GK skal bidra til å sikre Oslos vannforsyning – tildelt større VVS-kontrakt

22. mai 2024
En ny reservevannkilde skal gi sikker tilgang til rent vann for hele Oslos befolkning. GK skal bidra med rør, ventilasjon og kulde i det nye vannbehandlingsanlegget.

GK har blitt tildelt en omfattende kontrakt med AF Gruppen. AF Gruppen bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby som del av prosjektet «Ny vannforsyning Oslo». Vannbehandlingsanlegget skal rense vann fra den nye reservevannkilden, Holsfjorden. Hele reservevannforsyningen skal stå klart innen 2028. Håvard Pallin Grønning, prosjektutvikler hos GK, ser fram til å starte på prosjektet: 

– Dette er et spennende, stort og tverrfaglig prosjekt for GK. Vannforsyningen i Oslo er sårbar. Det finnes ingen reservevannkilde i dag. Sammen med hovedentreprenør AF Gruppen, skal vi bygge et nytt og robust anlegg som gir Oslos befolkning sikker tilgang på drikkevann i mange generasjoner fremover.

Skal prefabrikkere ved byggeplassen

 GK starter opp arbeidet med prosjektet omgående, og skal levere både rør, ventilasjon og kulde. Leveransen inkluderer komplette sanitær-, varme-, kjøle-, og luftbehandlingsanlegg. Arbeidet vil utføres over en periode på tre år. Arbeidet vil i all hovedsak foregå inne i fjellanlegget på Huseby vest i Oslo. GK vil legge til rette for stor grad av prefabrikkering av blant annet varme- og kjølesentraler, for å effektivisere produksjonen inne i fjellet. De setter blant annet opp en produksjonshall på 1000 kvadratmeter hvor de skal prefabrikkere rørløsninger før de kjøres inn i anlegget via store tuneller.

– Dette er nybrottsarbeid. Vanligvis prefabrikkeres rørene i Øst-Europa for så å fraktes hit, men vi vil produsere de lokalt like ved byggeplassen. Det er både miljøvennlig og lønnsomt, for oss og for klimaet, forteller Grønning. 

Leveransen til prosjektet omfatter blant annet en rekke avfuktere, spesialavtrekk, kjølemaskiner og kjøleenheter i varierende størrelser. Prosjektutvikler Jonas Bergstrøm i GK, utdyper:

– Det at vi nå skal prefabrikke lokalt vill bli viktig påfyll i erfaringsbanken.

Se også:

Foto: Oslo universitetssykehus HF
GK har vunnet rammeavtale med Oslo universitetssykehus på Norges største energisparekontrakt
Les mer

Nullutslipp og fossilfrie anleggsplasser 

Byggherre Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten stiller strenge krav til klima- og miljøtiltakene i prosjektet. Innen 01.01.2025 er målet nullutslipp for alle byggeplasser. Det betyr at alt av maskiner, kjøretøy og borerigger i prosjektet skal være elektriske, og eller bruke biodrivstoff uten palmeolje. Det legges vekt på størst mulig grad av gjenbruk av masser, og de skal være kortreiste. 

Bergstrøm forteller at det i tilbudsprosessen også ble lagt vekt på pris, fremdriftsplan og grensesnitt, organisasjon, kapasitet og oppgaveforståelse. 

– Dette skal være en tegningsløs byggeplass. Hele prosjektet settes opp som en BIM-modell i 3D. Kravene til klima og miljø i dette prosjektet resonnerer godt med GKs visjon om å være et klimaforbilde i byggenæringen, forteller Bergstrøm.