GKs års- og bærekraftsrapport 2023: Minus snudd til pluss i ruglete marked

26. april 2024
GK legger i dag frem sin års- og bærekraftsrapport for 2023. Rapporten viser rekordhøy omsetning samtidig som underskudd ble snudd til overskudd. Bærekraft, digitalisering og kompetansebygging er nøkkelord når 60-åringen GK ser fremover.

– Når vi leverer rekordhøy omsetning og snur minus til pluss på bunnlinjen i et år da renteoppgang skapte motvind for både eiendomsbransjen og byggenæringen, skyldes det i stor grad styrket prosjektgjennomføring, kombinert med handlekraft når markedsforholdene gjør det nødvendig, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

GK hadde i 2023 en omsetning på 6 536 millioner kroner, en økning på 8,4 prosent sammenliknet med 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 100,7 millioner kroner, mot 40,5 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt (EBT) ble 20,1 millioner kroner, sammenliknet med et underskudd på 21,1 millioner kroner i 2022.

Solid ordrereserve

Ordrereserven økte fra 3 121 millioner kroner ved utgangen av 2022 til 3 508 millioner kroner ved utgangen av 2023.

– Blant de kommersielle høydepunktene i 2023 vil jeg spesielt nevne ventilasjonskontrakten med Statsbygg for det som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Dette er vår største kontrakt noensinne, og en fantastisk anerkjennelse fra en kunde med høye kvalitetskrav, sier Lisø.

Byggenæringen er avgjørende i det grønne skiftet

I GKs strategi slår fast at selskapet skal ha et tydelig klima- og fremtidsfokus og være en pådriver for fremtidens byggenæring. GK har siden 2019 rapportert i tråd med Nasdaqs ESG-rammeverk for å sikre at arbeidet med bærekraft blir en integrert del av konsernets virksomhetsstyring og -drift. GKs klimagassregnskap for 2023 er for første gang attestert av revisor.

– Nå haster det å komme i gang med utslippskutt som monner. Det blir ikke noe grønt skifte uten at vi endrer måten vi bygger, drifter og rehabiliterer bygg, sier Lisø og viser til at GK nå inngår kontrakter med offentlige og private kunder som har konkrete og ambisiøse mål for permanent redusert energibruk, ikke bare fordi de ønsker lavere strømregning, men også fordi de ser at det virkelig bidrar til grønnere og mer verdifulle bygg.

Egne utslipp redusert

GKs direkte utslipp (scope 1 og 2) ble redusert med 24 prosent fra 2022 til 2023, primært fordi en stadig større andel av GKs bilflåte er elektrisk. GKs indirekte utslipp (scope 3) økte med 10 prosent, som følge av økt omsetning og forbedret datakvalitet.

– I 2023 har vi lagt ned betydelig arbeid for å få et komplett klimagassregnskap som kan danne utgangspunktet for vitenskapsbaserte mål for utslipp fra leverandører og kundeprosjekter. Når vi har oversikt over utslippene, kan vi lage budsjett og handlingsplaner for å lykkes med utslippskutt, både i egen drift og i vår verdikjede. Vi skal gjøre handlinger som teller, og da må vi telle med det som teller, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft.

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer

Digitaliserer fremtidens bygg

Digitalisering er også en grunnleggende endring for byggenæringen og GK. Nye løsninger for fjernovervåking og drift av bygg som ikke lenger er styrt av en kalender gjør at bygget selv sier fra når noe må gjøres. Dette er nødvendig for å ta de neste skrittene for å energieffektivisere bygningsmassen og ta byggene våre inn i en digital fremtid.

– Jeg er svært stolt over at vi har bygget opp det største norske fagmiljøet innen byggautomasjon, som blant annet har bidratt til at vi har vunnet tidenes største automasjonskontrakt for det nye regjeringskvartalet i Oslo, sier Lisø.

– Dette er et eksempel på de økende kravene til kompetanse i næringen vår, legger han til.

Feirer 60 år

Den 30. mai markerer GK sin 60-årsdag som familiebedrift med en jubileumsbok skrevet av historikeren Harald Utter.

– Boken gir et spennende historisk blikk på vår rolle i byggenæringen, en del av norsk næringsliv og industriutvikling som sjelden får den oppmerksomheten som den samfunnsmessige betydningen tilsier, avslutter konsernsjef Kim Robert Lisø.