Enova styrker satsingen på energieffektivisering i næringsbygg og borettslag

29. februar 2024
Potensialet for energisparing i bygg er stort og tiltak som reduserer energiforbruket er positivt både for lommeboken og for klimaet. Derfor har Enova lansert tre programmer hvor yrkesbygg, borettslag og sameier kan få dekket deler av kostandene til forbedring av energitilstanden.

Anna Barnwell, markedssjef i Enova, forteller at programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg. 

– Vi opplever at stadig flere aktører og leietagere er opptatt av egen miljøpåvirkning og ønsker bygg som er energieffektive. Vi ønsker å styrke bruken av Energimerket og bidra til vekst i energitjenestemarkedet. Å være en del av prosjekter som er i tråd med EU-taksonomiens krav til bærekraftige aktiviteter, blir viktig for både muligheten til finansiering og for konkurransekraften, fortsetter Barnwell.

Enova støtter opp til 30 prosent av kostnadene, opp til maksimalt 10 millioner kroner, for tiltak som forbedrer energitilstanden med minimum 20 prosent. Dette gjelder både for tiltak i yrkesbygg, borettslag og sameier. Enova gir også støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. Her kan støtten kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene, opp til maks 400 000 kroner.

Entreprenørene har et ansvar

Espen Thorgersen, regionsdirektør i GK, ønsker støtteordningene velkommen. Samtidig fremhever han nettopp den viktige rollen entreprenører og byggherrer spiller i arbeidet med å få ned energibruken i bygg.

– I GK fokuserer vi på å implementere effektive energiløsninger i våre prosjekter hver eneste dag. Med vår ekspertise innen energikartlegging og gjennomføring av tiltak, kan vi hjelpe våre kunder med å maksimere fordelene av Enovas støtteprogrammer, illustrerer han.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Investering i framtiden

Thorgersen påpeker viktigheten av energieffektivisering.

– Gjennom å forbedre energistandarden i eksisterende bygg, bidrar vi ikke bare til miljøet, men forbedrer også de økonomiske aspektene ved eiendomsdriften. En av våre viktigste oppgaver i hverdagen er å få byggherre og –eiere til å forstå at dette er fremtidsrettede investeringer.

Han anbefaler å lene seg på eksperter når det kommer til slik rådgivning. Det gjelder ikke minst også når det kommer til navigering av selve søknadsprosessen til Enova.

– Det er viktig å forstå søknadsprosessen når det er konkurranse om midler. GK kan hjelpe kunder med veiledning gjennom prosessen og sørge for at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Vi kan bistå med å sette opp realistiske mål, og ikke minst bidra med nødvendig kompetanse for kartlegging og gjennomføring av tiltak, sier Thorgersen.

Enovastøtte til energioppgradering av yrkesbygg og borettslag

GK hjelper deg både med en helhetlig vurdering av de tekniske anleggene i bygget som gir et godt grunnlag for energioppgradering og med gjennomføring av energioppgraderingstiltakene.

Fire ansatte i GK med arbeidsklær i teksnik rom