I år markerer GK den internasjonale mannsdagen

19. november 2022
I dag, 19. november, er det den internasjonale mannsdagen. Vi i GK mener denne dagen er verdt å markere - og en god anledning til å belyse temaer som er ekstra aktuelle for menn.

Dette er ikke en like kjent dag med tydelig innhold slik som den internasjonale kvinnedagen, men vi i GK mener det er en god anledning til å belyse temaer som er ekstra aktuelle for menn. 

I år velger vi å sette søkelys på psykisk helse. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er psykiske lidelser, etter muskel- og skjelettlidelser, den viktigste årsaken til sykefravær. Mange stereotypiserer psykiske lidelser og mener at det ikke oppleves i like stor grad hos menn som hos kvinner, men psykiske helsetilstander diskriminerer ikke. 

I GKs medarbeiderløfte sier vi at du skal oppleve at kollegaer har omtanke for deg som medarbeider og privatperson. Og gjennom vår verdi, inkluderende, sier vi at vår kultur skal preges av åpenhet, respekt og samhandling. Derfor oppfordrer vi dere alle til å vise omtanke for kollegaene dine. Spør «hvordan går det?», heller en gang for mye, enn for lite.

Se også:

Visjon, verdier og kultur
Les mer

Vår kollega, Rasmus Kleiven Skjong, salgsingeniør i GK i Ålesund, har modig delt sine opplevelser da han «traff veggen og fortsatte å springe». Han retter også fokus på at som mann kan det være litt vanskeligere å be om hjelp, fordi «tøffe menn skal ikke ha følelser». Vi heier på Rasmus som turte å be om hjelp og dele av sine utfordringer med kollegaer. I dag er han like engasjert i arbeidet sitt, men vet hva faresignalene er for utbrenthet. Rasmus går foran ved å dele åpent og åpne dører for andre, en #pådriver i god GK-stil. 

Se også:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Sosial bærekraft er konkurransekraft
Les mer

Inkludering og mangfold

Vi verdsetter inkludering og mangfold for å skape en god arbeidsplass. Vi inspireres av ulikheter, og gjennom åpenhet, respekt og samhandling bygger vi gjensidig tillit. Slik jobber vi med inkludering og mangfold i GK.

Team GK. Handlinger som teller.