GK på Arendalsuka 2024: Inneklima, energieffektivitet og mangfold

5. juli 2024
Hvorfor er godt inneklima i bygg avgjørende for folkehelsen, hvordan kan byggenæringen spille en enda viktigere rolle i det grønne skiftet og hvordan får vi til mer mangfold? GK er med på Arendalsuka for å sette agendaen.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året. 

Byggene våre er en integrert del av samfunnet og hvordan byggene brukes og fungerer har mye å si for både mennesker og bærekraft.

Under Arendalsuka er GK med på å sette fokus på viktige problemstillinger, utfordringer og ikke minst muligheter som krever handlinger fra både myndigheter, næringsliv og forbrukere.

Hvorfor er GK med på Arendalsuka?

Hør hva konsernsjef Kim Robert Lisø sier om hvorfor GK er med på Arendalsuka og Bygg Arena Arendal.

Våre arrangementer:

Bygg Arena Arendal

GK er også i år med i Bygg Arena Arendal som er et fellesskap med over 40 ledende virksomheter og organisasjoner i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Målet er å skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskaping.

Under Arendalsuka 2024 inviterer Bygg Arena Arendal til nesten 30 ulike arrangementer og debatter på Baker Jørgensen, sentralt ved torget i Arendal.

Se hele programmet for Bygg Arena Arendal 13.-15. august

Følg Bygg Arena Arendal på Facebook og Linkedin for å få med deg alle oppdateringer!