Fremtiden er fossilfri

25. oktober 2021
GK har satt seg mål om 75 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra bilbruk i Norge innen 2025. For å nå målet skal over 80 prosent av personbiler og over 70 prosent av vare- og servicebiler være elbiler. Karl W. Rødsås har ansvar for å lede an i elbilsatsingen og få skiftet til grønnere biler til å skje.

— Satsingen på elbil er forankret i konsernstrategien. En stor andel av våre egne utslipp kommer fra bilflåten. Vi ser at miljø får mer fokus, og flere kunder ber nå om fossilfri levering av tjenestene vi tilbyr, forteller Karl W. Rødsås som er innkjøpssjef for indirekte innkjøp for GK i Norge og ansvarlig for bilområdet i GK.

Han mener at å bytte til el er en lavthengende frukt for håndverkerbedrifter, og spesielt gunstig i Norge hvor elektriske biler er gunstig å kjøpe og drifte, og kan gi god klimaeffekt.

Tror fossilfritt blir standard

Han er opptatt av at tiltakene som gjøres i bilflåten skal ha reell effekt, og mener det er viktig å se flåten i et helhetlig perspektiv framfor å bare telle antall eller andel elektriske biler.

— I fremtiden tror vi fossilfri levering vil være standard, sier Rødsås.

— Vi er opptatt av at tiltakene vi gjør skal utgjøre en ekte forskjell, ikke bare få oss til å se flinke ut på papiret. Vi bytter bare ut de bilene som har oppfylt sin levetid hos oss. Du får ingen reell gevinst ved å bytte ut en relativt ny fossilbil. Men nå begynner det å bli ganske mange gamle fossilbiler som nærmer seg tidspunkt for utskiftning, forteller Rødsås.

Bilordningen i GK gir den ansatte et høyere månedlig beløp om det velges nullutslippsbil eller elbil. GK i Norge innførte i mars en ny bilpolicy med krav til at elbil skal være førstevalget ved bestilling av ny bil, både for vare- og personbiler.

Varebiler som varer

Foreløpig er det personbiler som leder an i utskiftningen til elbiler i GK, mens varebilsegmentet fortsatt er noe mer umodent og Rødsås har brukt mye tid på å utrede modeller som fungerer godt i drift.

— Bærekraftsvalg må også være økonomisk levedyktige, og gjennom å samle innkjøpsvolumet vårt hos et fåtall forhandlere sikrer vi markedets beste priser. Vi har to dyktige forhandlerkjeder vi bruker som forstår våre behov og premissene for å levere til oss. Nå har vi testet litt og gått bort fra de enkleste modellene, fordi dagens valgte modeller faktisk kan brukes og oppfyller krav til rekkevidde, lasteevne og sikkerhet. En bil som ikke er i bruk er en helt unødvendig kostnad og beskatning på miljø og klima, sier Rødsås.

Innen 2025 skal vi redusere klimagassutslipp fra bilbruk med 75 %.
Innen 2025 skal vi redusere klimagassutslipp fra bilbruk med 75 %.

Utslipp fra biler utgjorde 85 prosent av GKs totale utslipp i 2020. Denne andelen økte relativt mye i forhold til 2019, i hovedsak på grunn av redusert flytrafikk. Reduksjon av klimagassutslipp fra GKs kjøretøy gjennom overgang til elektriske og lavutslippsbiler er det viktigste tiltaket for å nå hovedmålet om halvert klimagassutslipp innen 2030.

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer

— Folk internt er interessert i å bytte, de ser at dette er spennende og at det funker. Med dagens utfordinger på tilbudssiden er de eneste negative tilbakemeldingene vi får at det ikke går fort nok, ler Rødsås.

Den globale mangelen på halvledere har forsinket leveringen på mange av bilene GK har bestilt, og dette forventer Rødsås at vil bli løst i løpet av første halvår av 2022.

Modellen er viktigst, batterikapasiteten teller

Roar Rønning er serviceleder på serviceavdelingen til GKs elektrovirksomhet og kan fortelle at de er fornøyde med både kjørekomfort og rekkevidde.

Roar Rønning, serviceleder på serviceavdelingen til GKs elektrovirksomhet i Oslo.
Roar Rønning, serviceleder på serviceavdelingen til GKs elektrovirksomhet i Oslo.

— Nå holder jo vi til i Oslo og kjører ikke veldig langt, så folk hos oss har ikke følt noe særlig på dette med rekkeviddeangst. Vi har også bevisst valgt de modellene som har den største batteripakken for å slippe bekymringer med dette, forteller Rønning.

Han kan trygt anbefale andre i GK å velge elbil når de skal bytte bil.

— Det går like greit som å kjøre fossilbil, og særlig Citroen-modellen vi har testet er en meget solid bil, sier Rønning.

Han får støtte fra Rikard Øien, som jobber i GK på Gjøvik og har hatt elbil i halvannen måned.

— Hvis vi fortsetter med denne modellen tror jeg mange vil bli fornøyde. Jeg har vært litt forsøkskanin hos oss, siden jeg nok er den som kjører flest korte turer. Men jeg har også hatt noen turer på rundt 10 mil og det går veldig greit, sier Øien.

Batterikapasitet er veldig viktig for de som holder til utenfor Oslo.

— Man kan sjekke om det finnes lademulighet hos kunden, og erfaringen er at bedriftskunder syns det er greit at vi lader hos dem. Hittil er jeg veldig fornøyd, sier Øien.

Bærekraft

GKs visjon er å være et klimaforbilde og vi har lagt bærekraft i kjernen av vår virksomhet.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle