GK skal halvere egne utslipp innen 2030

29. juni 2021
Nøkkelordene for GKs strategi er lønnsomhet, digitalisering og bærekraft. I dag leverer konsernet sin bærekraftsrapport for 2020. GKs ambisjon er å halvere egne utslipp innen 2030 og at halvparten av kundeporteføljen skal være klimanøytral innen 2035.

GK leverer selskapets andre bærekraftsrapport og med det fasit for oppnådd utslippsreduksjon i 2020.  

– Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene, og bidrar gjennom å levere smarte og energieffektive løsninger, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK.  

GK er en ledende skandinavisk totalteknisk entreprenør og servicepartner med over 3000 medarbeidere. 

Utslippskutt på god vei, fikk drahjelp av korona 

Selskapet har satt seg ambisiøse klimamål og er allerede godt i gang med å redusere egne utslipp, med litt ekstra drahjelp fra koronapandemien.  

– Vi skal halvere egne utslipp innen 2030, og vi skal bidra til at halve kundeporteføljen vår skal være klimanøytral i 2035. Vi er modige nok til å si: Vi skal være et klimaforbilde. I 2020 har vi redusert våre egne klimagassutslipp med 19 prosent, og overgang til flere elektriske biler har gitt god effekt. Samtidig må vi erkjenne at 10 prosent av utslippskuttet i 2020 skyldes nedgang i flyreiser, en av få positive effekter av pandemien, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.  

GK har signert UN Global Compact og jobber systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig selskapsstyring. Selskapets strategiske valg skal sikre at GK bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål. 

Ikke kjedelig 

GK legger vekt på å kommunisere åpent om hvor selskapet står i dag og hvor de skal. Selskapet integrerer derfor bærekraftsrapporteringen i årsrapporten, slik at alle konsernets interessenter kan få med seg hele bildet. Rapporten utgis både på norsk, svensk og dansk.  

GKs verdier, etiske retningslinjer og adferdskode er ryggraden i styringen av selskapet og er en grønn tråd gjennom rapporten.  

– Det siste året har vi tatt grep for å sikre at adferdskoden er kjent for og forplikter alle som jobber i GK, og vi har etablert rutiner for å følge opp ansvaret i leverandørkjeden. Det kan høres både byråkratisk og kjedelig ut, men det er denne systematiske oppfølgingen som utgjør en stor forskjell over tid når det gjelder å avdekke risiko og se muligheter til å forbedre oss. La oss ikke undervurdere kraften av over 3 000 personer som drar i samme retning, sier Kim Robert Lisø. 

– Arbeid med bærekraft styrker vår risikostyring, reduserer våre kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere. Vi blir rett og slett en mer attraktiv leverandør, partner og arbeidsplass, avslutter Lisø.