Stjørdal helsehus

Leveranse fra GK Vi har levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon / SD-anlegg og kjøling. De tekniske anleggene er optimalisert med soneinndeling av bygget, basert på IDA ICE-modellering av intern og ekstern varme- og kuldebelastning. Ved hjelp av fullintegrerte VVS- og automatikkanlegg, behovsstyrt ventilasjon og toppsystemet GK Cloud optimaliserer vi samspillet mellom ulike tekniske løsninger. Det vil sikre høy komfort og energieffektiv drift.
Byggherre Stjørdal kommune
Byggtype Helsehus
Prosjektstørrelse 10 000 m2
Byggeår 2019 - 2020
Sted Stjørdal
Helsehus med pasientrom, legevakt, poliklinikker, dialyse, røntgen, kjøkken/kantine og ambulansetjeneste for Trøndelag. Parkeringskjeller i kjellerplan. Sertifisert som BREEAM NOR Very good.

Prosjektbeskrivelse

Stjørdal Helsehus er en del av strategiplanen «Omsorg 2030», som har som målsetning å utarbeide en overordnet, langsiktig- og helhetlig plan for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette innebærer et helsehus med fokus på bærekraft, der BREEAM-kategori Very Good og energiklasse A er anerkjente delmål. Det er også fokus på de psykosomatiske inntrykkene ved bruk av velferdsteknologi. Både arkitekturen, teknologien og omgivelsene skal gi positive inntrykk og fremme trygghet, aktivitet og selvstendighet.

Veidekke som totalentreprenør valgte GK som totalteknisk partner i en prosjektmodell som er sterkt basert på gjensidig tillit. Samspill med målpris og «åpen bok»-prinsippet er avhengig av et godt samarbeid mellom byggherre via Veidekke og videre mot GK.

GKs leveranse

Vi har levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon / SD-anlegg og kjøling. De tekniske anleggene er optimalisert med soneinndeling av bygget, basert på IDA ICE-modellering av intern og ekstern varme- og kuldebelastning.

Ved hjelp av fullintegrerte VVS- og automatikkanlegg, behovsstyrt ventilasjon med hjelp av aktive tilluftsventiler fra Lindinvent og toppsystemet GK Cloud optimaliserer vi samspillet mellom ulike tekniske løsninger. Det vil sikre høy komfort og energieffektiv drift.

Mer om ventilasjon

Behov for varme og komfortkjøling dekkes via Lindinvent aktive tilluftsventiler. I tillegg har bygget moderne elektrisk strålepaneler i himling for å sikre behovet for individuelt tilpasset temperaturnivå. Lindinvent-systemet har interne og eksterne sensorer med automatikk som styrer både belysning og solavskjerming på romnivå. Solskjermingen styres for å utnytte solenergi maksimalt: Er det varmebehov i et rom som er tomt, går solskjermingen opp for å nyttiggjøre varme fra sola.

Mer om kulde

Varme- og kjølebatteriene i ventilasjonsaggregatene forsynes av fjernvarme, og en egen luft-til-vann-kjølemaskin levert av GK. Vi har også installert mindre dx-maskiner til prosesskjøling av datarom og bårerom.

Mer om rør

GK har levert et sanitæranlegg med gjenvinning av regnvann/overvann, som benyttes til toalettskylling og vanning av planter i flere innendørs hager; orangerier. Orangeriene er etablert for å oppfylle kommunens krav til tilstrekkelig uteareal.

Mer om elektro

Kraftsystemet består av både normal-, reserve- og UPS-kraft for å ivareta kritiske funksjoner i et helsehus, som for eksempel dialyse. Bygget har også solceller på taket for å produsere strøm.

Mer om byggautomasjon

Stjørdal Helsehus er veldig godt utrustet med teknologi for å optimalisere driften via GK Cloud. Status og informasjon fra det aller meste av teknisk utstyr registreres, og ressurser inn og ut bygget kan overvåkes, som termisk energi til oppvarming, vann til en rekke ulike formål, strøm som produseres i solcelleanlegget og regnvann som gjenvinnes.  

GK Cloud-løsningen i prosjektet omfatter også:

 • Styring av naturlig ventilasjon
 • Styring av Orangerier (innendørs hager)
 • Nødstrømsaggregat
 • UPS
 • Ventilasjonsaggregater
 • Spesialavtrekk for medisinske områder som smitterom, dialyse, og medisinrom, samt avtrekk i batterirom, vaskehall, garasje etc.
 • Varmeanlegg med detaljert styring og overvåkning av væskemengder trykk og temperaturer
 • Snøsmelteanlegg som også forutser behov for snøsmelting basert på værmelding
 • Kjøleanlegg for både ventilasjon og kjøling av tekniske anlegg
 • Romkontrollsystem med styring av varme, luft, lys og solavskjerming
 • Brannalarmanlegg
 • Røykluker
 • Branngardiner
 • Brannspjeld

– Vi har tatt inn nesten det som går an av teknologi, og viser hva vi kan få til gjennom å gjøre dette tilgjengelig med GK Cloud, sier Tormod Kjellmark, prosjektutvikler byggautomasjon.

