GK Gruppen 4. kvartal 2023: Rekordhøy aktivitet og en god avslutning på året

19. februar 2024
GK hadde en god avslutning på året med rekordhøy aktivitet og god ordreinngang i fjerde kvartal. Det krevende markedet fortsetter i hele Skandinavia, men en solid ordrereserve gir stabilitet inn i 2024.

GKs driftsinntekter i fjerde kvartal 2023 ble på 1 832,5 millioner kroner, mot 1 761,2 millioner i 2022. Årsomsetningen for 2023 ble 6 536,2 (6 028,8) millioner kroner, en økning på 8,4 prosent sammenliknet med 2022. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 2023 ble 100,7 millioner kroner, mot 40,5 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt (EBT) ble 20,1 (-21,1) millioner kroner, en resultatforbedring på mer enn 40 millioner kroner sammenliknet med 2022.

— I et krevende marked leverer vi rekordhøy omsetning for 2023 og en god avslutning på året. En sunn ordrereserve gir trygghet for 2024, selv om vi forventer mer urolige markedsforhold, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Fjerde kvartal isolert viste en EBITDA på 57,0 millioner kroner, omtrent på samme nivå som fjerde kvartal i 2022, mens EBT for kvartalet ble 34,5 millioner kroner, mot 42,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var 1 779,5 millioner kroner og ordrereserven ved utgangen av året var 3 508,3 millioner kroner.

Godt posisjonert for å bidra i det grønne skiftet

— Jeg er godt fornøyd med avslutningen på året. Omsetningen øker i alle tre land og ordreinngangen har vært god. Gradvis øker også lønnsomheten og vi ser at vårt strategiske fokus på utvikling og forbedring av kjernevirksomheten innen service, entreprise og byggautomasjon gir resultater. Jeg er utrolig stolt av hele Team GK som hver dag leverer tjenester av høy kvalitet, tjenester som bidrar til smarte og bærekraftige bygg med godt inneklima, sier konsernsjefen.

Byggenæringen står overfor store endringer i årene som kommer. Etterspørselen etter løsninger for energioptimalisering av eksisterende bygg er økende og med smarte konsepter innenfor service, driftsstøtte og styring av bygg, er GK godt strategisk posisjonert for å bidra i det grønne skiftet.

— Kundene etterspør grønnere løsninger, både fordi de selv ønsker å være en del av det grønne skiftet, men også fordi det har en kommersiell verdi. Der hvor vi som teknisk entreprenør kommer tidlig inn i prosessene eller vi deltar i samspillsentrepriser, ser vi at vi kan bidra til smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, sier Lisø.

HMS: Forebyggende holdningsarbeid

Det var totalt 15 arbeidsulykker som resulterte i fravær i fjerde kvartal. H1-verdien per 31.12.2023 ble 10,5.

— Dessverre har vi hatt altfor mange ulykker i det siste kvartalet. Vi ser at i de periodene hvor vi setter ekstra høyt fokus både på forebyggende arbeid, rapportering av uønskede hendelser og ikke minst dele erfaringer og læring internt, så går antall ulykker ned. Vi kommer derfor til å forsterke det løpende holdningsarbeidet knyttet til sikkert arbeid i 2024, med fortsatt fokus på rapportering, deling og læring slik at vår HMS-kultur blir enda sterkere. En ulykke er én for mye, sier Lisø.

GK Norge: Historisk høy aktivitet i fjerde kvartal

GKs norske virksomhet øker inntektene og driftsresultatet er opp 17 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Noen krevende prosjekter preger resultatet i entreprisevirksomheten, men divisjonene for service og for byggautomasjon leverer sterke resultater, som gir gode utsikter for 2024.

Omsetningen i fjerde kvartal i GK Norge ble 1 248,0 (1 236,8) millioner kroner, mens årsomsetningen ble 4 412,6 (4 144,1) millioner kroner. Driftsresultatet i kvartalet ble 38,1 (32,5) millioner kroner og Resultat før skatt (EBT) ble 30,9 (30,8) millioner kroner. For året totalt sett ble driftsresultatet 64,7 (25,7) millioner kroner, mens EBT ble 45,3 (3,3) millioner kroner.

— Aktiviteten i den norske virksomheten i kvartalet har vært historisk høy. Til tross for at det norske markedet er blitt mer krevende i enkelte geografier og kundesegmenter, fortsetter vi å bygge en sunn ordrereserve i Norge og vi ser positivt på 2024. Det er gledelig å se at GK vinner stadig flere kontrakter hvor vi scorer best på kompetanse og gjennomføringskraft, og at vi lykkes godt med vårt strategiske fokus, sier Lisø.

GK Sverige: Vekst og fortsatt omstilling

GKs svenske virksomhet kan vise til en vekst på 9,7 prosent i 2023 med en årsomsetning på 1 526,5 millioner kroner. I fjerde kvartal var omsetningen 410,9 millioner kroner, sammenliknet med 398,0 millioner kroner i 2022.

