Ventilasjon

GK leverer godt inneklima med minimal energibruk.
Vi prosjekterer, monterer og igangsetter energieffektive, ventilasjonssystemer i nye bygg. Vi drifter, vedlikeholder og moderniserer klimainstallasjonene i eksisterende bygg.

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi

De som ikke er på kontoret, trenger heller ikke masse frisk luft der. Med behovsstyrt ventilasjon kan du spare mye energi i stedet for å sløse. Behovsstyrt ventilasjon er smartere.

Behovsstyrt ventilasjon handler om å ventilere etter behov. Kontorer og møterom hos norske organisasjoner ofte står tomme så mye som 60 til 70 prosent av tiden. Da er det ingen vits i å gi full gass på ventilasjonen.

Behovsstyrt ventilasjon registrerer automatisk om arealet er i bruk, enten det handler om en kontorpult i et åpent landskap, et cellekontor eller et møterom. Lindinvent har utviklet en løsning med tilluftsventiler i taket, hvor hver ventil har en bevegelsessensor som gir beskjed hvis lyset skal slås av og lufttilførselen senkes til et minimum.

Disse ventilene styrer også temperaturen i bygget samtidig; både varme og kjøling. Hvis bygget for eksempel har radiatorer, kan ventilen gi beskjed om å øke eller senke varmetilførsel til radiatoren. Lindinvent-ventilen kan benyttes både i nye bygg og ved oppgradering av eksisterende anlegg. Systemet tilpasser luftmengden etter hvor mange som er til stede til enhver tid.

Denne smarte styringen sparer energi. Energieffektiv, behovsstyrt ventilasjon kan redusere energibruken med 50 - 60% sammenlignet med anlegg med fast luftmengde, ifølge VKE og forskningsprosjektet reDuCeVentilation i regi av Sintef.

Lindinvent-løsningen i vårt eget bygg, Miljøhuset GK. Det viktigste er tross alt å sørge for godt inneklima - når vi trenger det. Løsningen som er valgt til Miljøhuset GK er en garantist både for godt inneklima og reduserte kostnader.

* Et forskningsprosjekt ved NTNU (Halvarsson, 2012) undersøkte blant annet 247 cellekontor hos 11 organisasjoner. Kontorene var i bruk mellom 20 og 60% av normal arbeidstid, i gjennomsnitt 40%. Med andre ord står disse kontorene tomme i gjennomsnitt 60% av tiden.

GK Oslo Tlf: + 47 22 97 47 00
GK Romerike Tlf: + 47 67 06 94 60
GK Trondheim  Tlf: + 47 73 82 57 50
GK Drammen Tlf: + 47 32 21 84 10
GK Bergen  Tlf: + 47 55 94 50 00
GK Bodø  Tlf: + 47 75 55 12 00


Vi leverer godt inneklima minimal energibruk. Vi prosjekterer og monterer energieffektive luftbehandlingssystemer, ventilasjonssystemer, ventilasjonsaggregater, kanalsystemer og luftfordelingskomponenter i nye og oppgraderte bygg. Vi drifter og vedlikeholder klimainstallasjonene i eksisterende bygg.

I de senere årene har GK vunnet og gjennomført en rekke komplekse ventilasjonsentrepriser. Gjennom flerfaglige entrepriser sørger vi for at alle de tekniske fagene er koordinerte og fungerer sømløst sammen.

Vi har sterkt fokus på planleggingsfasen av prosjektet for å sikre smidig gjennomføring og et sluttresultat vi kan være stolte av. Leveransen setter høye krav til planlegging og utførelse fordi de ventilasjonstekniske installasjonene innebærer høy grad av integrasjon med de øvrige tekniske- og bygningsmessige fagene.

Koronahensyn i GK

God ventilasjon er viktig for å unngå smitte mellom mennesker i samme rom

Icon Les om koronahensyn i GK

 

Halvere energibruken?

Kontor og møterom står gjerne tomme 60 - 70 % av tiden. Gamle anlegg er ofte energikrevende, gir dårlig komfort, og det kan være vanskelig å justere temperatur, trekk og støy. 

FORDELENE MED BEHOVSSTYRING FRA GK

 • Energioptimalt system som sikrer godt inneklima etter hvor folk befinner seg (samtidighet).
 • Benytter eksisterende kanalnett.
 • Kort installasjonstid uten behov for å stenge bygget.
 • Fleksibelt system som tilpasser seg automatisk, også etter en ombygging.
 • Støysvakt, med unik teknologi som sikrer god luftfordeling.
 • Automatisk styring med mulighet for fjernstyring via internett.

TEMPERATURSTYRING

 • Styrer alltid temperaturen etter et settpunkt.
 • Kan samkjøres med regulering av luftkvalitet.

LYSSTYRING VED BEHOV

 • Setter lyset på ved aktivitet.
 • Slår lyset av ved fravær.
 • At noen går forbi en sone, tenner ikke lyset.

Godt inneklima kjennetegnes av riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet. Et godt inneklima skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

GK har levert ventilasjon siden 1964 og har et av de fremste kompetansemiljøene innen ventilasjon i Skandinavia. Vi leverer brukertilpassede ventilasjonsinstallasjoner både i nye og eksisterende bygg, i tråd med det til enhver tids gjeldende regelverk og med lavest mulig driftskostnader.

Ventilasjonen skal virke når det er behov for det – og der det er behov for det. Vi tilbyr styringssystemer som gir behovstilpasset ventilasjon, og dermed også senker energibehovet i ditt bygg.

Med stadig tettere bygg, settes det høyere krav til riktig dimensjonert ventilasjon. Myndighetene har satt ned minimumskrav, men et høyere ambisjonsnivå vil for mange bidra til større verdiskapning. Utallige undersøkelser viser nemlig at godt inneklima gir økt produktivitet. Et dårlig inneklima kan derimot gi et produktivitetstap på seks til åtte prosent, ifølge en doktorgradsavhandling fra 2008. Sammenlignet med investeringen i et optimalt inneklima, utgjør et slikt produktivitetstap rundt ti ganger mer. 

* Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet, Inneklima 1/2008.

Custom sub menus