GK Gruppen 3. kvartal 2023: Vekst og stabil drift i et mer krevende marked

10. november 2023
Aktiviteten er stabil, og GKs driftsresultat utvikler seg positivt i kvartalet. I et mer krevende marked vinner vi både nybyggingsprosjekter og serviceavtaler som gir en sunn og balansert ordrereserve for konsernet.

GK hadde totalt 1 423,7 MNOK i driftsinntekter i 3. kvartal 2023, en økning på 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022. Akkumulert etter årets ni første måneder var driftsinntektene på 4 703,7 MNOK, mot 4 267,5 MNOK på samme tid i fjor (opp 10,2 prosent).

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal isolert var 23,9 MNOK, mot -43,3 MNOK i fjor. Underliggende drift var stabil i kvartalet og til tross for at økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader påvirker resultatet, ble resultat før skatt (EBT) 3,9 MNOK, mot -57,2 MNOK i 3. kvartal i fjor.

Samlet per 3. kvartal 2023 utgjorde EBITDA 43,7 MNOK (-18,1 MNOK), mens EBT endte på -14,4 MNOK, mot -63,2 MNOK per 3. kvartal 2022.

Aktiviteten opprettholdes

— Det er gledelig å se at aktiviteten opprettholdes og omsetningen øker i alle tre land, samtidig som underliggende drift er i gradvis bedring. GKs ordrereserve holder seg stabil, selv om det er regionale forskjeller i ordreinngang og til tross for at vi opplever at enkelte prosjekter utsettes. Mer krevende markedsforhold, særlig knyttet til boligbygging, treffer ulikt i våre geografier og markeder og det gjøres grep for å tilpasse organisasjonen og kapasiteten til et marked som ventes å bli krevende også i 2024, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

GKs samlede ordrereserve per 3. kvartal var solid med 4 044,4 MNOK, etter en betydelig styrking i 2. kvartal. Sammenliknet med 31.12.2022 er den samlede ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal 30 prosent høyere.

GK Norge

GKs norske virksomhet kan vise til en vekst på nesten 9 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 3 164,7 MNOK, mot 2 907,3 MNOK etter 3. kvartal 2022.  

Akkumulert driftsresultat (EBITDA) ble 26,6 MNOK (-6,9 MOK), mens resultat før skatt (EBT) ble 14,4 MNOK, mot -27,4 MNOK etter 3. kvartal i 2022. Høy produksjon, produktivitet og sunn prosjektportefølje gir bedret lønnsomhet.

Ordrereserven er betydelig styrket sammenliknet med 3. kvartal 2022 med 3 488,5 MNOK sammenliknet med 2 053,4 MNOK, men det er regionale forskjeller som følge av usikkerhet og at økt konkurranse treffer ulikt i ulike regioner.

GK Sverige

GKs svenske virksomhet har en omsetningsvekst på mer enn 12 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 1 115,5 MNOK, mot 993,4 MNOK etter 3. kvartal 2022.

Akkumulert resultat før skatt (EBT) ble -23,0 MNOK (-11,7 MNOK) per 3. kvartal 2023. Underliggende drift er i stadig bedring, og resultat justert for engangskostnader knyttet til restrukturering og organisasjonsutvikling viser en positiv utvikling, men preges av store regionale forskjeller.

GK Danmark

GKs danske virksomhet opprettholder produksjonsvolumet og forbedrer lønnsomheten. Akkumulert omsetning per 3. kvartal 2023 var på 443,2 MNOK, en økning på drøyt 15 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022.

Driftsresultatet (EBITDA) etter 3. kvartal 2023 var 4,0 MNOK, mot 0,5 MNOK i 2022. Resultat før skatt var (EBT) 1,8 MNOK, mot -0,9 MNOK per 3. kvartal 2022, en resultatforbedring på 2,6 MNOK. 

Ordreinngangen i GK Danmark var god i kvartalet, og samlet ordrereserve per 30. september var på 184,1 MNOK.

Vinner nye kontrakter og oppdrag

— GK har i kvartalet vunnet flere stor prestisjeprosjekter i både Norge, Sverige og Danmark, et resultat av at vi prioriterer kunder og prosjekter som passer vår strategi og kompetanse, samt at vi har fullt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og god risikostyring. Vi vinner også flere serviceavtaler og omfanget av vår servicevirksomhet øker i tråd med strategien om en balansert kundeportefølje, sier Lisø.

GK har Norges største fagmiljø for automasjon og byggautomasjonsvirksomheten kan vise til betydelig vekst og solide resultater i 2023. Dette kan i høy grad tilskrives det stadig økende fokus på smarte tekniske installasjoner som både gir energieffektiviseringsgevinster og gjør bygg til integrerte deler av energisystemet.

Bygninger spiller en viktig rolle i det grønne skiftet og GK er en pådriver både for samarbeid på tvers i verdikjeden, fornuftige rammevilkår, ombruk av materialer og komponenter samt forskning og pilotprosjekter. Innovasjon og utvikling av nye løsninger er viktig for å gjøre byggenæringen til en enda viktigere del av løsningen på veien mot lavutslippssamfunnet.

