Anbefaler byggherrer til å begynne omlegging fra lysrør til LED nå

14. desember 2023
Mange byggherrer vil måtte skifte ut tradisjonelle lysrør til LED-lysrør i nær fremtid. Ifølge eksperter er det mange fordeler med å gjøre dette nå.

I august iverksatte EU forbud mot å produsere eller selge de kvikksølvbaserte lysrørene T5 og T8 i Europa. Selv om hele lysrør som fungerer eller ligger på lager kan brukes til endt levetid, oppfordrer flere eksperter til å iverksette en utskiftningsprosess til blant annet LED-belysning i nærmeste fremtid.

Prosjektingeniør i GK, Ole Bjørn Svartangen, ser ingen grunn til å vente med å bytte til ett og ett lysrør ryker.

– Å bytte til LED er en investering med rask avkastning i form av kort nedbetalingstid og lavere driftsutgifter. Det mest effektive er å skifte ut alle armaturene på en gang. Det vil i de fleste tilfeller ha minst negativ påvirkning på brukerne av bygget, og gjør det enklere å tilrettelegge for god drift og forvaltning, sier han.

Se også:

Erik Tobias Lundberg jobber som elektriker i GK Norge
Elektro
Les mer

Kan femdoble levetiden

Ifølge en rapport fra Signify ligger omtrentlig levetid på et konvensjonelt lysrør på rundt 20 000 timer. En nyere LED-lyskilde derimot, kan ha opp til en femdoblet levetid på 100 000 timer. Dette krever mindre vedlikehold, færre utskiftninger i fremtiden, og lavere materialforbruk. 

Utskiftningsprosessen krever god prosjektering og beregninger. Med presise verktøy og dokumentasjon kan GK ta analyser av et bygg med gamle lysrør, og beregne besparelsene. 

– Selve monteringen innebærer typisk at vi bytter ut en gammel lysrørarmatur med et LED-armatur, ofte uten at vi trenger å røre kablingen eller infrastrukturen i bygget. Ofte kan et slikt 1:1 skifte gjøres mens bygget er i bruk. Vi ser at et bytte fra lysrør til LED kan redusere energikostnadene med så mye som 60-70 prosent og gi en nedbetalingstid på under fem år i mange bygg, sier Svartangen. 

Spar enda mer med lysstyring

For aktører som ønsker å høste enda flere gevinster er lysstyring en god investering. Et slikt styringssystem kan innstilles for automatisk justering av belysningen etter tidsperioder, dagslysforhold eller om det er mennesker til stede i rommet. 

– Lyset kan styres etter bevegelsessensorer, lydsensorer eller dagslysnivåene. Dette gjør at armaturene kun er påslått i tidsperiodene og områdene der og når det er nødvendig. Det bidrar igjen til å forlenge armaturenes levetid og redusere energiforbruket, sier Svartangen.

Et bytte til LED kan redusere energiforbruket til belysning i et bygg med opp til 50 prosent, mens lysstyring kan spare mellom 10 og 30 prosent. Totalt er det altså opp til 80 prosent energi å spare. 

– Omstillingsprosessen er ikke mer komplisert med styring, da lysstyringsautomatikken kan integreres i LED-armaturen under installering. Det krever heller ingen ekstra kabling, sier han.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Vil spare miljøet for 1,8 tonn kvikksølv

Ifølge Signifys rapport vil overgangen til LED-lysrør spare miljøet for nesten 1,8 tonn kvikksølv innen 2035. EU vil dessuten spare 350 milliarder kroner i energiforbruk og produksjon. 

Ida Thorendahl Lyskultur.jpeg
Ida Thorendahl. Foto: Lyskultur

– Utfasingen av kvikksølvbaserte lysrør til mer sirkulære og bærekraftige løsninger som LED-belysning er et viktig løft for norske bygg. Kvikksølv er både helse- og miljøskadelig, og har dessuten en lang og lite bærekraftig produksjonslinje. Endringen er et skritt i riktig retning, sier Ida Thorendal, daglig leder i Lyskultur, Norges største medlemsforening innen belysningsbransjen.  

I mars estimerte de sammen med Nelfo og Elektroforeningen EFO at det fantes omkring 10 millioner operative lysstoffrørarmaturer i Norge.

Skal bytte ut 34 000 lysrør

Et av de første helseforetakene i Norge som har satt i gang med en utskiftning fra lysrør til LED er Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.  

Det er GK som står for utskiftningen av de 34 000 lysarmaturene i samtlige sykehusbygg, i et prosjekt som ble satt i gang den 1. september. Den estimerte maksverdien ligger på 50 millioner kroner, inkludert materialer, og er en del av en rammeavtale mellom GK og UNN.
 
Glamox er en av leverandørene av nye LED-armaturer, som skal redusere energiforbruket knyttet til belysning med 69 prosent. LED gir dessuten bedre fargegjengivelse og gode lysforhold kan fremme både helse og trivsel. Dette er svært gunstig i et sykehusmiljø.

Se også:

GK skal bytte ut 34 000 lysarmaturer på Universitetssykehuset Nord-Norge
Les mer

Applauderer LEDestjerner

Avdelingsleder i GK, Mads Brelum, forteller at effektive arbeidsprosesser er helt avgjørende i prosjektet. 

GK_Mads_Brelum_Foto_GK.jpg
Mads Brelum. Foto: GK Gruppen AS

– Dette er helt nødvendig når vi gjennomfører en totalutskiftning av så mange lysarmaturer. Vår erfaring med UNN er verdifull her. Dessuten må vi være effektive, fleksible og løsningsorienterte, sier Brelum.

Både sykehusavdelinger, personalrom, pasientrom, kontorer, toaletter, sykepleierboliger og tekniske rom som nå skal få bedre belysning. 

– For å innarbeide gode rutiner begynner vi i fløyer som ikke er pasientkritiske, der mellom to og seks elektrikere vil arbeide på sykehuset. Generelt merker vi økt etterspørsel etter utskiftninger til LED, og applauderer alle aktører som tar ansvar for en bærekraftig utvikling og trygg utskiftning, avslutter han.