Fjerde kvartal isolert hadde et positivt driftsresultat (EBITDA) på 8,5 millioner kroner og et resultat før skatt (EBT) på 8,6 millioner kroner. Akkumulert resultat før skatt for 2023 ble -14,3 millioner kroner, mot 1,4 millioner kroner i 2022.

Ordreinngangen i den svenske virksomheten har i 2023 blitt påvirket av svakere konjunktur i Sverige og ordrereserven per 31.12.2023 var på 268,8 millioner kroner.

GK Danmark: Sterk avslutning på året

I GKs danske virksomhet opplevde man en sterk avslutning på året med driftsinntekter på 181,4 millioner kroner, mot 139,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Årsomsetningen ble totalt 624,6 millioner kroner, en økning på mer enn 100 millioner kroner, eller 19,2 prosent, sammenliknet med 2022.

Driftsresultatet (EBITDA) for året endte på samme nivå som i 2022 med 9,0 millioner kroner, mens resultat før skatt (EBT) ble 6,1 millioner kroner, sammenliknet med 7,1 millioner kroner i 2022.

Utvalgte høydepunkter fra 4. kvartal

  • GK Norge har signert en kontrakt på 80 millioner kroner med Veidekke til byggetrinn 2 på nye Trondheim Sentralstasjon, og skal levere ventilasjon, kulde, rør og byggautomasjon. Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt hvor Bane NOR Eiendom utvikler en ny, sentral bydel. Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal sertifiseres med BREEAM Excellent.
  • GK Sverige har vunnet rørentreprisen for et boligprosjekt med 420 leiligheter fordelt på to blokker i Haga Norra, Solna. Oppdragsgiver er NCC for Birger Bostad (Fabege). Produksjonen vil starte i 1. kvartal 2024 og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026.
  • GK Sverige har signert kontrakt for ventilasjonsarbeid for nybyggingen av Arvid Nordqvists nye lager, produksjons- og kontorbygg i Järfälla kommune. Den nye fabrikken skal bygges i tre og sertifiseres i henhold til standarden Miljöbyggnad Silver. 
  • GK Danmark har vunnet rørleggerentreprisen for Ny Psykiatri Bispebjerg i København. Bygget skal bidra til å skape et godt og trygt miljø for pasientbehandling ved Psykiatrisk Center København. Byggingen skal utføres i to etapper i perioden 2019-2025. Det første ferdigstilte bygget ble tatt i bruk i november 2022 og inneholder bl.a. akuttmottak, ECT-klinikk og 74 sengeposter. I neste trinn rives eksisterende bebyggelse for å gi plass til ytterligere 126 sengeplasser fordelt på åtte sengeseksjoner.
  • GK Danmark har vunnet en 4-årig rammeavtalen på ventilasjon, VVS- og blikkenslagerarbeid for Odense kommune. På området ventilasjon skal GK ivareta service, energirenovering og mindre ombygginger i skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre offentlige bygg i hele kommunen. I tillegg er GK tildelt kontrakten på service og vedlikehold av VVS- og rørleggerarbeid i offentlige bygg i to delområder, som utgjør halvparten av kommunen.
  • GK Norge har inngått en omfattende rammeavtale med Universitetet i Tromsø (UiT). Avtalen har en verdi på 38 millioner kroner og strekker seg i utgangspunktet over to år, med mulighet for forlengelse opp til fire. GKs leveranser omfatter service på laboratorieskap, utskifting av filter i ventilasjonsaggregater, samt erstatning av foreldede ventilasjonsanlegg.
  • GK Norge skal levere byggautomasjon med tilhørende elektrotekniske systemer til det nye regjeringskvartalet, et av de største norske byggeprosjektene noensinne. Samarbeidet med Statsbygg ble i inngått i 2021, og GK har etter samspillsfasen, signert kontrakter på til sammen ca. 400 millioner. Nye regjeringskvartalet består av totalt fem nye bygg, en kjeller samt rehabilitering av to bygg og byrom, som til sammen skal bli til sikre og moderne arbeidsplasser for ansatte i departementene. Byggene skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent. 
  • Fosslia omsorgssenter i Stjørdal ble kåret til årets VVS-prosjekt under Trøndersk VVS-dag. GK har vært totalteknisk entreprenør på bygget som preges av svært fremtidsrettede og energieffektive løsninger. Prisen ble delt ut 10. november på Scandic Nidelven i Trondheim. I begrunnelsen fra juryen er det trukket frem at det har vært en imponerende gjennomføring av samspillsentreprise, smarte ventilasjonsløsninger med fokus på samtidighetsberegninger og ikke overdimensjonerte anlegg, varme via ventilasjon, samt 16 energibrønner.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Rapporter og redegjørelser
Les mer