GK setter bærekraft i sentrum med ny grafisk profil

21. januar 2021
Med tydelige bærekraftsambisjoner fornyer GK sitt visuelle uttrykk. Ny logo og full overhaling av grafisk profil skal bidra til å posisjonere selskapet som et klimaforbilde og en pådriver for at byggenæringen skal ta sin del av ansvaret for det grønne skiftet.

Se GKs nye visuelle identitet:

Da Gunnar Karlsen etablerte GK for snart 60 år siden var langsiktighet, ansvarlighet og omtanke for mennesker og miljø viktige pilarer for utviklingen av selskapet. Denne arven ønsker selskapet å videreforedle i møte med det grønne skiftet i byggenæringen og samfunnet for øvrig.

– Byggenæringen spiller en viktig rolle når det gjelder å skape en mer energieffektiv og bærekraftig framtid. I vår nye konsernstrategi tar vi ansvar for å skape stadig bedre og mer innovative og lønnsomme løsninger for kundene og å være en god og utviklende arbeidsplass for alle våre medarbeidere. Vi skal jobbe smart og utnytte vår tverrfaglige kompetanse og vi skal gå foran og bære vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima - for de neste generasjoner, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Ny merkevarestrategi

Utviklingen av ny grafisk profil ble en naturlig oppfølging av GKs nye konsernstrategi som også har resultert i en ny identitetsplattform for den skandinaviske totaltekniske entreprenøren og servicepartneren. En tydelig misjon og visjon og forsterkede verdier på tvers av hele konsernet har dannet fundamentet for merkevarestrategien.

– Med en ny, tydelig grafisk identitet ønsker vi å fremstå samlet, sterk og helhetlig overfor våre medarbeidere, kunder og samfunnet for øvrig. Fundamentet i merkevarestrategien er at vi ønsker å fremstå som ett GK, der det er den samlede kraften i våre fag- og ekspertiseområder over hele Skandinavia som gjør at vi blir et klimaforbilde, sier Guro Steine, direktør for kommunikasjon og bærekraft i GK Gruppen.

Gunnar Karlsen er med videre

GK er et familieeid selskap og generasjonsperspektivet står sterkt. Det var derfor helt naturlig at bokstavene GK, som er initialene til Gunnar Karlsen, skulle brukes videre i ny logo. Den grønne diamanten som har vært en tydelig del av GKs logo i mange år, er subtilt med videre i senter av bokstaven K.

– Den runde formen i G-en kan også symbolisere sirkulærøkonomi og bærekraft. Kretsløpet som er så viktig for arbeidet vårt fremover. K-en er blitt til en pil som viser retning og kan også symboliserer at oppgaven vi gjør er større enn oss selv, sier Steine. 

Fargene i den nye visuelle identiteten er inspirert av sunn vegetasjon, ren luft og mennesker og en klar, tidløs grønn farge er blitt hovedfarge i både logo og fargepalett for øvrig. Sammen med en fotostil som er lett, positiv og frisk skal den grafiske profilen forsterke at GK er en pådriver som tar ansvar, går foran og inspirerer. Som stimulerer til selvstendighet og stolthet, og er opptatt av at andre også lykkes.

Rebranding med miljøfokus

Det har vært viktig for GK å ta med seg bærekraftsperspektivet inn i rebrandingen av selskapet. Digitale flater prioriteres først og alt fysisk materiell fases gradvis ut over 12 måneder.

– Vi oppfordrer til å unngå å kaste materiell som fungerer og ikke er "brukt opp" og har stor bevissthet rundt avfall og resirkulering. Med ny profil er det fristende å skifte ut alt med en gang, men vi ønsker ikke å skape mer avfall enn nødvendig og vil heller bruke litt lenger tid på å kle på oss hele den nye drakten, sier Steine.

GK har også stort fokus på å velge leverandører som har en tydelig miljøprofil og som viser at de har stor bevissthet både rundt produksjon, materialbruk, transport, samt resirkulering og avfallshåndtering.

– Eksempler på dette er at vi har utfordret leverandør av arbeidsklær til å etablere returordninger for brukt tøy, vi begrenser mengden folie på servicebiler og har tilpasset designet slik at det blir minst mulig kapp og vi tenker sirkulært når vi skal i gang med å skifte ut fasadeskilt på mer enn 80 avdelinger i hele Skandinavia, avslutter Steine.

 

GKs nye grafiske profil er utviklet i samarbeid med designbyrået ELLE mELLE og prosjektet har vært ledet av markeds- og kommunikasjonsrådgiver Ingvild Ystad i GK Gruppen.