GK rigger seg for vekst

15. november 2021
GKs driftsinntekter etter årets ni første måneder er 4,2 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 65 millioner kroner. Organisasjonstilpasninger i Norge og omstilling i Sverige, legger et solid grunnlag for vekst og bedret lønnsomhet fremover.

GK Gruppen hadde i tredje kvartal driftsinntekter på 1 299 millioner kroner, sammenliknet med 1 495 millioner kroner tredje kvartal 2020. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 12 millioner kroner, sammenlignet med 38 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Resultat før skatt ble 2 millioner kroner mot 24 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Akkumulert per tredje kvartal utgjør driftsinntektene i konsernet 4 205 millioner kroner, mot 4 690 millioner kroner i 2020. Resultat før avskrivninger etter tredje kvartal 2021 er på 65 millioner kroner, mot 125 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt er 30 millioner kroner, mot 70 millioner kroner i fjor. Det er gjennomført større forbedrings- og omorganiseringsprosjekter gjennom 2021.

Ordreinngangen så langt i 2021 er samlet sett god, og ordrereserven for konsernet er per tredje kvartal 2,87 milliarder kroner, drøyt 3 prosent mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Last ned GK Gruppen - kvartalspresentasjon 3. kvartal 2021

— Med ny strategi rigger vi oss for det grønne skiftet og videre vekst. Omstruktureringsprosessene i den norske og svenske virksomheten belaster regnskapet, men den underliggende driften er god og jeg er trygg på at de endringene vi gjør vil skape et solid fundament for økt lønnsomhet og videre vekst fremover, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

— Vi ser en positiv trend for investeringer i bygg i 2022, både innen nybygg, men ikke minst innen rehabilitering og oppgraderinger av eksisterende bygg. Markedsforholdene i både Sverige, Danmark og Norge er normaliserte etter pandemien og vi vinner mange store prosjekter som viser at kundene har tillit til at GKs leveranser skaper verdi for de som ønsker fremtidsrettede og grønne bygg. Vi ser at vår kompetanse og erfaring er etterspurt i store, komplekse prosjekter, der dokumenterbare resultater knyttet til kvalitet, energieffektivisering og bærekraftige bygg er viktig, legger Lisø til.

Bedring i underliggende drift i Norge

Rune Hardersen_Direktør GK Norge_inne_stående.jpg
Rune Hardersen, adm.dir. GK Norge

Driftsinntektene i GKs norske virksomhet er per tredje kvartal 2 744 millioner kroner sammenlignet med 2 898 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er 72 millioner kroner mot 85 millioner kroner per tredje kvartal i fjor. Korrigert for restruktureringskostnader er reell resultatforbedring solid.

— Vi følger planen og leverer bedre underliggende drift i tråd med vårt strategisk valg om lønnsomhet foran topplinjevekst. Ordrereserven for entreprisevirksomheten holder seg stabil på drøye 2 milliarder kroner. Vi ser en høyere aktivitet på eksisterende bygg, dette er også en forventning til utviklingen i markedene framover– ikke minst en forutsetning for virkelig å få fart på reduksjon av klimaavtrykket fra AS Norge sier administrerende direktør Rune Hardersen i GK Norge.

Den 1. september gikk GK Norge fra en organisering med tre fagselskaper over til en operasjonell struktur med tre tverrfaglige divisjoner - entreprise, service samt byggteknologi og utvikling.

— Reorganiseringen går etter planen, og jeg er imponert over endrings- og stå på-viljen i GK. Vi har gjennomført den største endringen i selskapets historie gjennom en periode med pandemi, samtidig som vi har evnet å holde stø kurs på resultatforbedringen. I neste fase endrer vi også den juridiske strukturen i selskapet. GK Inneklima og GK Nord-Trøndelag fusjoneres inn i GK Norge AS fra nyttår, mens GK Rør og GK Elektro innfusjoneres våren 2022. Fra da av vil vi virkelig være ett GK i Norge og kan legge fullt trykk på videreutvikling av posisjonen vår i det norske markedet – lønnsom vekst, styrket tverrfaglighet og bedre utnyttelse av vår samlede kompetanse vil stå høyt på agendaen. Vi har definitivt store ambisjoner om å bli en enda bedre partner og rådgiver for våre beste kunder fra tidligfase, ikke minst skal vi være en pådriver for bærekraftige tekniske løsninger og drift, sier Hardersen.

