Hårreisende laderutiner for elbil: – Jeg har sett folk plugge bilen til brunsvidde kontakter

4. oktober 2023
Manglende kunnskap om elbillading utgjør en stor brannrisiko.

Om lag 700 000 elbiler ruller rundt på norske veier. De fleste bilene lades hjemme, og oppsiktsvekkende mange bruker vanlige stikkontakter. 

– Det utgjør en betydelig brannfare, og er i mange tilfeller forbudt, sier Roar Rønning, som er fagansvarlig for elbillading i Nordens ledende tekniske entreprenør, GK.
Rønning forklarer at regelverket knyttet til lading av elbil ble oppdatert i fjor:

– Lading fra vanlig stikkontakt på fast basis er ikke lov. Unntaket er hvis kontakten ble satt opp før juli 2022, og i tillegg må man da ha fulgt flere krav, eksempelvis må kontakten ha en egen kurs, være på maks ti ampere og det skal kun være ett uttak, fortsetter Rønning. 

Han har gjennom årene opplevd flere oppsiktsvekkende hendelser:

– Jeg har sett folk plugge bilen til brunsvidde kontakter, og hørt flere historier om at det tar fyr, sukker Rønning, og kommer med en klar oppfordring:

– Rådfør deg alltid med en autorisert installatør dersom du skal etablere ladepunkt eller er usikker på noe ved ditt elektriske anlegg. I tillegg bør man følge rutinene for trygg lading. Da kan du være sikker på at elbilladingen foregår trygt, sier han.

Se også:

Ladeanlegg til borettslag, sameier og næringsbygg
Les mer

73 000 nordmenn lader bilen på brannfarlig vis

En undersøkelse gjort av YouGov på vegne av Zaptec i 2023 viser at åtte prosent av norske elbileiere lader fra vanlig stikkontakt. Det tilsvarer om lag 73 000 personer.
Det lokale eltilsyn (DLE) i Lnett i Rogaland har inspisert tusenvis av boliger og borettslag. Tilsynsleder Joar Bø er ikke overrasket over at mange fortsatt benytter vanlig stikkontakt for lading av elbil. 

– Vi ser ofte problematiske ladeløsninger som kan utgjøre en brannfare. Om det er mangel på kunnskap, kostnad med å installere lader eller andre ting er jeg usikker på, men vi ser problematiske ladeløsninger hele tiden, sier Bø, som sammen med sine kollegaer har ansvaret for å føre tilsyn av elektriske anlegg for 165 000 nettkunder i Rogaland. 

Joar Bø  Foto Lnett_.jpg
Joar Bø- Foto: Lnett

– Vi får rett som det er bekymringsmeldinger fra borettslag og prioriterer de anleggene hvor risikoen er størst, for eksempel i kjellergarasjer med bolig og næring over.

Han forteller at styrer i borettslag har en særlig viktig rolle.

– Styrene i borettslag skal både tilrettelegge for lading, men har også et ansvar for å informere beboere om at stikkontaktlading ikke er lov.

Det støtter Rønning i GK, som har vært med på å levere noen av de største ladeanleggene i Skandinavia for både AC- og DC-lading:

– De fleste borettslag- og næringslivskunder er opplyste om ladeutfordringer. Min erfaring er at det først og fremst er privatpersoner som velger lettvinte, men brannfarlige løsninger.

Han legger til at GK har et eget innkjøpsråd som til enhver tid er oppdatert på markedet og kjøper inn ladestasjoner som oppfyller gjeldende regelverk og som er trygge i drift. Kundene kan selv velge leverandør av ladestasjon.

– Mange kunder trenger råd og veiledning og setter pris på vår ekspertise på dette feltet. Vi kurser installatørene våre om ulike ladestasjonstyper jevnlig slik at de har spisskompetanse på hver enkelt lader vi leverer, slik at vi alltid kan dele råd og yte den beste servicen, forteller Rønning.

Se også:

Elbillader hjemme og på hytta
Les mer

Regelbrudd kan koste dyrt

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If forteller at elsikkerhet hjemme ved lading er viktig, siden en ladebrann også kan antenne garasje og bolig. 
Han har klare råd for etablering av ladestasjoner, enten det er snakk om privatpersoner, bedrifter eller borettslag:

Sigmund Clementz Foto If.jpg
Sigmund Clementz. Foto: If

– Bruk alltid en autorisert elinstallatør, og velg gjerne et selskap med mye erfaring og kunnskap om installasjon av ladeanlegg. Videre bør du lese bilens instruksjonsbok godt. Sidene som handler om sikkerhet ved lading er viktige. Her står det også gode råd som kan forlenge levetiden på batteriet, sier Clementz.

– Følg regler, forskrifter og lover fra myndighetene knyttet til lading. Dersom det oppstår en brann og du har handlet grovt uaktsomt, kan du risikere å måtte dekke hele eller deler av regningen selv hvis den grove uaktsomheten kan knyttes til brannen. Forsikringsselskapene har anledning til å gjøre såkalt avkorting i erstatningen etter forsikringsavtaleloven og forsikringsvilkårene. Selv om alle saker blir behandlet individuelt, kan overtredelser av lover og regler bokstavelig talt bli en dyr lærepenge, avslutter han.

Vi hjelper deg med montering av elbillader

Å ha egen lader til elbilen der du bor eller når du skal på hytta, gir mer fleksibilitet i hverdagen. Våre fagfolk har lang erfaring med å montere elbilladere både for privatkunder, borettslag, sameier og næringsbygg.

Elbillading