Reduserte kostnader og god drift sikrer et første kvartal i tråd med forventningene

19. mai 2021
Driftsinntektene i GK Gruppen i 1. kvartal 2021 ble på 1,42 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 20 millioner kroner. Resultatet er positivt, til tross for at topplinjen påvirkes av koronarestriksjoner og et noe avventende marked, men reduserte kostnader og god drift sikrer lønnsomhet.

GK Gruppen hadde etter årets tre første måneder driftsinntekter på 1 422 millioner kroner, sammenliknet med 1 648 millioner kroner i 1. kvartal 2020. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 20 millioner kroner, mot 47 millioner kroner i 1. kvartal 2020, mens resultat før skatt ble 6 millioner kroner mot 27 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Stabil ordrereserve

Konsernet påvirkes ulikt av pandemisituasjonen i Norge, Sverige og Danmark, men både service- og entreprisevirksomheten merker mer usikre markedsforhold og lavere omsetning. Driftskostnadene er redusert sammenliknet med i fjor, men kompenserer ikke for hele nedgangen i omsetning og EBITDA.

GK i Norge leverer et godt første kvartal og spesielt rørvirksomheten leverer solide tall. ​GK i Danmark leverer i tråd med forventningene, og har fått en god start på året. GK i ​Sverige leverer samlet et negativt resultat første kvartal, og tiltak er iverksatt for å styrke lønnsomheten både i rør- og ventilasjonsvirksomheten. ​

Ordrereserven i konsernet er stabil og var per 1. kvartal på 2,96 milliarder kroner, en økning på 100 millioner kroner, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Bygger robusthet

— Vi ser at vår nye konsernstrategi skaper kraft og begeistring hos våre medarbeidere og gir oss tydelige mål og retning for vår videre utvikling. Sten på sten bygger vi økt robusthet inn i virksomheten, samtidig som vi videreutvikler oss for å møte nye markedsforhold og økte forventninger og krav fra kunder og partnere. Vi vinner prosjekter som beviser at vi ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og vi lykkes som en pådriver for smartere og mer energieffektive bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Høydepunkter

Utvalgte høydepunkter fra første kvartal:

 

Last ned: GK Gruppen AS - Presentasjon 1. kvartal 2021