Nye Tøyenbadet

Leveranse fra GK GK leverer komplette elektrotekniske anlegg til det nye Tøyenbadet. I deler av badeanlegget og tekniske rom er det krevende korrosive miljøer som stiller store krav til installasjonene.
Oslo kommune bygger nå et av landets mest moderne og miljøvennlige badeanlegg på Tøyen i Oslo, med tilbud tilpasset mange ulike brukergrupper. Prosjektet har høye mål for miljø og mangfold.

Prosjektbeskrivelse 

Analyser avdekket at det var bedre å rive enn å rehabilitere det gamle Tøyen-badet, og rivingen var ferdig høsten 2020. Nå er et nytt badeanlegg under oppføring på den samme tomta, med tilbud tilpasset en rekke ulike brukergrupper.  

Totalt blir det 2,5 ganger så stor bassengflate som i det gamle badet, og flere typer basseng tilpasset ulike brukergrupper – enten det er idrettsutøvere, mosjonister, skoleelever eller familier. Blant annet får badet egne stupebasseng inne og ute, sklie inne og ute, varmtvannsbasseng og et hovedbasseng inne på 50 x 25 m. Der blir det også tribune med plass til 500 tilskuere. Bassengene bygges i stål.  

Bygget får en sammenhengende glassfasade ca. 11 meter i høyde rundt størsteparten av bygget, og taket over bassengarealene får hule bjelker i massivtre.   

Nye Tøyenbadet omfatter også en flerbrukshall tilrettelagt for innendørs ballidrett, med spilleflate tilsvarende en håndballbane på 20 x 40 meter.

Inne i limtre-dragerne blir det vedlikeholdsganger som sikrer adkomst til alt utstyr som monteres i taket.
Inngangen til Tøyenbadet, illustrert av Asplan Viak.

GKs leveranse 

Vi leverer komplette elektrotekniske anlegg til det nye badet. I deler av badeanlegget og tekniske rom er det krevende korrosive miljøer.  

— Det stiller store krav til våre installasjoner, poengterer prosjektutvikler Jarle Bjerke i GK.  

Byggeplassen skal være utslippsfri, og GK vil få materialleveranser med elbil når det er mulig.

— For større leveranser har vi mål om færrest mulig. Ambisjonen er også at alle medarbeidere skal reise kollektivt til byggeplassen, forteller Bjerke.

Mer om elektro

Elektroleveransen omfatter en rekke ulike anlegg, som lynvern, belysning inne og ute, strukturert spredenett for IKT, lysstyring, dynamisk nødlys og UPS for kritiske anlegg. Vi skal også installere nødnett, kabling av alle tekniske anlegg for ventilasjon og vannbehandling, adgangskontroll og innbruddsalarm, brannalarm med talevarsling, kameraovervåkning og lydanlegg.  

Les mer om elektro

Se også:

Ole-Jonny Elshaug, prosjektleder, Romerike Entreprise
Gjør det enkelt – og grønt
Les mer
Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Sosial bærekraft er konkurransekraft
Les mer

Vektlegge bærekraft - også sosial

Det nye Tøyenbadet har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. Prosjektet bygges som passivhus med utstrakt bruk av tre i bæresystemer og tak. Alle betongarbeidene blir utført med lavkarbonbetong. Anlegget vil bruke energibrønner som primær energiforsyning sammen med sekundære energikilder som solenergi og fjernvarme. I tillegg er anleggsplassen fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner.

— Det er viktig for byrådet at miljøambisjonene er høye i alle kommunens prosjekter. Jeg er veldig fornøyd med at vi på det nye Tøyenbadet blant annet har fokus på miljøvennlig materialbruk, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

— Alle betongarbeidene utføres med lavkarbonbetong klasse A. Dette fører alene til en reduksjon av Co2-utslipp på over 40 prosent i forhold til referansebygg, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Oslo kommune vektlegger også sosial bærekraft

Tøyenbadet skal være et foregangsprosjekt for seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen. For første gang har kommunen kontraktfestet krav som skal bidra til å sikre økt mangfold og forebygge trakassering på byggeplassen. Blant annet er det et mål om at 20 prosent av de arbeidende lærlingetimene skal utføres av kvinnelige lærlinger.