Mjøstårnet i Brumunddal

Leveranse fra GK GK har hatt totalteknisk leveranse til verdens høyeste trebygg. Leveransen inkluderer elektro, rør, ventilasjon, byggautomasjon og kulde til det 15.000 m2 store bygget. Prosjektet ble startet i 2017 og stod ferdig i 2019.
Byggherre AB Invest
Byggtype Næringsbygg
Prosjektstørrelse 15.000 m2
Byggeår 2017-2019
Sted Brumunddal
Totalteknisk leveranse til verdens høyeste trebygg.

Prosjektbeskrivelse

Mjøstårnet, Hotel Wood, består av hele 18 etasjer og troner 80 meter over Mjøsas strandkant, som rommer blant annet 27 leiligheter, kommunalt badeanlegg, treningssenter over to etasjer, fem etasjer med kontorer og fire etasjer med hotellrom.

GKs leveranse

Vi har leverte elektro, rør, ventilasjon, byggautomasjon og kulde til verdens høyeste bygg i tre i Brumunddal.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

Rør

Rørleggerfaget inneholder kompleks teknologi med høyt fokus på løsninger som skaper rasjonelle og energibesparende bygg. Energi er sentralt i alle tekniske fag, om det er varme eller kjøling for velvære eller teknisk drift, vil energi transporteres i rør. Det skal være effektivt, rasjonelt og behagelig. Les mer

Totalt areal for bygget blir 15.000 m2. Energiambisjonen for selve bygget er satt til klasse A, med noe lavere ambisjon for badeanlegget. Byggestart var våren 2017, og prosjektet stod ferdig i 2019.

Ventilasjonsløsningene i tilfelle brann var særlig krevende. Spesielle krav til rørgjennomføringer, branntetting og avstand til trevirke påvirket det totale tekniske systemet og koordineringene mellom de ulike fagene.

Mjøstårnet i Brumunddal

* Filmen er laget for Woodify AS og produsert av VJUS