Større omstilling i Sverige

I Sverige har det i 2021 vært jobbet med omstillingstiltak som begynner å få effekt. Det er betydelige restruktureringskostnader og justeringer i den svenske virksomheten. Underliggende resultat fra drift i ventilasjonsvirksomheten stabiliseres i tredje kvartal. Med utsikter til gode markedsforhold i 2022, flere større kontrakter vunnet og en tilfredsstillende ordrereserve, er fremtidsutsiktene gode. I tillegg har den svenske virksomheten satt et tydelig fokus på kvalitet og HMS i organisasjonen som også danner et godt fundament for positiv utvikling fremover.

Alexis Låftman Kahlmann (54) er ansatt som VD for GK i Sverige og får totalansvar for GKs svenske virksomhet. Han tiltrer 4. januar 2022.

Utvalgte høydepunkter fra tredje kvartal

  • GK er partner i forskningsprosjektet Grønn VVS som har som mål å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner i bygg.

  • GK har inngått kontrakt med Consto om levering av rør og ventilasjon til Nytorvet Boligpark i Gjøvik sentrum. Prosjektet består av leiligheter (10 000 kvm), næring (600 kvm) og parkering (5500 kvm). Kontrakten på 32 millioner kroner omfatter byggautomasjon, varme, sanitær, sprinkler og luftbehandling.

  • Servicevirksomheten til GK i Oslo har vunnet en rammeavtale på rørservice med Bærum kommune. GK fikk toppscore på både leveringsdyktighet og miljø, sistnevnte blant annet fordi vi bruker elbiler på alle oppdrag. Rammeavtalen har en totalverdi på 44-60 millioner kroner over fire år og Bærum kommune har inngått tre parallelle avtaler.

  • GK i Danmark skal levere totalteknisk entreprise til Gribskov Kommunes nye administrasjons- og helsefaglige hus i Helsinge. ”Sundhedshuset” er del av en politisk visjon om å samle hele kommunens helsetilbud. Bygningen skal også være et moderne kontor for 220 medarbeidere. Med fire etasjer, grønne tak og fasade i varme jordfarger er huset designet for å legge seg harmonisk inn i landskapet. Hovedentreprenør er Hoffmann A/S og GKs andel av prosjektet har en kontraktsverdi på 20 millioner kroner.

  • Stentorpet er et ROT-prosjekt med 377 leiligheter og 6 lokaler som skal rives og totalrenoveres med varme, nye rørstammer, kaldt og varmt vann, samt bade- og dusjfasiliteter. Prosjektet er et samspillsprosjekt hvor Totalbyggen i Västerås AB er totalentreprenör og det lokale boligselskapet Mimer er oppdragsgiver og sluttkunde. Totalentreprisen med prosjektering og VVS-installasjoner har en kontraktssum på 33 millioner kroner over 4 år

  • Region Västernorrland: Avtalen gjelder utbedrende vedlikehold og planlagte prosjekter/renoveringer på alle regionens eiendommer, hvilket utgjør rundt 65 eiendommer/avdelinger med et samlet bruttoareal på 286 500 m2. Eiendommene inneholder ulike aktiviteter som sykehus, helsestasjoner, tannleger, rettspsykiatri m.m.

  • GK har signert Skifts næringslivsopprop om økt CO2-avgift for å bidra til nødvendig omstilling og grønn konkurransekraft i næringslivet, og spare samfunnet for store kostnader.

 

Last ned GK Gruppen - kvartalspresentasjon 3. kvartal 2021