Sosial bærekraft er konkurransekraft

9. november 2021
— Bærekraft i dag er konkurransekraft, og helt avgjørende for å vinne kampen om talenter fremover. Sammenliknet med tidligere generasjoner er dagens unge mer opptatt av en større mening og bærekraft i arbeidet, ikke bare økonomisk avkastning.

Dette sier konserndirektør HR Heidrun R. Marstein i GK.

Hun jobber aktivt med sosial bærekraft som en del av GKs konsernstrategi, G-Kraft, og har ledet arbeidsgruppen for rapportering på sosialt og samfunnsmessig ansvar i GKs års- og bærekraftsrapport 2020.

— Bærekraft er mer enn bare miljø, og det er mitt ansvar å levere på og rapportere på vårt sosiale ansvar som arbeidsgiver. GK er i disse dager i ferd med å lansere en ny HR-strategi, i denne har vi definert tydelige handlingsområder for å realisere konsernstrategien. Fremover skal vi jobbe aktivt med utvikling av lederskap, kompetanse, talent og kultur for å bygge konkurransekraft og styrke forretningen, sier Heidrun.

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer

Mål om økt mangfold

Særlig satsingen på å øke mangfoldet i GK er viktig for HR-direktøren.

— Vi skal definere mangfoldsagendaen i tydelige innsatsområder. Vi må få et håndfast grep om ulike målgrupper og hva som er viktig for disse. Vi skal blant annet etablere en klar forståelse av hvordan vi kan tiltrekke og rekruttere kvinner til GK og hvilke grep vi må ta for å ta vare på og beholde de kvinnene som allerede er hos oss, sier Heidrun.

GK har satt tydelige mål for kjønnsmangfold. Kvinneandelen i GK skal opp fra 9,9 til 20 prosent innen 2025.

— Lederskap er nøkkelen. Vi opplever nå at flere av lederne våre ønsker hjelp til å inkludere kvinner bedre. Vi skal bruke mere tid på å lytte til kvinner og få deres input. En annen dimensjon er at næringen som helhet er mannsdominert, og der må vi samarbeide som næring for å komme med tiltak.

Hun er også opptatt av at mangfold på arbeidsplassen handler om mer enn kjønnsperspektivet.

— Vi tolererer ikke noen form for utenforskap i GK. Det er tydelig definert i vår code of conduct og et felles ansvar for alle oss som jobber i GK. Vi må ta vare på hverandre, og derfor ønsker vi også at varslingskanalene våre skal brukes, at det blir sagt fra dersom noe skjer. Vi vil heller at det rapporteres en gang for mye enn en gang for lite, fremholder Heidrun.

Verdien av bærekraftsrapportering

Selve bærekraftsrapporteringen er både et verktøy for å kommunisere åpent med omverdenen om hva GK gjør, og et nyttig verktøy internt for å sørge for at mål og måling følges opp over tid.

— Rapportering på sosiale bærekraft hjelper til med å bevisstgjøre oss, den hjelper oss å bli tydeligere på hva vi måler og hvorfor, for å lage koblingen til strategi og god forretningsdrift, sier Heidrun.

— Å jobbe aktivt med dette har vært inspirerende og skapt stort engasjement i organisasjonen. Når hele organisasjonen er involvert i arbeidet ser vi at det er lettere å skape engasjement og nye initiativer som støtter opp om målene. I tillegg blir det tatt godt imot i rekrutteringssammenheng. Folk vil være med på reisen, forteller hun.

For 2020-rapporten har mye av arbeidet med rapporten handlet om å strømlinjeforme hvordan sosial bærekraft måles og følges opp på tvers av organisasjonen.

— Oppgaven fremover er å gå videre i analysearbeidet og få mer detaljert innsikt, slik at vi kan bli konkrete i innsatsmålene våre, slår Heidrun fast.

Fra sykefravær til arbeidsnærvær

I tillegg til mangfold og inkludering, er HMS og arbeidsmiljø et viktig tema for GKs arbeid med sosial bærekraft.

— Vi har satt mål om å få ned både turnover og sykefravær. Ambisjonen vår er at turnover skal ned fra 11,4 til 8 prosent i 2025. Vi vil også gå fra å tenke sykefravær til å se på nærvær på arbeidsplassen, vi skal altså få sykefraværet ned til 5 prosent, men det definerer vi som et mål om å ha et nærvær på 95 prosent, forteller Heidrun.

Hun er opptatt av at HR-strategien skal bidra til å styrke satsingen på en sterk, felles kultur på tvers av hele GK-konsernet – som «Ett GK».

— Vi har satt i gang flere initiativer hvor vi nå jobber på tvers av fag og land med å bygge en felles kultur i hele selskapet. Vi lanserer for eksempel et grunnleggende HMS-kurs for alle ansatte denne høsten. Dette kurset er utviklet med interne ressurser på tvers av land og er et godt eksempel på Ett GK i praksis, forteller Heidrun.  

Se også:

Miljøarbeid i GK
Les mer