Disse tiltakene skal gjøre Røde Kors sitt senter på Tjøme mer energieffektivt

28. august 2023
Gjennom en energikartlegging har GK identifisert energibesparende tiltak på Røde Kors sitt senter, Eidene på Tjøme. Enkelte av tiltakene kan ifølge prosjektleder i GK, Svein Erik Kalliainen, redusere strømforbruket med 24.000 kWh i året.

– Eidene senter består av flere eldre bygg, der mye av det tekniske anlegget også er av eldre dato. Enkelte av investeringene vil med dagens strømpriser kunne nedbetale seg innen få år, sier Kalliainen. 

GK er en langsiktig samarbeidspartner for Røde Kors og bidrar årlig med støtte til organisasjonens arbeid. Energikartleggingen som har blitt gjennomført er en pro bono-tjeneste, og innebærer en grundig kartlegging av de tekniske anleggene.

– Målet med kartleggingen har vært å identifisere de tiltakene som vil ha mest effekt her og nå. Vi legger frem de tiltakene som ikke krever de største investeringene for organisasjonen, og som har relativt kort nedbetalingstid og vi vet vil være praktisk mulig for Røde Kors å gjennomføre, sier Kalliainen.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Godt beslutningsgrunnlag  

Eidene senter består av til sammen åtte bygninger, bestående av ett hovedhus og flere sidehus, som brukes til blant annet helgeavlastning for mennesker med ulike diagnoser og behov, samt kurs, konferanser og selskap. 

– I denne omgang har vi kun sett på hovedhuset som består av resepsjon, salong, spisesal, kjøkken, tv-stuer, overnattingsrom, konferansesal og møterom. Det var her det var mest å hente, sier Kalliainen. 

Alder på bygningsmassen spriker fra midten av 1700-tallet og frem til rundt 2003. 
Store deler av de tekniske anleggene vedlikeholdes ved hjelp av årlige serviceavtaler.

– Vi har de siste årene brukt mye ressurser på blant annet utskifting av vinduer og dører. En gjennomgang av de tekniske komponentene i bygget gjør at vi kan ta gode innsiktsbaserte valg når vi skal planlegge for større fremtidige investeringer, sier daglig leder for Røde Kors-sentrene, Tom Madsen.

Se også:

Maxbo Sinsen. Foto: GK Norge
Skal gjøre Maxbo-varehusene til energivinnere
Les mer

Dobbelt effekt ved å bytte til LED-lys 

Gjennom energikartleggingen kom det blant annet frem at det var mye å hente på å bytte fra pærer til mer energieffektive LED-lys. 

– I dag brukes det en kombinasjon av LED og tradisjonelle halogenpærer med sokkel i hovedhuset. Ved å bruke ulike lyspærer på samme lyskurs kan støy fra halogenpærene føre til en redusert levetid på LED-lysene, forklarer prosjektlederen.  

Han mener derfor Røde Kors vil få dobbel effekt ved å oppgradere all belysning til LED.  

– En full oppgradering til LED-lys innebær cirka 300 nye lamper og vil koste rundt 700.000 kr. I tillegg til å nesten halvere energiforbruket knyttet til belysning, vil utskiftningen kunne forlenge levetiden på eksisterende LED-belysning. 

Beregninger fra kartleggingen viser at ny belysning vil kunne redusere energiforbruket fra 54.000 kWh til 30.000 kWh i året. 

– Med utgangspunkt i dagens energipriser vil investeringen ha en nedbetalingstid på åtte til ti år, sier Kalliainen.

Mer igjen til brukerne 

Gjennom kartleggingen kom det også frem at Røde Kors kan redusere energibruken ved å oppgradere enkelte av avtrekksviftene i bygget. Madsen i Røde Kors forklarer at det har vært verdifullt å få grundig gjennomgang av de tekniske anleggene med dokumentasjon av tilstand og anbefaling om tiltak og utbedringer. 

– Vi er allerede gang med enkelte av tiltakene, men større investeringer må tas senere og ses opp mot andre planer, sier Madsen. 

Seniorrådgiver i Røde Kors, Kato Helgheim, legger til at de i tillegg til å redusere energiforbruket på bygget vurderer å få installere solcelleanlegg for å kunne produsere egen strøm.  

– Mye tyder på at energiprisene vil fortsette å holde seg på et høyt nivå. Vi er derfor nysgjerrig på å få installert solceller på bygningsmassen slik kan vi redusere energikostnadene og minke våre CO2-utslipp ytterligere, sier Helgheim, før han avslutter: 

– For oss er det viktig å se på alle potensielle grep som holder energikostnadene nede, slik at vi kan bruke mest mulig penger på aktiviteter og tilbud til mennesker som trenger det.

Byggnader energistöd

Med enkle grep kan du redusere energibehovet i tekniske anlegg i bygg og kutte kostnader.

Les mer om energioptimalisering