GK Gruppen bedrer lønnsomheten

17. august 2020
GK Gruppens driftsinntekter første halvår var på 3,2 milliarder og resultat før avskrivning (EBITDA) ble 88 millioner kroner. Lønnsomheten øker sammenliknet med samme periode i fjor.

GK Gruppen AS omsatte for 3 195 millioner kroner per 2. kvartal 2020, mot 3 309 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 88 millioner kroner, som er en forbedring på 14 millioner kroner sammenliknet med 2. kvartal 2019. Resultat før skatt ble 46 millioner kroner mot 33 millioner kroner etter samme kvartal i fjor.

- Vi har hatt et solid første halvår og er fornøyde med å kunne levere i en krevende tid for samfunnet og for norsk næringsliv. Koronasituasjonen treffer GK på samme måte som mange andre selskaper og jeg er stolt over hvordan hele organisasjonen og alle våre dyktige medarbeidere står sammen og står på til det beste for kundene og GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Det er likevel knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske ringvirkninger tiltak for å hindre koronasmitte vil ha for selskapet framover både innenfor entreprise og service.
 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:


Bærekraftige fremtidsutsikter

- Selv om vi som samfunn selvsagt både må håndtere en annerledes hverdag og økt usikkerhet, er det viktig å se fremover og bruke tiden vi er inne i nå smart for å skape et mer energieffektivt og bærekraftig samfunn for fremtiden. Det bygde miljø står for en betydelig andel av klimagassutslippene og mye kan gjøres både i eksisterende bygningsmasse og i nye prosjekter for å redusere utslipp og energibruk. Dette er GKs kjernekompetanse, og jeg er derfor positiv til selskapets fremtidsutsikter, sier Lisø.

GKs misjon er å skape bærekraftige samfunn for generasjoner og nylig lanserte selskapet sin første bærekraftsrapport der vi viser status på en rekke måleparameter knyttet til vår miljøpåvirkning, vårt sosiale og samfunnsmessige ansvar og vår virksomhetsstyring. GK har tatt mål av seg å bli et klimaforbilde og bidra i dugnaden som må til for å nå målene i Parisavtalen.