GK har vunnet ny kontrakt på Rikshospitalet

26. mars 2024
GK skal bidra med god ventilasjon og rørtjenester på et omrokkeringsprosjekt i forbindelse med forberedelsene til byggingen av det «Nye Rikshospitalet». Kontrakten mellom Helse Sør-Øst RHF og GK er på 27 millioner inkl. mva.

− Dette føyer seg inn i rekken av sykehusprosjektet vi har jobbet med de senere årene, og er nok en bekreftelse på at vi er den totaltekniske eksperten innen sykehusbygg, sier divisjonsdirektør i GK Leif Øie. 

Nye Rikshospitalet skal stå klart i 2031 og bidra til økt sengekapasitet og bedre tjenester for innbyggerne i Oslo. For å gi plass til nye sykehusbygg skal deler av det eksisterende Rikshospitalet rives, og enkelte funksjoner må omrokeres. Prosjektet innebærer å levere ventilasjon, sanitær, varme, kjøling, sprinkel og medisinske gasser til nytt dialyse og nyrelaboratorium i B2-bygget. 

−  Det skal bygges en ny midlertidig hovedinngang samt nye lokaler for prøvetakning. Arealene som etableres for dialyse og nyrelaboratorium vil være permanente og bli en del av det «Nye Rikshospitalet», sier prosjektutvikler i GK, Håvard Pallin Grønning.

Se også:

Universitetet i Tromsø. Foto: David Jensen
GK inngår langsiktig samarbeid med Universitetet i Tromsø
Les mer

Påfyll i erfaringsbanken

Dialysebehandling innebærer å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppen ikke selv klarer dette.

− Det er første gangen GK leverer medisinske gasser til dialysebehandling. Vi har solide erfaringer fra blant annet Radiumhospitalet og Campus Ås når det kommer til medisinske gasser. Det blir viktig inn i dette prosjektet. Samtidig er dette en mulighet til å bygge videre på vår eksisterende kompetanse, sier prosjektleder i GK, Stine Bjønnes. 

GK skal også rive deler av eksisterende kanalnett, rengjøre gjenværende kanalnett og montere nytt komplett ventilasjonsanlegg for de nye arealene. I tillegg leveres blant annet nytt ventilasjonsaggregat som skal betjene arealene og en rekke spesialavtrekk fra blant annet kontaktsmitterom. 

− I dette prosjektet gjør vi litt av alt. I rivefasen vurderer vi mulighetene for gjenbruk slik at minst mulig må kastes. Nytt ventilasjonsanlegg sørger for at B2-bygget får ventilasjon i henhold til dagens krav, sier Grønning.

Høye krav til godt samarbeid

Prosjektet skal gjennomføres mens sykehuset og deler av bygget er i drift. For å unngå at arbeidet påvirker tjenestene og kapasiteten til helseinstitusjonen, settes det høye krav til gode arbeidsprosesser og et tett samarbeid med byggherre Helse Sør-Øst RHF, sykehusledelsen og andre leverandører. 

− Vi har blant annet lagt opp til kveldsarbeid for å unngå å jobbe i tidsrom da det er mye aktivitet på sykehuset. Arbeidet krever at vi er løsningsorienterte, fleksible og effektive, særlig i områder der det er lab-virksomhet, sier prosjektleder Bjønnes.

Kontrakten ble signert i november 2023, og prosjektet startet opp i januar 2024. 

− Vi skal etter planen være ferdig i april 2025. Når produksjonen kommer godt i gang vil vi være rundt syv fagarbeidere i arbeid på sykehuset, samt tre fra administrasjonen, avslutter Bjønnes.