GK signerer Skifts næringslivsopprop om økt CO2-avgift

6. september 2021
Oppføring og ikke minst drift av bygg har et betydelig klimaavtrykk og GK mener en økt CO2-avgift er et riktig og effektivt virkemiddel som vil bidra til at det miljøriktige blir lønnsomt.

GKs konsernsjef, Kim Robert Lisø, har derfor signert Skifts opprop til støtte for en opptrapping av CO2-avgiften. I likhet med Skift, mener GK at økt CO2-avgift vil bidra til nødvendig omstilling og grønn konkurransekraft i næringslivet, og spare samfunnet for store kostnader.

— GKs visjon er å være et klimaforbilde og vi har som strategi å være en pådriver for det grønne skiftet gjennom å levere smarte og energieffektive tekniske installasjoner med lavest mulig klimaavtrykk i alle typer bygg, sier Lisø.

Gode bygg er grunnleggende for verdiskapingen og samfunnsutviklingen i Norge, og smarte tekniske installasjoner er avgjørende for å sikre sunne og energieffektive bygg med lavest mulig klimafotavtrykk gjennom byggenes levetid. Likevel ser vi at det fortsatt er for lite fokus på de gode tekniske løsningene som vil redusere klimagassutslippene fra det bygde miljø i et livsløpsperspektiv.

Det er derfor viktig at det som er miljøriktig blir lønnsomt.

- Skatter og avgifter er et av de mest treffsikre virkemidlene vi har for å få til omstilling og skift i holdninger og handlinger. Økt CO2-avgift til næringslivet er et målrettet tiltak som vil bidra til utvikling av mer miljøriktig adferd, fordi vi vet at når noe får en prislapp, så styrer det beslutningene våre, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen.

Se også:

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
GK blir en del av Skift – næringslivets klimaledere
Les mer