GK fornyer samarbeidsavtale med Røde Kors

5. oktober 2022
GK har vært stolt støttespiller til Røde Kors’ humanitære arbeid i mange år og samarbeidsavtalen er nå forlenget frem til 2024.

GK har støttet Røde Kors sitt arbeid siden 2005, blant annet med å sikre vann- og sanitærforhold i flyktningleirer. Gjennom prosjektet Vann for livet arbeider Røde Kors med å utbedre tilgangen på rent vann for flyktningene og legge til rette for at befolkningen skal kunne opprettholde god hygiene, og dermed redusere utbrudd av smittsomme sykdommer.

Den nye samarbeidsavtalen innebærer at GK fortsetter sin årlige støtte som Røde Kors vil benytte til arbeid for å nå tre store samfunnsmål: Redde liv, trygge oppvekst og skape liv i verdighet.

— GKs misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. Vi skal ta ansvar, både fordi vi vil og fordi vi kan. Røde Kors gjør et avgjørende arbeid både nasjonalt og internasjonalt som vi har støttet i mange år og det var helt naturlig for oss å fortsette samarbeidet. De siste årene har vist oss hvor urolig, usikker og til tider grusom verden kan være. Humanitære organisasjoner som Røde Kors viser gang på gang at deres arbeid redder liv og helse og GK ønsker å støtte dette, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

Grete Thorsen.png
Grete Thorsen, markedssjef næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors

Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon, med over 43 000 frivillige som er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

— Røde Kors er utrolig takknemlige for det mangeårige partnerskapet med GK. En ny avtaleperiode innebærer større mulighet til å gi sårbare mennesker en bedre hverdag, i Norge og internasjonalt. De siste årene har vist oss at vi lever i en uforutsigbar verden. Å ha gode partnere som vi kan møte fremtidig behov sammen med er helt avgjørende. Sammen utgjør vi en forskjell, sier Grete Thorsen, markedssjef næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.