Godt første halvår - tross omstilling og utviklingsprosjekter

31. august 2021
Driftsinntektene i GK Gruppen i første halvår 2021 ble på 2,91 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 53 millioner kroner. Den norske delen av konsernet leverer solid fremgang og resultatforbedring på 17,5 prosent.

GK Gruppen hadde i første halvår driftsinntekter på 2 906 millioner kroner, sammenliknet med 3 195 millioner kroner første halvår 2020. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 53 millioner kroner, mot 88 millioner kroner i første halvår 2020, mens resultat før skatt ble 27 millioner kroner mot 46 millioner kroner i samme halvår i fjor.

Ordreinngangen i første halvår var samlet sett god, og ordrereserven for konsernet var per første halvår på 3 milliarder kroner, en økning på nesten 7 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Økt lønnsomhet for GK i Norge

Omsetningen i GKs norske virksomhet er stabil på 1 893 MNOK sammenliknet med 1 933 MNOK etter samme periode i fjor, mens resultat før avskriving (EBITDA) øker med 17,5 prosent til 67 millioner kroner for første halvår, mot 57 millioner kroner i samme periode i fjor. Korrigert for restruktureringskostnader er den reelle resultatforbedringen på underliggende drift 35 prosent.

Hovedårsaken til resultatforbedringen er mer robust prosjektgjennomføring og økt produktivitet. Rørvirksomheten har hatt en svært solid lønnsomhetsutvikling i første halvår. Ordrereserven for entreprisevirksomheten i GK i Norge er nå på over 2 milliarder kroner, en økning på 17,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

—  Vi er svært fornøyde med utviklingen i selskapet, men gjør nye grep for å sette oss i posisjon til å vinne konkurransen i et marked i rask endring. Den 1. september rigger vi om GK Norge fra en organisering med tre fagselskaper til ett selskap med tre divisjoner innenfor service, entreprise, samt byggteknologi og utvikling. Nye klima- og miljøkrav, mer komplekse prosjekter og økt krav til effektivitet vil prege tekniske entrepriser i årene som kommer. Den nye organisasjonen skal gjøre oss raskere, mer innovative og mer enhetlige, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge.

Følger strategien

Kim R. Lisø konsernsjef GK Gruppen
Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen

— I første halvår har vi fortsatt å prioritere lønnsomhet fremfor topplinjevekst, i tråd med vår strategi. I store deler av konsernet har dette gitt god uttelling. GK i Norge hadde et godt første halvår, med vekst og forbedret lønnsomhet, spesielt innen rørvirksomheten. GK i Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningene, mens kostnadsavsetninger til strukturelle tiltak i den svenske virksomheten svekker regnskapet. I Sverige har vi iverksatt tiltak, og vi har stor tro på at vi også her vil få gode resultater som bidrar til å styrke vår posisjon som en ledende skandinavisk aktør. Fremover vil vi fortsette vårt langsiktige arbeid med digitalisering, bærekraft og gode kundeløsninger, for å legge grunnlag for lønnsom vekst i et marked i utvikling, sier konsernsjef i GK, Kim Robert Lisø.

Høydepunkter i konsernet

Utvalgte høydepunkter fra andre kvartal:

  • GK skal levere ventilasjon og bygningsautomasjon til et nybygg ved Nye Førde sykehus i en samspillskontrakt med Veidekke.
  • GK i Danmark tar grep for å øke kjønnsbalansen i næringen og ansetter sin første kvinnelige lærling.
  • GK i Sverige har inngått en rammeavtale med Sundsvall kommune om ventilasjonsarbeid, både som entreprise og service. I avtalen inngår også arbeid for de kommunale selskapene Sundsvall Energi, Mitt Sverige Vatten samt Mitthem.
  • De fem danske kommunene Silkeborg, Herning, Ikast/Brande, Fredericia og Svendborg har inngått en 4-årig serviceavtalen med GK i Danmark om drift og vedlikehold av kommunenes ventilasjonsanlegg, med fokus på energieffektivisering og optimal drift.
  • GK i Norge skal levere komplette elektrotekniske installasjoner til det nye Tøyenbadet som skal bli Oslos største badeanlegg. Anlegget vil bestå av et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre.
  • GK har levert sin andre ESG-/bærekraftsrapport og med det fasit for oppnådd utslippsreduksjon i 2020 og resultater for alle ESG-indikatorene.

Last ned: GK Gruppen AS - kvartalspresentasjon 2. kvartal 2021