Munchmuseet i Bjørvika

Leveranse fra GK GK har levert tekniske fag bestående av ventilasjon, rør, elektro og kjøling. Munchmuseet er FutureBuilt og passivhus-standarden.
MUNCH i Bjørvika er fem ganger større enn det gamle Munchmuseet på Tøyen og skal huse hele samlingen som Edvard Munch testamenterte til Oslo kommune ved sin død. Arven etter Edvard Munch utgjør en av verdens største samlinger fra én kunstner – rundt 28.000 originale verk.

Oslo kommune har bygd et museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. MUNCH er et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg inneholder det Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Munchmuseets samlinger er et av Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, med de forpliktelser og muligheter dette representerer. Et moderne og fremtidsrettet museumsbygg i Bjørvika vil bidra til at samlingene når ut til et bredt publikum og nye brukergrupper, og vil styrke Oslos profil som internasjonal kulturby.

26 313 kvm - et av verdens største museer viet en kunster. MUNCH inneholder utstillingsrom, bibliotek, malerimagasiner, konserveringsavdeling, festsal, toppsal, kino, amfi, kafé, bar og restaurant.

Fotokreditering: Berit Roald / NTB.
Film krediteres: Animasjon: estudio Herreros/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
* Animasjonsvideoen ble utviklet i tidlig fase og ferdig bygg/interiør kan avvike noe fra dette.

Prosjektbeskrivelse

Museet består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del.

Den statiske delen er en lukket betongkonstruksjon med strenge krav til temperatur, luftfuktighet og dagslyskontroll. Det er her kunsten stilles ut, oppbevares og konserveres.

Den dynamiske delen er et åpent og luftig rom som strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen av museet vil være en kombinert sirkulasjons- og oppholdssone. Her kan publikum kunne ta pause mellom utstillingene, nyte utsikten og ta rulletrappene eller heisen til neste etasje.

I podiet på tre etasjer vil det være publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. I museets toppetasjer vil det være takterrasser mot øst og mot vest. Her kan publikum kunne nyte utsikten mot fjorden og Oslo by.

GK ble valgt som teknisk partner i en prosjektmodell som er sterkt basert på gjensidig tillit. En samspillsfase endte med en gjennomføringsavtale tuftet på totalentreprise.

Se også:

Totalteknisk entreprise
Les mer

Det praktfulle, men omdiskuterte museumsbygg er tegnet av Estudio Herreros og er skreddersydd for store kunstopplevelser, og har vært et prestisjeprosjekt for Oslo kommune.

– Vi i GK er glade og stolte over å ha levert inneklima til et bygg med de strengeste kravene til inneklima, sier Øystein Skjærholt som har vært prosjektsjef for Munchmuseet i GK.

GKs leveranse

Vi har levert tekniske fag bestående av ventilasjon, rør, elektro og kjøling.

Oppvarming og komfortkjøling av bygget blir distribuert gjennom ventilasjonsanlegget, sammen med friskluftstilførselen i alle utstillinger og rom uten glassfasade. Varme- og kjølebatteriene i aggregatene forsynes av fjernvarme og to egne vann-til-vann-kjølemaskin, for å oppnå ekstra lave temperaturer for befuktning av luft til rom med kunst. Det er installert mindre inrow og dx-maskiner til prosesskjøling av datarom. De tekniske anleggene er gjennom prosjekteringen optimalisert med soneinndeling av bygget, basert på IDA ICE-modellering av intern og ekstern varme- og kuldebelastning.

Kraftsystemet består av både normal-, reserve- og UPS-kraft for å ivareta kritiske funksjoner i et museum, som for eksempel klimatiserings anleggene.

Vi kan ikke gå i detalj på hvilke sikkerhetstiltak bygget inneholder, men prosjektleder for vår elektroleveranse kan forsikrer at sikkerheten i bygget er ivaretatt.

– Sikkerhet har vært i fokus fra dag én – både med hensyn til publikum, arbeiderne på prosjektet og den dyrebare kunsten, konstaterer prosjektleder Stian Krogstad i GK.

Høye miljøkrav

Bygget holder passivhusstandard og er bygget etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene er gjennomført på områdene transport, energi- og materialbruk.

Vi har levert tekniske komponenter som vil drifte Munchmuseet etter de krav som settes til temperatur, fuktighet, energitilførsel, sikkerhet og ikke minst estetikk.

Film øverst i referanseprosjektet krediteres: Munchmuseet