Stjørdal helsehus

Byggherre Stjørdal kommune
Byggtype Helsehus
Prosjektstørrelse 10 000 m2
Byggeår 2019 - 2020
Sted Stjørdal

Kontaktperson

Astrid Aarstrand er Prosjektingeniør i GK

Astrid Aarstrand

Prosjektingeniør | Midt-Nord Prosjektutvikling

T: +47 970 23 940 E: astrid.aarstrand@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Astrid

Helsehus med pasientrom, legevakt, poliklinikker, dialyse, røntgen, kjøkken/kantine og ambulansetjeneste for Trøndelag. Parkeringskjeller i kjellerplan. Sertifisert som BREEAM NOR- Very good.

Prosjektbeskrivelse

Stjørdal Helsehus er en del av strategiplanen «Omsorg 2030», som har som målsetning å utarbeide en overordnet, langsiktig- og helhetlig plan for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette innebærer et helsehus med fokus på bærekraft, der BREEAM-kategori Very Good og energiklasse A er anerkjente delmål. Det er også fokus på de psykosomatiske inntrykkene ved bruk av velferdsteknologi. Både arkitekturen, teknologien og omgivelsene skal gi positive inntrykk og fremme trygghet, aktivitet og selvstendighet.

Veidekke som totalentreprenør valgte GK som totalteknisk partner i en prosjektmodell som er sterkt basert på gjensidig tillit. Samspill med målpris og «åpen bok»-prinsippet er avhengig av et godt samarbeid mellom byggherre via Veidekke og videre mot GK.

Vi har levert alle tekniske fag, bestående av ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon / SD-anlegg og kjøling.

Oppvarming og komfortkjøling av bygget blir distribuert gjennom ventilasjonsanlegget, sammen med friskluftstilførselen. Varme- og kjølebatteriene i aggregatene forsynes av fjernvarme og en egen luft-til-vann-kjølemaskin. Det er installert mindre dx-maskiner til prosesskjøling av datarom og bårerom, og solceller på tak for strømproduksjon til bygget. De tekniske anleggene er gjennom prosjekteringen optimalisert med soneinndeling av bygget, basert på IDA ICE-modellering av intern og ekstern varme- og kuldebelastning.

Ved hjelp av fullintegrerte VVS- og automatikkanlegg, med bruk av GKs Lindinvent-konsept og toppsystemet GK Cloud, optimaliseres samspillet mellom teknikken og fagene til beste for brukerne og energibruken. For å sikre behovet for individuelt tilpasset temperaturnivå, er varmeanlegget supplert med elektrisk tilleggsvarme fra moderne strålepanel i himling. Ventilasjonssystemet Lindinvent består også av interne og eksterne sensorer med automatikk som styrer både belysning og solavskjerming på romnivå.

Kraftsystemet består av både normal-, reserve- og UPS-kraft for å ivareta kritiske funksjoner i et helsehus, som for eksempel dialyse. Dette har ført til et komplekst nettverk av energimålere som organiseres og presenteres i GK Cloud, samt i energioppfølgingssystemet Esight. Her inngår også energiventiler for å lettere kunne følge energibruken til varme og kjøling, og senere gi bedre driftsstøtte til kunden.

GK leverer et sanitæranlegg med gjenvinning av regnvann/overvann, som benyttes til toalettskylling og vanning av planter i flere innendørs hager/orangerier. Orangeriene er etablert for å oppfylle kommunens krav til tilstrekkelig uteareal.

Resultat

Stjørdal Helsehus ble overlevert i februar 2021 og for å oppnå prosjekterte mål og forutsetninger er det viktig med riktig drift av bygget. De tekniske anleggene er koordinert og samordnet gjennom en god ITB-prosess, i et tett og godt samspill mellom alle fag i prosjektet. I dette arbeidet har våre medarbeidere vært helt sentrale. Dette videreføres inn i overleveringsfasen og prøvedriften, hvor det blant annet utføres opplæring av driftspersonale. Prøvedriften inneholder fullskalatester og korreksjoner for å optimalisere anlegget etter brukeradferd og for å tilpasse anlegget de ulike årstidene. GK vil bistå med energioppfølging i Esight og gi driftsstøtte til Stjørdal kommune.

Bygget oppfyller klassifiseringen BREEAM NOR Very Good og energiklasse A.

Dette har vært et prosjekt med stor fokus på bærekraft, hvor GKs fag har samordnet installasjoner og gjort tekniske bytter for optimalisering av løsninger. Deler av byggeprosessen foregikk under Covid 19, men tidsplanen ble holdt uten større hinder, grunnet godt smittevern i regi av Veidekke.

Gjennom engasjerte prosjektledere og prosjektmedarbeidere i GK, samt godt samarbeid med totalentreprenør Veidekke, har Stjørdal Helsehus blitt et godt eksempel på vellykket samspill og helsehus.