Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

Riktig ventilasjon betyr godt inneklima med minimal energibruk.

Vi designer, leverer og installerer ventilasjonssystemer og hjelper deg med å optimalisere inneklimaet ditt, enten det er på en skole, et sykehus, i en datahall eller et kontorbygg. Vi leverer brukertilpassede ventilasjonsinstallasjoner både i nye og eksisterende bygg, i tråd med det til enhver tids gjeldende regelverk og med lavest mulig driftskostnader.

Med stadig tettere bygg, settes det høyere krav til riktig dimensjonert ventilasjon. Et høyere ambisjonsnivå enn minimumskravene, vil for mange bidra til større verdiskapning. Forskning har vist at et dårlig inneklima kan gi et produktivitetstap på seks til åtte prosent. Produktivitetstapet kan med andre ord være ti ganger mer enn investering i godt optimalt inneklima.

Ventilasjonssystemer bruker energi og det er derfor viktig å sikre at systemene er tilpasset behovet og at de blir brukt riktig. Vi har lang erfaring og grundig kunnskap om hva som skal til for å skape optimalt inneklima i alle typer bygninger.

Kompetanse og erfaring

Vi har levert ventilasjon siden 1964 og har et av de fremste kompetansemiljøene i Skandinavia. Vi prosjekterer og monterer energieffektive luftbehandlingssystemer, ventilasjonssystemer, ventilasjonsaggregater, kanalsystemer og luftfordelingskomponenter i nye og oppgraderte bygg. Vi drifter og vedlikeholder klimainstallasjonene i eksisterende bygg.

Tilpasset og komplett tjenestespekter

Service og vedlikehold er nøkkelen til velfungerende og effektive ventilasjonssystemer. Vi har et komplett utvalg av tjenester basert på kundenes ulike behov. Vi tilbyr blant annet forebyggende vedlikehold, energioptimalisering, ombygging og utvidelsesprosjekter.

Vi er ofte en preferert partner til komplekse ventilasjonsentrepriser. Gjennom flerfaglige entrepriser sørger vi for at alle de tekniske fagene er koordinerte og fungerer sømløst sammen.

Vi har sterkt fokus på planleggingsfasen av prosjektet for å sikre smidig gjennomføring og et sluttresultat vi kan være stolte av. Leveransen setter høye krav til planlegging og utførelse fordi de ventilasjonstekniske installasjonene innebærer høy grad av integrasjon med de øvrige tekniske- og bygningsmessige fagene.

Behovstilpasset ventilasjon

Ventilasjonsystem skal virke når det er behov for det – og der det er behov for det. Vi er eksperter på behovstilpasset ventilasjon, som senker energibehovet i ditt bygg.

Behovstyrte anlegg fra GK betyr:

Et energioptimalt system som sikrer godt inneklima etter hvor folk befinner seg (samtidighet)
  • Eksisterende kanalnett benyttes.
  • Kort installasjonstid uten behov for å stenge bygget.
  • Fleksibelt system som tilpasser seg automatisk, også etter en ombygging.
  • Støysvakt, med unik teknologi som sikrer god luftfordeling.
  • Automatisk styring med mulighet for fjernstyring via internett.
Temperaturstyring
  • Styrer alltid temperaturen etter et settpunkt.
  • Kan samkjøres med regulering av luftkvalitet.
Lysstyring
  • Setter lyset på ved aktivitet.
  • Slår lyset av ved fravær.
  • At noen går forbi en sone, tenner ikke lyset.

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi

De som ikke er på kontoret, trenger heller ikke masse frisk luft der. Med behovsstyrt ventilasjon kan du spare mye energi i stedet for å sløse. Behovsstyrt ventilasjon er smartere.

Rosenholm Campus_3

Referanse

Selvaag Eiendom og GK med inneklimasamarbeid

Selvaag Eiendom og GK inngår effektavtale om oppfølging og optimalisering av tekniske anlegg i Dronningensgate 13. I tillegg til å ivareta service på systemene, skal GK bistå i den daglige driften for å oppnå større verdi for både leietakere og gårdeier.

thumbnail_GK_og_Selvaag

Vil du vite mer?

Ta kontakt for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim