Miljødirektoratet i Grensesvingen 7

Leveranse fra GK GK hadde ansvar for å prosjektere hele VVS-anlegget, og har levert behovsstyrt ventilasjon, rør, byggautomasjon/ SD-anlegg og kjøling via luft-til-vann-varmepumper.
Byggherre Oslo Areal
Prosjektstørrelse 22 000 m2
Byggeår 2012 - 2014
Kontorbygget i Grensesvingen 7 ble først tatt i bruk i 1986 og ligger sentralt på Helsfyr i Oslo. Bygget ble modernisert blant annet etter oppskrift fra Miljøhuset GK på Ryen – og kunne innkassere BREEAM-NOR Excellent-klassifisering.

Prosjektbeskrivelse

Miljøambisjonene var høye da bygget skulle moderniseres; Miljødirektoratet og Undervisningsbygg er leietakere. Rehabiliteringen var forbildeprosjekt i FutureBuilt, med ambisjon om halverte klimagassutslipp. Mest mulig av konstruksjonen ble beholdt, som teglfasade, søyler og dekker. Fasaden ble etterisolert, vinduer byttet ut og bygget fikk et nytt inngangsparti for å redusere energibruk og gi et mer moderne arkitektonisk uttrykk. En ny, inntrukket toppetasje bidrar til økt areal- og energieffektivitet.

Innvendig ble alt revet, og bygget er gjort om til en kombinasjon av åpne arealer og cellekontorer. Tekniske anlegg er byttet ut. Bygget har fått et behovsstyrt ventilasjonsanlegg som forsyner bygget med varme og kjøling fra reversible luft-til-vann-varmepumper, og spisslast fra fjernvarme. Ventilasjonsanlegget er desentralisert med to aggregater per etasje for å sikre lave trykkfall og energieffektiv drift.

Leveranse fra GK

GK har hatt ansvar for å prosjektere hele VVS-anlegget, og har levert behovsstyrt ventilasjon, rør, byggautomasjon/ SD-anlegg og kjøling via luft-til-vann-varmepumper.

Ventilasjon

Ventilasjonsløsningen er behovsstyrt med aktive tilluftsventiler fra Lindinvent. Entreprenør BundeBygg og GK hadde tidligere samarbeidet om denne typen løsning på Miljøhuset GK, noe som hadde gitt viktige erfaringer. Rehabiliteringen i Grensesvingen 7 bød på utfordringer i form av blant annet lave takhøyder og eksisterende utsparinger. Bygget hadde tidligere et stort teknisk rom i 8 etasje som ble fjernet, og ventilasjonsanleggene ble desentralisert til hver etasje. Det gir lave trykkfall og energieffektiv drift. Les mer om ventilasjon

Rør

GK har levert alt av sanitærutstyr, herunder et stort kantinekjøkken i andre etasje og småkjøkken i øvrige etasjer. GK har også stått for nytt teknisk rom med tilkobling og levering av vekslere, tilkobling av kjølemaskiner på tak, kjøling for datarom og EF-rom med egne tørrkjølere og nettvannssikring. I tillegg har GK etablert sykkelvask i kjeller og instalert gass-slukkeanlegg i arkiv. Les mer om rør

Resultat

Bygget sto ferdig rehabilitert i 2014. Moderniseringen ga Grensesvingen 7 klassifiseringen Breeam NOR Excellent som første totalrehabiliterte bygg, og resulterte i energimerke A. Ifølge FutureBuilt er klimagassutslippene redusert med 43 prosent sammenlignet med et referansebygg beregnet etter TEK10. Eiendommen fikk FutureBuilt prisen i 2014.

– Vi har halvert energibruken i forhold til gammelt bygg. De tekniske løsningene er vi veldig godt fornøyde med. Det fastslo daværende seksjonsleder for husforvaltning i Miljødirektoratet, Ove Bråthen, da erfaringene etter første halvår ble oppsummert. Både administrerende direktør Gunnar Moene hos byggherre Oslo Areal og Bråthen berømmet inneklimaet.

– Det er utrolig bra ventilasjonsanlegg her. Vi har fått gode tilbakemeldinger på akkurat det, fastslo Bråthen.

Kontorbygget i Grensesvingen 7 ble først tatt i bruk i 1986 og ligger sentralt på Helsfyr i Oslo.