Torvbråten skole

Leveranse fra GK GK har levert ventilasjon, varme, kjøling og sprinkleranlegg til Torvbråten skole. Ventilasjonsanlegget er standard balansert ventilasjon med variable luftmengder (VAV). Skolen er utstyrt med gulvvarme, og GK har installert sprinkleranlegg, sanitæranlegg og kjøling til ventilasjonsaggregater. Torvbråten skole er et passivhus og GK har hatt et sterkt fokus på miljø i leveransen. Skolen ble kåret til Årets skolebygg i 2021.
Byggherre Asker Kommune
Prosjektstørrelse 6 712 m2
Byggeår 2020-2021
Torvbråten skole er et fremtidsrettet passivbygg utformet med vekt på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Den er svanemerket, bygget i massivtre, og ble kåret til Årets skolebygg 2021.

Prosjektbeskrivelse

Den nye skolen har 17 klasserom og obligatoriske spesialrom som tekstil, sløyd, naturfag, keramikk og mat og helse. Prosjektet omfatter også en flerbrukshall med garderober og tribune, som både skal brukes av elevene og idretten lokalt.

Miljøambisjonene har vært svært høye. Foruten passivhus-standard og bruk av massivtre har bygget fått blått tak med fordrøyingsbasseng, solcellepark, energisentral koblet til 22 energibrønner på opptil 300 m dybde, og vannbåren varme i alle gulv. Også gjennomføringen er preget av høye ambisjoner; med fossilfri byggeplass, gjenbruk av løsmasser og strenge krav til avfallsreduksjon og gjenvinning som eksempler.

Bruk av naturmaterialer sørger for at skolen glir godt inn i omgivelse, og innvendig sørger eksponert massivtre for lune og behagelige læringsarealer så vel som et stabilt inneklima.

Det har blitt «jättefint», arkitektene har virkelig gjort en fantastisk jobb. Det er nesten så man ikke kan tro at det er en skole, sier Lukas Ovlien, som har vært bas på prosjektet for rørvirksomheten i GK.

– Uteområdet er det flotteste skoleområdet jeg noen gang har sett, poengterer prosjektleder Elisabeth Brattum i GK. LINK Arkitektur står for utformingen, mens Veidekke Entreprenør har vært totalentreprenør.

Se også:

Den nye skolen har 17 klasserom og obligatoriske spesialrom som tekstil, sløyd, naturfag, keramikk og mat og helse.
Skole som viser vei
Les mer

Vår leveranse 

Vi har stått for ventilasjon, varmeanlegg, kjøling og sprinkleranlegg.

– Veidekke har hatt svært god styring, oppfølging og kommunikasjon, fastslår prosjektleder Elisabeth Brattum i GK. Kravet om å velge produkter som kan dokumentere gode miljøegenskaper påvirket hverdagen i prosjektet. 

– Det mest spesielle var massivtre-konstruksjonen. Veggene ble prefabrikkert, så alle store utsparinger måtte være klare veldig tidlig, forteller Brattum

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget GK har installert ved Torvbråten skole er standard balansert ventilasjon med variable luftmengder (VAV). Av hensyn til miljø og drift -og vedlikeholdskostnader er slik behovsstyring viktig i et ambisiøst prosjekt.

Byggherren ønsket ikke store ventilasjonsaggregater, så skolen har tre aggregater på 20 000 m3/time, et på 16 000 m3/time og et på 15 00 m3/time til skolekjøkken. I tillegg har GK levert noen spesialavtrekk.

Ventilasjonsaggregatene er standard-produkter, men GK valgte ut fra hvem som kunne dokumentere de beste miljøegenskapene. 

– Noen produsenter hadde ikke de riktige papirene. Dette var drivende for hva som ble valgt, så det er viktig for våre leverandører å ha miljømerking, påpeker Brattum.

Les mer om ventilasjon

Rør

Hele skolen er utstyrt med gulvvarme installert av GK, som også har installert sprinkleranlegg, sanitæranlegg og noe kjøling til ventilasjonsaggregater. Svanemerkingen påvirket rørprodukter mindre enn andre fag, men alle produkter måtte like fullt godkjennes på forhånd.

– Vi valgte så miljøvennlig vi kunne, med alupex-rør og plastavløp, forteller bas Lukas Ovlien. God planlegging av utsparinger gjaldt også for rør.

– Hull som kom i ettertid var ganske utfordrende og veldig dyre å ta, fastslår Ovlien. Massivtre betød også andre krav til sprinkling enn for bygg med betongvegger. Men materialvalget hadde også sine fordeler for montasjen.

– Selve montasjen gikk kjappere, siden vi slipper å bore og bare kan skru rett inn. Er du tidlig nok ute med prosjekteringen, har jeg vanskelig for å se at det skal være negativt å bruke massivtre, oppsummerer Ovlien.

Les mer om rør

Resultat

Torvbråten skole har kombinert arkitektur, pedagogikk, klima og miljøkrav på en ny måte. Skolen berømmes for sine klimavennlige løsninger, blant annet i en BBC-dokumentar om hvordan bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og bevare planeten vår. Og Torvbråten ble kåret til Årets skolebygg 2021.

Torvbråten skole er et pionerprosjekt for fremtidige skolebygg, og hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling, sa Lene Conradi, ordfører i Asker kommune da tildelingen ble kjent.