GK tilbyr installasjon og service av alle typer varmepumpesystemer for næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har komplette konsepter for luft-til-vann- og vann-til-vann-varmepumper.

Luft-til-vann er foretrukket løsning der det av ulike grunner ikke er hensiktsmessig å borre energibrønn eller legge ut slange i sjø eller jord. Luft-til-vann er ofte det rimeligste alternativet.

Vann-til-vann krever energi fra en vannkilde. Det vanligste er å borre en 50 til 200 meter dyp brønn (bergvarme) eller legge en slynge ut i sjøen (sjøvann). Vann-til-vann oppnår høye virkningsgrader også ved de laveste utetemperaturene.

Kostnaden på en komplett varmepumpeløsning er avhengig av energibehovet som skal dekkes. GK har en landsdekkende organisasjon med lang erfaring og lokal kunnskap som sikrer deg riktige løsninger og optimal kost-nytte. Vanligvis vil en investering betale seg selv i løpet av 4-6 år.

Våre rådgivere hjelper deg også å finne frem til hvilke støtteordninger ditt bygg kvalifiserer for.

Ulike typer varmepumper:

Luft-til-vann

Har du allerede et vannbårent varmesystem (radiatorer) vil luft-til-vann være et enkelt, og ofte det rimeligste, alternativ. 

Denne type varmepumper henter energi fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i bygget via vannbåren varme eller radiatorer.

GK valgte selv å benytte seg av varmepumper da Miljøhuset GK ble bygget i 2012. Næringsbygget er et av landets aller mest energieffektive bygg. 

Sjøvann

Sjøvann-varmepumper overfører varmen fra sjøen til vannbårne distribusjonssystem.

Sjøvann holder konstant temperatur ved en viss dybde hele året, og er et gunstig alternativ dersom bygget ditt ligger ved sjøen.

Investeringskostnadene for en sjøvann-varmepumpe er noe høyere enn for en luft til luft-løsning, men gir til gjengjeld en sikrere og mer stabil gevinst. 

Bergvarme

Bergvarme henter ut varme lagret i grunnen. Varmepumpen henter energi fra et 100 til 250 meter dypt hull boret i bakken.

Varmen fra grunnfjellet blir overført til et vannbårent distribusjonssystem.

Denne type varmepumpe er effektiv hele året gjennom. Anlegget tar liten plass og krever lite vedlikehold, samtidig som det gir minimalt med synlige inngrep og gir de høyeste virkningsgradene. 

Jordvarme

Jordvarme henter, akkurat som bergvarme, energien som er lagret i bakken.

Ved å legge en sløyfe med rør en meter under bakken hvor temperaturen er stabil på rundt 4 grader, henter varmepumpen ut energi som varmer opp ditt bygg.

Denne type varmepumpe krever relativt store utendørsarealer.

Luft-til-luft

Dette er en økonomisk gunstig løsning som enkelt kan installeres uavhengig om du har vannbåren varme eller ikke. 

Det er også mulig å reversere denne type varmepumper i sommerhalvåret og benytte den til å kjøle ned et bygg.

Luft-til-luft-varmepumper kan utstyres med forskjellige typer filter som vil føre til bedre innendørsluft fri for forurensende partikler fra trafikk og industri.

Trenger du service på din varmepumpe?

Som alle andre tekniske installasjoner krever også varmepumper jevnlig vedlikehold. Vi har dyktig servicepersonell over hele landet.

Grzegorx Rakoczy er rørlegger i GK og holder til i Trondheim