Guro Steine blir kommunikasjonsdirektør i GK

2. april 2020
Guro Steine (47) blir ny kommunikasjons- og bærekraftsdirektør i GK Gruppen, med totalansvaret for GK Gruppens kommunikasjonsstrategi i Skandinavia. Hun tiltrer stillingen 1. mai.

Steine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole NHH (1997). Hun går til GK fra stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG. Hun har lang og variert erfaring fra ulike lederstillinger innen kommunikasjon, blant annet som kommunikasjonssjef ved Oslo Børs. Hun har tidligere også jobbet i Samferdselsdepartementet og i Sparebankforeningen.

– Jeg gleder meg til å få Guro Steine med på laget i en nyopprettet stilling som kommunikasjonsdirektør i GK Gruppen. Guro er en inkluderende og strategisk leder med sterk forretningsforståelse og gode verdier. Steines solide kompetanse innen omdømme- og merkevarebygging vil bidra til å forsterke vår posisjon som en bærekraftig teknisk entreprenør og driftspartner, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen.

GK Gruppen har rundt 3 500 ansatte og er, med en omsetning over 6 milliarder kroner, en ledende leverandør av teknikk i bygg i Skandinavia. GK har 85 kontorer i Norge, Sverige og Danmark som leverer smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.

– GK Gruppens visjon om å være en samfunnsaktør og et klimaforbilde er en viktig grunn til at jeg takket ja til denne spennende muligheten og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med en ny bransje.  Byggenæringen spiller en viktig rolle når det gjelder å skape en energieffektiv og bærekraftig fremtid og jeg ser frem til å bidra til å forsterke GKs posisjon i tråd med selskapets ambisjoner, sier Guro Steine.

Steine vil inngå i GK Gruppens konsernledelse og rapportere til konsernsjef. Hun tiltrer stillingen 1. mai og får kontorsted ved hovedkontoret på Ryen i Oslo.