GKs års- og bærekraftsrapport 2021: Vi rigger for lønnsom og bærekraftig vekst

29. april 2022
GK offentliggjør i dag sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2021. GKs klimagassutslipp fortsetter å gå ned, i tråd med målet om å halvere egne utslipp innen 2030, samtidig som en større del av vårt klimafotavtrykk er med i denne rapporteringen. Reduksjon i egne utslipp skyldes blant annet overgang til elbiler.

— Gjennom 2021 fortsatte vi å bygge fremtidens GK: Vi tok viktige skritt når det gjelder våre strategiske hovedsatsinger. Vi har satt GK tydelig på kartet i det grønne skiftet i byggenæringen. Vi leverte overskudd. Og, våre medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark har fortsatt å hjelpe kundene på beste vis gjennom nok et koronaår, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i sitt forord til års- og bærekraftsrapporten.

Positive økonomiske resultater

På den økonomiske fronten leverte GK overskudd for andre år på rad, etter flere år med negativ bunnlinje. Likevel er lønnsomheten fortsatt ikke der den bør være i alle deler av konsernet, i stor grad på grunn av omstruktureringskostnader. Servicevirksomheten er svært solid, og fortsetter sin gode utvikling. Vi har også jobbet godt og målrettet for å styrke lønnsomheten innen entreprise.

Vi har økt ordrereserven gjennom året. Samtidig har vi jobbet bevisst med risikostyring i prosjektporteføljen. Vi skal vokse, men vi vil fortsette å sette lønnsomhet høyere enn kraftig vekst.

Pådriver for det grønne skiftet

På samme måte som års- og bærekraftsrapporten oppsummerer GKs finansielle situasjon per 31.12.2021, gir den et grundig bilde av hvordan konsernet har arbeidet med bærekraft gjennom året, med fokus på mål, tiltak og resultater.

— Bærekraft ligger i kjernen av vår strategi og vi har som ambisjon å være absolutt ledende i vår næring. Byggenæringen står for enorme utslipp av klimagasser, og altfor mange bygg sløser med energi. Samfunnet og kundene ser at dette må endres, og GK er godt posisjonert for å hjelpe dem å få det til, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft.

Som et stort og ansvarlig selskap forventes det at GK tar ansvar for mer enn den finansielle bunnlinjen. Vi må også ta ansvar for vår påvirkning på mennesker og miljø. Dette er tredje gangen vi rapporterer i tråd med et ESG-rammeverk og det hjelper oss med å knytte konkrete mål, tiltak og resultater for klima og miljø, sosial bærekraft og ansvarlig drift til vår virksomhetsstyring.

I GKs års- og bærekraftsrapport kan du lese mer om hvordan GK bidrar til FNs bærekraftsmål og hvordan vi er en pådriver for det grønne skiftet, blant annet gjennom aktiv deltakelse i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

Se også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggenæringen er en del av løsningen
Les mer

Attraktiv arbeidsgiver med fokus på kompetanseutvikling

I årene fremover vil vi håndtere stadig mer avanserte prosjekter for kunder som krever målbare resultater. Nøkkelen til smartere og mer bærekraftig drift av bygg ligger i digitalisering og systematisk analyse av driftsdata. Det stimulerer oss og bidrar til vår egen kompetanseutvikling.

— Vi setter oss ambisiøse mål for GK og for vårt samfunnsbidrag og det er kompetanse, kreativitet og kraftanstrengelser underveis som gjør at vi når målet. Vi må sørge for å tiltrekke oss og holde på de beste folkene. Vi skal rett og slett være den mest attraktive arbeidsgiveren for flinke folk som ønsker å bruke hele den teknologiske verktøykassa, fra stordata til skiftenøkkel, for å gjøre byggenæringen og samfunnet mer bærekraftig, sier Lisø.

GK jobber langs flere akser for å være en attraktiv arbeidsplass. Spennende utviklingsmuligheter, et solid grunnleggende arbeidsmiljø og medarbeidernes sikkerhet er fundamentet. I tillegg arbeider vi bevisst for økt mangfold. Kjønnsbalansen i byggenæringen er alt for dårlig i hele Skandinavia. Derfor har vi satt klare mål for å øke kvinneandelen på alle nivåer i konsernet. GK skal være en moderne kunnskapsbedrift som tiltrekker oss de beste folkene, uavhengig av kjønn.