GK inngår langsiktig samarbeid med Universitetet i Tromsø

28. november 2023
GK har inngått en omfattende rammeavtale med Universitetet i Tromsø (UiT). Avtalen har en verdi på 38 millioner kroner og strekker seg i utgangspunktet over to år, med mulighet for forlengelse opp til fire.

– UiT er tilfreds med at GK har blitt valgt som leverandør, og ser fram til et godt samarbeid, sier Robin Valter Ratama fra Avdeling for bygg og eiendom ved UiT. 

I tilbudsprosessen ble det lagt vekt på pris, kompetanse og organisering.

Et kinderegg av viktige leveranser og oppgraderinger

GKs leveranser omfatter service på laboratorieskap, utskifting av filter i ventilasjonsaggregater, samt erstatning av foreldede ventilasjonsanlegg. Avdelingsleder Mads Brelum i GK i Tromsø forklarer:

– Gjennom denne avtalen vil GK implementere vesentlige oppgraderinger som forbedrer inneklimaet for de mer enn 20 000 studentene og ansatte ved UiT, samtidig som vi øker energieffektiviteten ved universitet.

Se også:

GK skal bytte ut 34 000 lysarmaturer på Universitetssykehuset Nord-Norge
Les mer

Inspirerende

Brelum fremhever at det er særlig inspirerende at GK får demonstrere sin fagkunnskap på et såpass spesialisert felt som service på laboratorieskap. 

– Det er gøy at vi i GK får anledning til å vise vår kompetanse innen dette området. Våre tidligere erfaringer, spesielt fra prosjektet ved forskningsbygget AKM 2, er gode å ha med seg inn i de kommende prosjektene på UiT, fortsetter han.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Et tegn i tiden?

GK har blitt tildelt en sentral rolle i koordineringen av tekniske leveranser på tvers av forskjellige disipliner, en utvikling Brelum ser som veldig spennende. 

– Det at vi har fått et overordnet ansvar for å koordinere tekniske leveranser ser vi på som utelukkende positivt. Det er en fordel for hele bransjen at en leverandør som GK blir involvert på denne måten, og således får vist vår kompetanse, sier Brelum.

Tverfaglig samarbeid

Denne rammeavtalen er også et tydelig tegn på den generelle utviklingen innen bygg- og anleggsbransjen i Norge. Med økende fokus på tverrfaglig samarbeid, teknisk ekspertise og bærekraft, er bransjen i ferd med å ta grep for å møte nye standarder og forventninger.

– Vår ambisjon er å innta en mer sentral rolle i større prosjekter fremover, en retning jeg vil tro resten av bransjen også tar sikte på, avslutter Mads Brelum.