Hydrogenselskapet Nel

Leveranse fra GK GK har installert alt som må til for å sikre riktig inneklima og komfort i de nye produksjonsarealene. Det omfatter rør til varmeanlegg, rør til varmegjenvinning fra prosesser og ventilasjon, og rør til kjøling av luft inn til bygget.
Byggherre Nel
Prosjektstørrelse 6500 m2
Byggeår 2023-2024
Sted Porsgrunn
Nel bygger en ny helautomatisk produksjonslinje for alkaliske elektrolysører og dobler dermed kapasiteten.

Fabrikken på Herøya ble startet opp oktober 2021 og offisielt åpnet i april i 2022, og var da verdens første helautomatiske produksjonsenhet for elektroder til elektrolysører. Det er en nøkkelkomponent for å framstille såkalt grønt hydrogen; hydrogen som produseres ved å spalte vann til hydrogen og oksygen ved hjelp av fornybar elektrisitet. 

Høy etterspørsel gjorde at Nel bestemte seg for å utvide kapasiteten, og den nye produksjonslinjen skal settes i drift i juni 2024. Grønt hydrogen blir sett på som viktig for å kutte klimagassutslipp, spesielt der det er vanskelig eller kostbart å bruke strøm eller tunge batterier. Eksempler på dette er industri, tyngre fartøy og langtransport. 

Den nye produksjonslinjen hos Nel bygges i en hall ved siden av eksisterende anlegg. Linjen består av en rekke ulike stasjoner, som overflatebehandling, flere titalls kjemiske bad av forskjellige slag, stasjon for montering, og for kvalitetskontroll og pakking av endelig produkt. Produksjonshallen for linje 2 er på 6500 m² med 11 meter takhøyde. 

GKs leveranse

GK har installert alt som må til for å sikre riktig inneklima og komfort i de nye produksjonsarealene. Det omfatter rør til varmeanlegg, rør til varmegjenvinning fra prosesser og ventilasjon, og rør til kjøling av luft inn til bygget. Kjøling skjer med Nordsjøvann på ni til ti grader.

– Lufta i hallen skal være temperert, og holder gjerne litt over 20 grader. Vi skal levere 150 000m³/h fordelt på to tillufts aggregater på 75 000m³/h – det er svært, fastslår prosjektleder Ragnar Karlsen i GK.

Sweco står for prosjekteringen. 

– Vi har et veldig godt samarbeid med dem hvor vi løser oppgaver på en ordentlig måte, sier Karlsen.

Mer om rør

GK står for alt av røropplegg i teknisk rom, varme til ventilasjonsaggregater, til aerotempere i hallen, prosessvann til produksjonen, kjølevann og et anlegg for å gjenvinne overskuddsvarme. Både overskudd fra prosessen og fra ventilasjon gjenvinnes med varmevekslere.

– Vi leverer ca. 2 km rør i forskjellige dimensjoner, opplyser Karlsen.

Resultater

Tid er en kritisk faktor i prosjektet. 

– Hvis Nel skal komme i mål med produksjonen raskt nok til å kunne forsvare bygging av Linje 2, måtte man begynne å bygge så tidlig at ikke alt var ferdig prosjektert. Det er en arbeidsmetode som krever ganske mye fra alle parter. Vi har hatt en gjeng med meget smidige GK-folk som har kastet seg rundt og tatt tak der det brenner mest til enhver tid, fastslår Kjersti Bekkevik. Hun er leid inn som anleggsleder for Nel, og jobber til daglig i Strukturas. 

Også byggherren roser fleksibiliteten hos alle parter. 

– Prosjektet har gått veldig bra hele veien. Det har vært mye endringer underveis, men det har alle løst, påpeker prosjektdirektør Arild Berdalen i Nel. 

En enkel rutine Nel sørget for å innføre, har vært effektivt for oversikt, logistikk og framdrift: Ti minutters morgenmøte hver dag. 

– Dette er vanlig i industri, og det er genialt! Jeg stusset litt først, men har sett at det er superviktig. Entreprenørene ser hverandre og får snakket sammen hver dag, poengterer Bekkevik. 

HMS er fast post på morgenmøtene, og ifølge Bekkevik har prosjektet strenge HMS-krav som håndheves. Noen stikkord er personlig verneutstyr, renhold og ryddighet på byggeplassen. 

– Det er mye god trivsel i det, mener Bekkevik. 

En gang i uka er det framdriftsmøter sammen med arbeidsledere. Også god utførelse er ekstremt viktig i et industriprosjekt som dette. 

– Vi må sikre en god og varig kvalitet så vi ikke forårsaker stopp i produksjonen. Nels fagansvarlige og anleggsledelsen fra GK gjør kontroller for å sikre at alt er gjort 100 prosent i forhold til faglig god standard, forteller Karlsen. 

Bekkevik mener byggherre Nel har gode systemer som bygger opp godt samarbeid, og er flinke til å stille opp med sosiale aktiviteter som grillfester og vaffeldag. 

– Jeg tror vi har en hyggelig arbeidsplass, og med en tone og tillit som gjør at folk føler de kan si fra hvis det er noe, sier hun.

– Det er veldig god stemning i prosjektet. Alle jobber sammen, er hyggelige med hverandre og tar hensyn, sier prosjektleder Ragnar Karlsen i GK.

Foto øverst: Nels hydrogen-anlegg på Herøya. Foto: Nel