GK inngår langsiktig samarbeid med St. Olavs hospital HF

16. april 2024
GK har inngått en rammeavtale med St. Olavs hospital i Trondheim og Orkdal. Avtalen har en estimert verdi på inntil 15 millioner kroner i året og strekker seg over to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

GK ble valgt som nummer én av totalt tre selskaper som får samarbeidskontrakt med sykehuset innen elektroarbeider

– Avtalen innebærer at GK vil få tildelt cirka halvparten av elektrojobbene som skal utføres de neste årene på helseinstitusjonen, mens Vintervoll og Bravida, som ble innstilt som nummer to og tre, skal dele på de resterende 50 prosentene, forklarer avdelingsleder i GK, Trond Fiksdal, og legger til: 

– Vi skal utføre alt av elektrotekniske jobber, både innen svakstrøm og sterkstrøm. 

Kontrakten mellom GK og Sykehusinnkjøp HF ble signert i slutten av januar 2024. Økonomidirektør på St. Olavs hospital HF, Sondre Johan Worsøe, ser frem til å komme i gang med arbeidet.

Se også:

Foto: Naparat / Shutterstock
Anbefaler byggherrer til å begynne omlegging fra lysrør til LED nå
Les mer

Sondre Johan Worsøe. Foto: St. Olavs Hospital.
Sondre Johan Worsøe. Foto: St. Olavs Hospital.

– De økonomiske rammevilkårene for St. Olavs hospital er mer krevende enn noen gang, og vi forventer at denne kontrakten vil gi den kvaliteten vi trenger, og er avhengige av, slik at de totale kostnadene over tid holdes på et så lavt nivå som mulig. Dette for at vi skal kunne bruke så mye midler som mulig på faktisk pasientbehandling, sier Worsøe. 

Fokus på energieffektivisering  

GKs leveranser innebærer blant annet å skifte ut eksisterende lysarmaturer til LED-lys, bistå med ulike elektroinstallasjoner i forbindelse med diverse ombygginger og oppgraderinger av nødstrømanlegg, nødlysanlegg og KnX-styresystemer. 

– St. Olavs hospital planlegger å bytte ut alt av LED-lys i løpet av de kommende årene. I tillegg til at helseinstitusjonen ønsker å redusere energiforbruket, har en ny EU-forskrift som krever utfasing av lysrør som inneholder kvikksølv fra 2023 har vært en utslagsgivende faktor, forklarer Fiksdal.

Se også:

GK skal bytte ut 34 000 lysarmaturer på Universitetssykehuset Nord-Norge
Les mer

Godt samarbeid blir viktig

Det å skulle jobbe mens sykehuset er i drift, setter ifølge avdelingslederen i GK høye krav til godt samarbeid og gode arbeidsprosesser. 

− Arbeidet krever at vi er løsningsorienterte, fleksible og effektive, særlig i områder der det er pasienter. Vi har allerede en rammeavtale med sykehuset på rør og ventilasjon. Det at vi er kjent med bygget og driften fra før vil være en fordel, sier han.

GK startet opp med sine arbeider i mars. 

− Til sommeren regner vi med å ha ti til tolv elektrikere i arbeid på sykehusene, avslutter Fiksdal.