Alf Bjerckes vei 22

Leveranse fra GK GK har levert rørtekniske anlegg til Alf Bjerckes vei 22. Leveransen består av sanitær-, kjøle-, varme- og trykkluftsanlegg. Det har vært stort fokus på vannbesparende tiltak for å etterleve byggets miljøkrav. GK har i tillegg gjennomført tiltak for å gjøre selve arbeidsprosessen så effektiv og miljøvennlig som mulig, blant annet ved å prefabrikkere rørarrangement i tekniske rom og få disse levert på byggeplassen.
Byggherre Aspelin Ramm
Prosjektstørrelse 29.500 kvm
Byggeår 2019-2022
På Brobekk i Oslo har Aspelin Ramm åpnet Norges grønneste logistikk- og kontorbygg. GK har levert rørteknisk anlegg til det innovative bygget som har blitt sertifisert med BREEAM-NOR Excellent og fått energiklasse A.

Bygget som skal fungere som hovedkontor og lagerbygg for Motek og Ahlsell, har gjennom hele byggeprosessen fulgt en streng miljøprofil. Det er jobbet med gode løsninger i forkant og i selve gjennomføringen av prosjektet, både når det kommer til materialvalg, tekniske instillasjoner, og for å gjøre selve bruken av bygget så klimanøytralt som mulig.

Bygget er blant annet et av de første som etablerer ladere til elektriske lastebiler. I tillegg er taket grønt, med blomsterenger, sedum og bikuber. Taket er laget både for å tilrettelegge for pollinerende innsekter i området, men har også overvannsløsninger som skal minimere belastningen på kommunalt nett og nærliggende vassdrag ved kraftige regnskyll. 

Prosjektleder i GK, Robin Ovlien, forteller at det i tillegg til strenge miljøkrav, er et særlig spennende prosjekt, fordi bygget har mange ulike rom og bruksområder. 

– Bygget skal både fungere som lager-, logistikkbygg og kontor. I tillegg er det egne laboratorier til testing av avansert måleutstyr, butikk og verksted. Det krever at vi som teknisk entreprenør må ha forskjellig fokus, og vi har måttet bruke bredden i vår kompetanse.  

Leveranse fra GK

GK har levert rørteknisk anlegg, som har bestått av sanitær-, kjøle-, varme- og trykkluftsanlegg. Prosjektlederen forklarer at det har det vært stort fokus på vannbesparende tiltak for å etterleve byggets miljøkrav. 

– Det er blant annet satt opp vannbesparende armaturer og måling for å overvåke forbruket. I tillegg har vi montert en regnvannstank som samler opp regnvannet. Dette skal brukes til å vanne plantene i perioder med mindre nedbør, sier Robin. 

GK har også gjennomført tiltak for å gjøre selve arbeidsprosessen så effektiv og miljøvennlig som mulig. 

– Vi har jobbet mye med systemet for oppvarming av lagerhaller og fikk blant annet byggherren med på å bytte ut et stort antall elektriske vifter i taket med mer energieffektive aerotempere, med og uten varme, sier Robin. 

Han forteller at GK også har prefabrikkert rørarrangement i tekniske rom og fått disse levert på byggeplassen. 

– Dette gjøres for å spare inn timeverk i prosjektet, skape større rom i fremdriften, i tillegg blir det færre leveranser til byggeplassen. 

Se også:

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner
Rør
Les mer

Resultatet 

Prosjektleder hos totaleprenøren A Bygg, Karl Erik Rønstad, mener at bygget med sine strenge miljøkrav og mange aspekter, er noe av det mest kompliserte og innholdsrike som er bygget i Norge. 

– Entreprenørene og leverandørene har gjort en meget god jobb, og vi kom i mål som vi skulle. Vi er også meget godt fornøyde med resultatet, og hvordan prosjektet er blitt. Det har vært en krevende, men spennende oppgave, sier Rønstad, som har bakgrunn både som entreprenør og som byggherre. 

Avdelingsleder i GK, Lars Johansen, er enig i at bygget som er tegnet av Nordic – Office of Architecture, skiller seg ut både med tanke på utseende, arkitektur, innhold og miljøprofil. 

– Bygget er innovativt og ivaretar både brukere og miljøet, konstaterer Johansen, som håper flere kan la seg inspirere av de bærekraftige løsningene.

Se også:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energieffektivisering
Les mer

Foto øverst: Aspelin Ramm/Geir Anders Rybakken Ørslien