GK bistår Røde Kors med å identifisere tiltak for å redusere energiforbruket

28. mars 2023
Som en pro bono-tjeneste leverer GK energikartlegging til vår samarbeidspartner Røde Kors. Gjennom energikartleggingen skal GK bidra til å identifisere effektive tiltak for å redusere energiforbruket i Røde Kors sine bygg tilknyttet Eidene senter på Tjøme.

GK er en langsiktig samarbeidspartner for Røde Kors og bidrar årlig med støtte til organisasjonens arbeid. Energikartleggingen vi nå gjennomfører er et bidrag for at Røde Kors skal kunne spare strømkostnader og redusere klimagassutslipp, sier konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK, Guro Steine. 

Global oppvarming og klimaendringene både skaper og forverrer humanitære kriser. For å redusere den globale oppvarmingen og nå målene i Parisavtalen må alle aktører bidra og Røde Kors er, på samme måte som GK, opptatt av å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet. 

– I tillegg til å kutte klimagassutslipp er det viktig for oss å gjøre grep for å holde energikostnadene nede, slik at vi kan bruke mest mulig penger på aktiviteter og tilbud til mennesker som trenger det, sier seniorrådgiver i Røde Kors, Kato Helgheim.

Se også:

Sammen redder vi liv - Røde Kors
GK fornyer samarbeidsavtale med Røde Kors
Les mer

Gjør det mulig å ta gode valg 

Verdien på en energikartlegging med analysearbeid for Eidene senter ville normalt ligget på rundt 100 000 kroner. Kartleggingsarbeidet innebærer en grundig gjennomgang av de tekniske anleggene med dokumentasjon av tilstand og anbefaling om tiltak og utbedringer. Dette er GKs bidrag til Røde Kors.  

– Basert på kartleggingen utarbeider vi en rapport som gir oversikt over tiltak, der vi også estimerer hva tiltakene vil koste, nedbetalingstid og redusert klimagassutslipp, forklarer Svein Erik Kalliainen, prosjektleder i GK, og legger til: 

– Dette gjør at Røde Kors kan ta gode og innsiktsbaserte valg når de må prioritere hvilke tiltak de skal gjennomføre. 

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Stort potensial

Eidene består av et hovedhus og flere sidehus. Til sammen består eiendommen av åtte bygninger som brukes til blant annet helgeavlastning for mennesker med ulike diagnoser og behov, kurs, konferanser og selskap.

Hovedbygget har spisesal, konferansesal, flere møterom, overnattingsrom samt stuer og fellesarealer. Det er i hovedbygget det er størst potensial for å gjøre noe med energiforbruket.

– Bygningsmassen på eiendommen er av eldre dato, og bygget er utvidet i flere etapper frem til begynnelsen av 2000-tallet. Store deler av de tekniske anleggene er også relativt gamle og vedlikeholdes ved hjelp av årlige serviceavtaler, sier daglig leder for Røde Kors-sentrene, Tom Madsen. 

Han forklarer at Røde Kors de siste årene har brukt mye ressurser på utskiftning av vinduer og dører, og ser nå fram til å få en gjennomgang av de tekniske komponentene i bygget. 

– Selv om det er for tidlig å si noe konkret, ser vi at det blant annet er stort sparepotensial ved å bytte ut vanlige pærer med mer energieffektive LED-lys, samt tiltak knyttet til ventilasjonsanleggene, sier Kalliainen i GK.    

Helgheim og Madsen i Røde Kors ser frem til å få rapporten fra GK, og håper den vil gi dem et godt overblikk over tiltak som trengs å ta tak i de neste årene. 

– Eidene er en viktig del av Røde Kors sitt humanitære arbeid i Norge og blir benyttet til mange ulike aktiviteter for ulike sårbare grupper. Ved å effektivisere driften av bygget kan vi redusere kostnadene slik at pengene heller kan benyttes til å styrke våre aktiviteter og tilbud, avslutter Madsen.