Leverer godt inneklima til signalbygg i Trondheim

16. februar 2021
GK deltar i samspillsfasen for Teknostallen i Trondheim, et fremtidsrettet kontorbygg fundamentert på en nesten 100 år gammel trikkestall.

GK skal på oppdrag fra NCC utvikle ventilasjonsløsningene til det nye bygget i Teknobyen rett sør for Trondheim sentrum. Bygget skal innlemme deler av den gamle trikkestallen fra 1923. GK ser fram til å utrede optimale ventilasjonstekniske løsninger for prosjektet.

– Vi er sikre på at GKs energieffektive konsepter for ventilasjon kan bidra til å skape et godt klimaavtrykk i bygget. Designarbeidet i den forbindelse er vi allerede i gang med, sier distriktssjef Torgeir Nilsen i GK.

Prosjektet består av arealer innen kontor, næring, trening samt bil- og sykkelparkering, og skal tilfredsstille bærekraftmål innen BREEAM Excellent, og blir det første bygget i Trondheim som sertifiseres med Platinum-karakter i helse- og sikkerhetsstandarden Well.

Byggherre KLP har lagt stor vekt på å skape fleksibilitet for fremtidige leietakere, og bærekraftige løsninger vil være avgjørende for valg av materialer og byggemetoder.

– Vi er svært fornøyde med at vi nok en gang får bidra i et bærekraftig prosjekt som er helt i tråd med GKs ambisjoner, forteller Nilsen

Kontrakten er en samspillskontrakt der GK skal utvikle konsepter for inneklima og ventilasjonsinstallasjoner. Gjennom samspillet skal målpris for gjennomføring optimaliseres for å skape et bærekraftig økonomisk utgangspunkt for byggherre KLP.

Planlagt byggestart er januar 2022. Det nye bygget blir 46.250 kvadratmeter stort.

Ventilasjon

Effektive og bærekraftige løsninger for ventilasjon går ikke på bekostning av et godt inneklima

Lyse og flotte klasserom med godt inneklima ved Gjennestad VGS