Han karakteriserer Stjørdal Helsehus som et drømmeprosjekt, blant annet fordi GK fikk relativt frie tøyler med automasjonsløsningen. Likevel har ikke alt utstyret gjort prosjektet spesielt kostbart. 

– Planlegger du tidlig nok, kan du få et mye bedre resultat uten at det koster mer, understreker Kjellmark.

Det fordrer at alle parter kan gi litt og gjøre tekniske bytter som er lønnsomme for prosjektet totalt sett. Noe som igjen forutsetter et godt samarbeidsklima og «åpen bok»-prinsippet. 

– Veidekke utfordret oss allerede i utviklingsfasen av prosjektet, og var tydelige på at dette handler om tillit, forteller Kjellmark.

GK, Veidekke og byggherre har hatt åpne bøker i prosjektet, og Kjellmark understreker at det har resultert i en veldig god samarbeidskultur i prosjektet. 

– For oss i den tekniske gruppen har det skapt en veldig god dynamikk, og et felles ønske om å skape best mulig verdi i prosjektet innenfor de rammene byggherren har satt, sier han.

Resultater

Prøvedriftsperioden ble avsluttet i februar 2022, og prosjektleder Geir Arne Tronseth hos byggherre Stjørdal kommune karakteriserer Stjørdal Helsehus som et solskinnsprosjekt. 

– Mange prosjekter er kjempebra helt til de er overlevert, men så forlater entreprenørene prosjektet. Her har entreprenørene bevist at de tar ansvar i ettertid, sier Tronseth.

Han mener samspillsprosjekt med åpen bok er en veldig viktig forutsetning for å lykkes. 

– Og det er satt av penger til prøvedrift og til reklamasjoner, fortsetter han. Det har gitt gode resultater uten at det koster mer – tvert imot. 

– Vi ender godt under målprisen. Jeg tror ikke det er mange helsebygg som har lavere kvadratmeterpris, sier Tronseth. 

Også Roar H Alstad i Veidekke mener samspillsmodellen er viktig for resultatet. 

– Vi har klart å bygge en god kultur med samarbeidsånd. Vi har jobbet sammen om å planlegge, og lykkes med å bygge etter plan og teste etter plan, oppsummerer Alstad, som har vært prosessleder under prøvedriften. 
 

For tekniske anlegg sin del er også målbare resultater gode.

– Vi har fulgt med på alle systemer og rapportert forbedringspunkter, blant annet for energieffektivitet og komfort, forteller Astrid Aarstrand, fagspesialist energi. Hun vært prosjektleder for alle GK-fagene under prøvedriften.

Veidekke synes det er en god modell som forenkler diskusjoner om tekniske fag.  

– Det funker veldig bra når vi har en til en kontra en til fire, og dette er også helt i tråd med hva jeg forventer som kunde av GK, understreker Alstad. 

Også tilbakemeldinger fra brukere og driftspersonell har vært viktig for optimalisert drift. Fasit etter ett år er lavere energibruk totalt sett enn beregnet. 

– Vi har hatt veldig god nytte av GK Cloud og GK Esight, hvor du kan følge med på alle tekniske komponenter og timesbasert energibruk, sier Aarstrand.

For noen store energiposter avslører dataene forskjeller:

 • Energibruk til oppvarming er 47 prosent høyere enn beregnet. Forklaringen er gjennomsnittlig innetemperatur to grader høyere enn standard beregningsverdi på 21 grader celsius. 

 – Komfort er viktigere enn energieffektivitet, og særlig på et helsehus er det viktig at temperaturene ikke er for lave. Da er det nyttig at ventilasjonsaggregatene våre har gjenvinningsgrad på 87,8 prosent, understreker Aarstrand. 

 • Energibruk til vifter er 75 prosent lavere enn beregnet. Det skyldes hovedsakelig at Lindinvent-systemet tilfører presise luftmengder til ulike rom. 

– Dette gir særlig stort utslag på energibruken når ventilasjonsanleggene driftes døgnet rundt, påpeker Aarstrand.

 • Energibruken til belysning er 51 prosent lavere enn beregnet. LED-belysningen er bevegelsesstyrt og dagslyskompensert.

Bygget oppfyller klassifiseringen BREEAM NOR Very Good og energiklasse A.

Dette har vært et prosjekt med stor fokus på bærekraft, hvor GKs fag har samordnet installasjoner og gjort tekniske bytter for optimalisering av løsninger. Deler av byggeprosessen foregikk under Covid 19, men tidsplanen ble holdt uten større hinder, grunnet godt smittevern i regi av Veidekke.