GK stiller seg bak Skift: Norge må trappe opp klimasatsningen

12. april 2022
Skal vi redde Norge ut av klimakrisen må det gjøres mer, og omstilling må skje i et langt raskere tempo. Skift har samlet seg om tre tydelige satsningsområder for å bremse den globale oppvarmingen, og GK er en av aktørene som støtter oppfordringen til politikerne.

Skal vi nå de norske klimamålene som innebærer en utslippsreduksjon på 55 prosent innen 2030, må vi kutte 50 000 tonn CO2 hver uke. For å komme i mål mener Skift (Næringslivets klimaledere) at Norge trenger: 

  • Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip 
  • Stor industriell satsning på offshore havvind
  • Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan  

GKs konsernsjef, Kim Robert Lisø, mener i likhet med Skift at vi trenger handlekraftige politikere som tørr å iverksette effektive tiltak. 

– For å få ned utslippene må politikerne gjøre det lønnsomt å velge bærekraftige løsninger. For eksempel gjennom å gjøre det dyrere å forurense, samt intensivere satsningen på fornybar energi. Det vil bidra til nødvendig omstilling og grønn konkurransekraft i næringslivet, sier Lisø, som tidligere har signert Skifts næringslivsopprop om å øke CO2-avgiften

Omstilling i byggenæringen

Byggenæringen står globalt for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og ifølge konsernsjefen kan ikke det fortsette. 

– I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene i næringen, og bidrar gjennom å levere smarte tekniske instillasjoner som sikrer sunne og energieffektive bygg med lavest mulig klimafotavtrykk gjennom byggenes levetid, sier Lisø. 

Se også:

GK signerer Skifts næringslivsopprop om økt CO2-avgift
Les mer

Jobber målrettet med utslippskutt 

GK har som mål å være et klimaforbilde og vi jobber mot å halvere egne utslipp innen 2030. For å nå målsetningen har vi blant annet begynt å gå over til elektriske biler, noe som har vist seg å ha en god effekt. GK har satt seg som mål å redusere klimagassutslipp fra bilbruk med 75 prosent innen 2025 i Norge. I tillegg skal vi bidra til at halve kundeporteføljen er klimanøytral innen 2035. 

Bærekraft og ESG i GK

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

Vi bygger bærekraft