GK leverer byggautomasjon til nye regjeringskvartalet

2. mars 2021
GK er tildelt rekordstor kontrakt for byggautomasjon ved det nye regjeringskvartalet i Oslo.

- Det er utrolig spennende at våre ressurser og vår kompetanse skal bidra til nytt regjeringskvartal, Norges største byggeprosjekt. Byggautomasjon er hjernen i moderne bygg og helt sentralt for å kunne skape energieffektive bygg med godt inneklima og brukervennlige og funksjonelle tekniske løsninger. Dette er en kontrakt med stor betydning for hele prosjektet, sier administrerende direktør Rune Hardersen i GK Norge.

Tverrfaglig samspill

Regjeringen har lagt vekt på at det nye regjeringskvartalet skal bestå av fremtidsrettede miljøbygg med bruk av moderne teknologi og byggene skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent. Samspill mellom ulike fag er viktig for å oppnå dette.

Tverrfaglig kompetanse har vært en viktig brikke i tilbudsprosessen, og var en av Statbyggs tildelingskriterier hvor GK utpekte seg positivt.

- Det har vært avgjørende at flere foretak i GK har bidratt i tilbudsprosessen og er med i gjennomføringen av prosjektet. Byggautomasjon er den største delen av prosjektet. Prosjektledelsen er fra GK Norge og GK Elektro bidrar med sin kompetanse på beslektede systemer, forklarer Hardersen.

Kontrakten på 243 millioner kroner er uvanlig kost innen byggautomasjon.

Tidenes største byggautomasjonskontrakt

- Etter hva vi kan se er dette en av de største kontraktene av denne typen som er inngått i Norge, i alle fall hvis vi knytter det til landbasert byggevirksomhet, sier teknisk prosjektleder Frode Solheim i Statsbygg

GKs bidrag inn i prosjektet vil være bygningsautomasjon med tilstøtende elektrotekniske systemer. Den omfatter nødlysanlegg, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting og SD-anlegg og automatisering

Entreprisen omfatter BAS for alle bygg i byggetrinn 1 av regjeringskvartalet; Høyblokken, D-blokken, Møllergt. 19, A-blokken, kjeller, inkludert overordnet styring og overvåkningsanlegg. Samlet brutto areal er ca. 96 000 m2. I tillegg er perimetersikring og utomhusarbeider, unntatt parken, en del av byggetrinn 1.

Det er også en opsjon i kontrakten for byggetrinn 2 av prosjektet bestående av B-blokken, C-blokken, E-blokken og G-blokken med samlet brutto areal på nærmere 64 000 m2.

Konkurransen ble lyst ut i 2020, og GK var ett av to firmaer som ble kvalifisert og leverte tilbud. Kompetanse og oppgaveforståelse ble vektet med 80 prosent i tildelingskriteriene.

Styrker fagmiljøene

- Det er en fjær i hatten for oss i GK og en annerkjennelse av våre sterke fagmiljøer. Prosjektets kompleksitet og varighet vil åpne opp for mange spennende muligheter for de som ønsker å jobbe med byggautomasjon og tilstøtende fagområder. GK vil fremover fortsette jakten på de beste hodene innen byggautomasjonsfaget, påpeker Per Arve Ekle, divisjonsdirektør i GK Byggautomasjon.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer