Gjør det enkelt – og grønt

28. september 2021
Med mottoet «alle monner drar» er Ole-Jonny en ekte pådriver. Sammen med VVS-leverandør Brødrene Dahl har han sørget for betydelig lavere klimaavtrykk fra rørinstallasjonene på nye Sophie Radich skole i Lillestrøm.

Lillestrøm kommune har høye bærekraftambisjoner for den nye skolen i massivtre, Sophie Radich ungdomsskole. For å blant annet oppfylle et krav om kun 25 kg avfall per kvadratmeter under byggingen, mot «normalt» 100 kg avfall per kvadratmeter, måtte alle som er involvert i prosjektet bidra.

Alle kan gjøre litt 

Ole-Jonny Elshaug er prosjektleder for GKs rørentreprise i prosjektet og bestemte seg tidlig for at han skulle være en pådriver for at GK sammen med sine leverandører skulle bidra til å redusere både avfall og klimagassutslipp fra transport på prosjektet. 

— Det handler om å være frempå og tenke grønt, men også å være helt konkret og praktisk og se hva vi kunne gjøre i akkurat dette prosjektet. Når man så finner leverandører som tenker akkurat det samme, er det egentlig ikke så komplisert, sier Ole-Jonny. 

Ideene til Ole-Jonny ble tatt godt imot av Tom-Ronny Ruud som er i VVS-grossisten Brødrene Dahl (BD) som gjerne ville diskutere hvordan GK og BD sammen kunne gjøre leveransene til Sophie Radich-prosjektet grønnere. 

Resultatet ble en avtale om at GK kun skulle gjøre én bestilling i uka og BD skulle gjøre sitt for å pakke bestillingen sammen for å redusere mengden emballasje. BD ville i tillegg kun bruke null- eller lavutslippsbiler til transporten og ta med seg avfall og paller tilbake for resirkulering og gjenbruk. På den måten ble både transport og avfall spart og klimagassutslippene redusert. BD har også benyttet seg av nattlevering, slik at alle varer er på plass når montørene skal gå i gang.

Se også:

Den nye skolen har 17 klasserom og obligatoriske spesialrom som tekstil, sløyd, naturfag, keramikk og mat og helse.
Skole som viser vei
Les mer

Vil bli utfordret 

— Vi setter pris på at våre kunder utfordrer oss og stiller krav og ikke minst inviterer til tidlig dialog om felles løsninger på felles utfordringer. Erfaringen vi gjør i dette prosjektet kan vi ta med oss inn i andre leveranser, sier Tom-Ronny Ruud i Brødrene Dahl, som sier det er viktig å tenke nytt og utenfor boksen. 

Som underentreprenør og leverandør trenger vi ikke bare levere på byggherrens og entreprenørens krav, vi kan også gå lenger og erfaringen er at det trenger ikke nødvendigvis bety økte kostnader, sier Ole-Jonny.

Viktig samspill 

En annen av GKs leverandører, sanitærprodusenten TECE Norge, er også med å gjøre GKs leveranser mer bærekraftige. GK er en pådriver i Norge for å benytte støydempede plastrør i sine entrepriser i stedet for støpejernsrør som fortsatt anses som «standard». Plastrørene har et betydelig lavere CO2-avtrykk og Ole-Jonny sørget for at denne typen rør ble brukt i Sophie Radich-prosjektet. 

Et mangeårig samarbeid med TECE Norge har også her resultert i et felles fokus på å levere bærekraftige løsninger. 

— Våre leverandører spiller en viktig rolle i GKs arbeid mot vår visjon om å bli et klimaforbilde. GK jobber aktiv med å redusere egne klimagassutslipp, men vi vet også at vi må bidra til å redusere klimagassutslippene som skjer i vår leverandørkjede. Vi kan stille krav til at våre leverandører jobber aktivt med sin bærekraftsprofil og bare velge de leverandørene som oppfyller våre krav, men de beste resultatene får vi når vi finner smarte og effektive løsninger sammen, sier Tor Inge Stensaas som er innkjøpssjef i GK Norge. 

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer

Vi har alle en del av ansvaret og vi må tørre å spørre oss selv, «hva kan jeg bidra med». Det er for viktig til å ikke gjøre noe med det, avslutte Ole-Jonny

Kunde- og leverandørintervjuer

Det er helheten som teller

Vi kan ikke bare se på de store, eller bare de små tingene når vi snakker om bærekraft, det er helheten som teller, sier Dennis Knarvik som er bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl. Han jobber med alt fra de strategiske valgene til de små atferdsendringene i hverdagen, som for eksempel sykkelskur for ansatte som vil sykle til jobben.

Første og tredje generasjon