Skal etablere ny varmesentral med mål om 64 prosent strømreduksjon

30. november 2022
Leto eiendom tar grønn omstilling på alvor. Med GK på laget får de nå installert en vannbåren varmesentral som kutter strømregningen i to og vel så det.

Like sør for Eidsvoll ligger Leto-hallen og det tilknyttede Leto Arena Hotell. Til nå har bygningene hatt en blanding av utdaterte og moderne tekniske anlegg. Årsaken til det er at hotelldelen er utbygget i nyere tid, mens idrettshallen er av eldre dato. Det var derfor et stort lerret å bleke når GK begynte å se på hvordan bygningsmassen kunne energioptimaliseres – men i andre enden venter en gullkantet gevinst:

– Ferdig installert og igangkjørt anslås det at bygningene vil få et redusert strømforbruk på så mye som 64 prosent.

Det forteller Silje Høivangli, prosjektleder i GK. Hun leder utviklingen av varmesentralen tilknyttet Leto-hallen og hotellet. Prosjektet innebærer en konvertering fra elektrisk til vannbåren løsning.

– Prosjektet kom i gang som følge av et langt og godt samarbeid med Leto Eiendom på andre prosjekter i regionen. Ledelsen i eiendomsselskapet har et proaktivt forhold til det grønne skiftet og god teknisk innsikt. De så tidlig verdien av energioptimalisering og investeringer i fremtidens tekniske løsninger, sier Høivangli.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Full gjennomgang

Oppstarten på prosjektet handlet om å innhente data og analysere de tekniske anleggene i de ulike bygningene. GK fikk også innsyn i energiforbruk og strømregningene til de ulike leietakerne. Slik fikk Høivangli og hennes team et solid underlag for å presentere hvordan anlegget best kunne konverteres, med reduksjon av strømforbruk og bruk av grønn energi som hovedbestanddeler.

– Kort fortalt så spilte vi inn en løsning som går ut på å bytte ut den direkte elektriske oppvarmingen og miksen av gamle og nye varmesystemer med energibrønner og tilknyttet vannbåren infrastruktur, forklarer Høivangli.

Med et rikt dataunderlag i bunnen, kunne GK legge frem en grundig energiberegning som presenterte den forventede strømreduksjonen på 64 prosent ved ombygging. Analysen viste også nedbetalingstiden for investeringen, som ble anslått til rundt ti til tolv år.

– Disse analysene ga oss et godt beslutningsgrunnlag for investeringen, og det var ikke vanskelig å se at dette var en viktig og grønn investering for Leto Eiendom, forklarer selskapets eiendomssjef, Trond Ola Rynning.

Kortreist varme

Å bore 34 energibrønner 340 meter ned i bakken er et omfattende, men lønnsomt og fremtidsrettet grep. Arbeidene gikk i gang sommeren 2022, og etter hvert startet jobben med å sammenkoble disse til teknisk rom, før anlegget kan kjøres i gang.

Ved hjelp av moderne varmepumper og akkumulatortanker vil løsningen betjene både oppvarming av tappevann, rom og ventilasjonsluft for hele bygningsmassen. I tillegg vil det i sommerhalvåret kunne hentes kald luft fra brønnene til kjøling av ventilasjonen.

Høivangli går i dybden og forklarer:

– I idrettshallen skal varmen transporteres over til varmluftsvifter som sørger for oppvarming. For den eldre delen av hotellet vil det legges opp nye kanaler fra varmesentralen og inn til hvert enkelt hotellrom, som skal erstatte panelovner som oppvarmingskilde.

Den nye delen av hotellet har allerede denne løsningen, men den vannbårne infrastrukturen her betjenes per i dag av en elektrokjel. Det planlegges for at hele hotellet kobles over til den nye varmesentralen og energibrønnene, og at denne elektrokjelen heller benyttes som spisslast og tilleggseffekt på de kaldeste dagene i året.

I tillegg har GK påtatt seg å erstatte flere eldre ventilasjonsaggregat med nye og langt mer energieffektive installasjoner, for å få ned energiforbruket i hallen og på hotellet ytterligere.

– Å gå fra elektrisk til vannbåren infrastruktur med energibrønner er definitivt et grep i grønn retning. Dette understrekes av at prosjektet har fått Enova-støtte til både konverteringen og varmepumper – som igjen bidrar til den korte nedbetalingstiden på investeringen, opplyser Høivangli. 

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

Et kinderegg for byggeier

Med utført ombygging og etter hvert igangkjørt anlegg, får Leto eiendom et topp moderne bygningskompleks når det kommer til strømforbruk og grønn energi, og et svært lavt klimaavtrykk for næringsbygg å være. Forbruket kommer til å bli nøye overvåket ved hjelp av installerte energimålere og et energioppfølgingssystem, som samtidig vil levere dokumentasjon for støtteordningen til Enova.

Energimålerne er også en fordel for Leto eiendom, som har flere leietakere i bygningene. Med energimålere på plass vil det være enkelt for utleier å identifisere strømforbruket på ulike deler av bygget og justere leieprisene deretter. I tillegg vil lokalene bli mer attraktive for nye og gamle leietakere, som med ombyggingen vil få både lave og stabile strømregninger.

– For leietakere er det gull verdt i en tid med stor usikkerhet rundt strømpriser, sier eiendomssjef Rynning.

Uansett om man snakker om energioptimalisering i større prosjekter som Leto-hallen og Leto Arena Hotell, eller et prosjekt der man setter i gang mindre og enklere tiltak, er oppsiden stor. Det handler om å utnytte den tilgjengelige energien best mulig – enten man investerer i en ny varmesentral eller nøyer seg med å for eksempel senke innetemperaturen på natten og erstatte glødepærer med LED-belysning. Både små og store tiltak vil ha positiv effekt på strømregningen, klimaavtrykket og eiendomsverdien.

– I tillegg til å gjennomføre effektive energitiltak på de tekniske anleggene, hjelper vi deg å finne ut hvor potensialet i dine bygg er størst, avslutter Høivangli.