Skandinaviske arbeidsmiljødager

— Vi ser også at sykefraværet og turnover er nedadgående, noe som bidrar til økt produktivitet. Det jobbes systematisk med HMS, men vi er ikke fornøyde med vår egen skadestatistikk. En ulykke er alltid en for mye og det legges stor innsats i forebyggende arbeid. I oktober ble det gjennomført felles arbeidsmiljødager på tvers av landene hvor det ble satt særlig fokus på rapportering av uønskede hendelser, vernerunder og risikovurderinger. I GK skal vi jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Vårt mål er en HMS-kultur som er tydelig og som omsettes til handlinger slik at alle kommer trygt hjem fra arbeidsdagen, sier Lisø.

 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet

  • GK har signert en flerfaglig gjennomføringsavtale på 286 millioner kroner med Statsbygg på det nye Vikingtidsmuseet.  For å bremse nedbrytningen av de over 1000 år gamle vikingskipene, spiller god ventilasjon og kontroll av temperatur og fjerning av fuktighet en helt sentral rolle. GK skal levere ventilasjon, automatikk, rør og elektro og får dermed en helt sentral rolle i å sikre vikingskipene for fremtiden.
  • GK lanserte sin årlige skandinaviske undersøkelse «Inneklima i arbeidslivet 2023» under Arendalsuka. I undersøkelsen kommer det frem at én av fire arbeidstakere plages av dårlig eller svært dårlig inneklima på jobb. Blant de som jobber i barnehage eller undervisningsbygg, helsebygg og på sykehus er plagene størst. Sammen med LHL, uttalte Mads Mysen, fagdirektør i GK «Vi trenger en inneklimarevolusjon på norske skoler».
  • GK Norge har vunnet kontrakt for Aurskog-Høland kommune som er i ferd med å realisere et ambisiøst prosjekt med ny barnehage, skole for 1.-10. trinn, flerbrukshall og svømmebasseng på Aursmoen. Totalentreprenør er Backe og kontraktssummen for GKs leveranse i prosjektet er på 106 millioner kroner og omfatter rør, elektroinstallasjoner, byggautomasjon og ventilasjon.
  • GK Sverige har inngått en ny avtale med forskningsparken Medicon Village i Lund, en aktør innen «life science» som tilbyr lokaler for forskning og utvikling. Avtalen dekker service for omtrent 1700 systemer innen ventilasjon, kjøling, befuktning, samt avtrekkskap og -benker.
  • GK Sverige har signert avtale med teknologiselskapet Microsoft Sverige. Avtalen omfatter Microsofts anlegg i Gävle, Valbo og Sandviken. GK skal levere et bredt spekter av tjenester innen service, vedlikehold, installasjon, ventilasjonskontroll (OVK) og VVS som skal bidra til Microsofts mål om å redusere sine CO2-utslipp.
  • GK har vunnet en stor kontrakt på elektro i utvidelsesprosjektet til Boliden Odda. Boliden Odda skal utvide årsproduksjonen av sink fra 200 000 tonn til 350 000 tonn og bygger verdens grønneste sinkverk som skal stå ferdig i 2024. I utvidelsesprosjektet skal GK levere elektroinstallasjoner til ny elektrolysehall og nytt støperi. I tillegg er GKs eksisterende serviceavtale på ventilasjon og kulde med Boliden Odda forlenget.
  • GK Sverige har inngått avtale med Boliden, et av Nordens ledende gruveselskaper. Avtalen gjelder ventilasjonsarbeid og obligatorisk ventilasjonskontroll (OVK) ved Aitikgruven, som er Sveriges største kobberdagbrudd. Boliden har valgt GK som partner for å imøtekomme høye krav til HMS, kvalitet og bærekraft.
  • GK Danmark har vunnet VVS-entreprise for FEAS Universitetsbyen i forbindelse med ombygging av gammelt kommunehospital til kontorlokaler med samlet areal på ca. 11 000 kvadratmeter. Prosjektet inkluderer blant annet installasjon av 650 radiatorer samt komplett varmeanlegg. Total kontraktsverdi for prosjektet er 8-9 millioner danske kroner.
  • Vasakronan har tildelt GK Sverige tre rammeavtaler angående entreprenør- og servicearbeid på flere steder i Sverige. Avtalen omfatter akutt og annet feilretting, planlagt vedlikehold, samt ombygging, tilbygg og nybygg. Avtalen inkluderer også styrings-, regulering-, overvåkings- og sikkerhetsarbeid.
  • GK Danmark har vunnet ventilasjonsentreprise for Mørkhøj Park, tidligere kjent som Det gamle Blågård Seminarium, som gjennomgår en omfattende renovering og ombygging og skal transformeres til kulturhus, musikkskole og undervisningsfasiliteter for Enghavegård skole. Entreprisen inkluderer ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg, samt installasjon av nye sentrale og desentrale ventilasjonsanlegg. Kontraktsbeløpet er på 4,7 millioner danske kroner.