De som ikke er på kontoret, trenger heller ikke masse frisk luft der. Med behovsstyrt ventilasjon kan du spare mye energi i stedet for å sløse. Behovsstyrt ventilasjon er smartere.

Behovsstyrt ventilasjon handler om å ventilere etter behov. Kontorer og møterom hos norske organisasjoner ofte står tomme så mye som 60 til 70 prosent av tiden. Da er det ingen vits i å gi full gass på ventilasjonen.

Et forskningsprosjekt ved NTNU (Halvarsson, 2012) undersøkte blant annet 247 cellekontor hos 11 organisasjoner. Kontorene var i bruk mellom 20 og 60 prosent av normal arbeidstid, i gjennomsnitt 40 prosent. Med andre ord står disse kontorene tomme i gjennomsnitt 60 prosent av tiden.

Behovsstyrt ventilasjon registrerer automatisk om arealet er i bruk, enten det er en kontorpult i et åpent landskap, et cellekontor eller et møterom. Lindinvent har utviklet en løsning med tilluftsventiler i taket, hvor hver ventil har en bevegelsessensor som gir beskjed dersom lyset skal slås av og lufttilførselen senkes til et minimum.

Produktbilde_Lindinvent.png
Lindinvent ventil
 

Disse ventilene styrer samtidig også temperaturen i bygget; både varme og kjøling. Hvis bygget for eksempel har radiatorer, kan ventilen gi beskjed om å øke eller senke varmetilførsel til radiatoren. Lindinvent-ventilen kan benyttes både i nye bygg og ved oppgradering av eksisterende anlegg. Systemet tilpasser luftmengden etter hvor mange som til enhver tid er til stede.

Denne smarte styringen sparer energi. Energieffektiv, behovsstyrt ventilasjon kan redusere energibruken med 50 – 60 prosent sammenlignet med anlegg med fast luftmengde, ifølge VKE og forskningsprosjektet reDuCeVentilation i regi av Sintef.

GK har benyttet Lindinvent-løsningen i vårt eget hovedkontor, Miljøhuset GK, på Ryen i Oslo.

Se også:

Ventilasjon
Les mer
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning og -ledelse
Les mer

Er det mulig å halvere energibehovet på en skole?

I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad videregående skole har GK basert sin leveranse på romregulering og ventilasjonsanlegg med avanserte ventiler.

Lyse og flotte klasserom med godt inneklima ved Gjennestad VGS