GK Gruppen bedrer lønnsomheten

17. august 2020
GK Gruppens driftsinntekter første halvår var på 3,2 milliarder og resultat før avskrivning (EBITDA) ble 88 millioner kroner. Lønnsomheten øker sammenliknet med samme periode i fjor.

GK Gruppen AS omsatte for 3 195 millioner kroner per 2. kvartal 2020, mot 3 309 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 88 millioner kroner, som er en forbedring på 14 millioner kroner sammenliknet med 2. kvartal 2019. Resultat før skatt ble 46 millioner kroner mot 33 millioner kroner etter samme kvartal i fjor.

- Vi har hatt et solid første halvår og er fornøyde med å kunne levere i en krevende tid for samfunnet og for norsk næringsliv. Koronasituasjonen treffer GK på samme måte som mange andre selskaper og jeg er stolt over hvordan hele organisasjonen og alle våre dyktige medarbeidere står sammen og står på til det beste for kundene og GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Det er likevel knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske ringvirkninger tiltak for å hindre koronasmitte vil ha for selskapet framover både innenfor entreprise og service.
 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Statsbygg i Norge har valgt GK som leverandør av nytt sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for en eiendomsportefølje som består av de 200 største bygningene Statsbygg eier. Til sammen skal 2 millioner kvadratmeter styres via en og samme plattform og sørge for en effektiv og fremtidsrettet drift og styring av statlige eiendommer.

  • GK har gått inn på eiersiden i Piscada for å bidra til ytterligere utvikling av effektiv teknologi for styring av bygg. Utviklingen av smarte bygg og fokus på energieffektivitet gjør det stadig viktigere å få helhetlig oversikt over alle tekniske installasjoner i et bygg. GK Cloud er en bransjeledende løsning for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på Piscadas unike teknologiplattform.  

  • I Danmark er GK med i stadig flere samarbeidskontrakter om totaltekniske installasjoner med levetidsperspektiv og har inngått avtaler for prosjektene Kaktustårnene ungdomsboliger i København, laboratoriefasiliteter til vindforskning ved Nasjonallaboratoriet for bæredyktig energi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Risø og boligprosjektet Søtorget i Silkeborg på Jylland.

  • I Södermanlands län, sør for Stockholm, pågår ett av områdets største byggeprosjekter. Her installerer GK ventilasjon i fire store nybygg og i en mengde ombyggingsprosjekter når tre av regionens sykehus moderniseres.

  • Konsernledelsen i GK Gruppen er styrket gjennom ansettelsen av Guro Steine som ny direktør for kommunikasjon og bærekraft, Toril Marie Ås som ny CFO og Rune Hardersen som ny leder for den norske virksomheten.


Bærekraftige fremtidsutsikter

- Selv om vi som samfunn selvsagt både må håndtere en annerledes hverdag og økt usikkerhet, er det viktig å se fremover og bruke tiden vi er inne i nå smart for å skape et mer energieffektivt og bærekraftig samfunn for fremtiden. Det bygde miljø står for en betydelig andel av klimagassutslippene og mye kan gjøres både i eksisterende bygningsmasse og i nye prosjekter for å redusere utslipp og energibruk. Dette er GKs kjernekompetanse, og jeg er derfor positiv til selskapets fremtidsutsikter, sier Lisø.

GKs misjon er å skape bærekraftige samfunn for generasjoner og nylig lanserte selskapet sin første bærekraftsrapport der vi viser status på en rekke måleparameter knyttet til vår miljøpåvirkning, vårt sosiale og samfunnsmessige ansvar og vår virksomhetsstyring. GK har tatt mål av seg å bli et klimaforbilde og bidra i dugnaden som må til for å nå målene i Parisavtalen.