Heidrun R. Marstein blir ny konserndirketør HR i GK Gruppen

26. november 2020
Heidrun R. Marstein (47) blir ny konserndirektør HR i GK Gruppen, med totalansvaret for strategisk HR i GKs samlede virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Hun tiltrer stillingen 15. februar 2021.

Marstein er utdannet cand.polit. med hovedfag i organisasjonspsykologi fra NTNU (1999), og har i tillegg utdannelser innen endringsledelse fra BI (2004) og forretningsforståelse fra Insead (2011). Hun har lang og variert erfaring fra ulike lederstillinger og styreverv innen HR nasjonalt og internasjonalt og går til GK fra stillingen som leder for HR globalt i Cermaq Group. Hun har tidligere også blant annet vært HR-direktør i Solar Group, Schneider Electric Norge og Orkla Care.

– Jeg gleder meg til å få Heidrun med på laget i en nyopprettet stilling som konserndirektør HR. Hun er en strategisk leder med solide verdier og et stort engasjement for organisasjons-, kompetanse og lederutvikling. Våre medarbeidere er kjernen i vår virksomhet og Heidruns kompetanse og brede erfaring vil bidra ytterligere til vår utvikling av en prestasjonskultur som er kundeorientert og drevet av våre verdier i GK, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen.

GK skal ta en tydelig klimaposisjon gjennom økt satsning på teknologi og innovasjon. Konserndirektør HR får det overordnede og strategiske ansvaret for alt HR-arbeid i en av Skandinavias største tekniske entreprenører og servicepartnere. Målet er å tiltrekke, utvikle og beholde kompetente og engasjerte medarbeidere slik at GKs tverrfaglige tjenester og kompetanse skal gi stadig bedre og mer innovative og lønnsomme løsninger for kundene.

– GK har lagt ut på en spennende reise hvor utvikling av ledelse, kompetanse og kultur står sentralt. Jeg gleder meg til å bli kjent med selskapet og ta fatt på oppgavene. Min jobb blir å videreutvikle en HR-plattform som sikrer at GK er en attraktiv arbeidsplass for neste generasjons medarbeidere, med engasjerte og kompetente team og en tydelig kultur og verdier som binder oss sammen, sier Heidrun R. Marstein.

Marstein vil inngå i GK Gruppens konsernledelse og rapportere til konsernsjef. Hun tiltrer stillingen 15. februar 2021 og får kontorsted ved hovedkontoret på Ryen i Oslo.