Volda og Ørsta Reinhaldsverk

Leveranse fra GK GK gjennomfører service og vedlikehold, i form av bytting av filter og kull i ventilasjonsanleggene på renholdsverket som består av syv ventilasjonssystem fordelt på administrasjonsbygg, papirhall, vaskehall, sorteringshall/omlastningshall og avfallshall. I tillegg har GK i samarbeid med driftsleder ansvar for å overvåke SD-anlegget i byggene gjennom tjenesteplattformen GK Cloud.
GK utfører service på ventilasjonsanleggene på Volda og Ørsta Reinhaldsverk. Dette bidrar blant annet til å forhindre lukt og gasser i og rundt miljøanlegget.

Serviceavtalen ble inngått i januar 2023. Ifølge salg- og markedsleder i GK, Stian Vemøy, er dette en spennende kunde som GK allerede kjenner godt. 

– Vi har hatt ventilasjonsentreprisen på renholdsverket som sto ferdig i mai 2022, og har i tillegg levert byggautomasjon. Renholdsverket setter store krav til god ventilasjon for å forhindre lukt, gasser og støv for de som jobber på renholdsverket, samt naboer i nærområdet. Dette har vært spennende å jobbe med, og vi ser frem til å kunne fortsette samarbeidet, sier Vemøy. 

Daglig leder på Volda og Ørsta Reinhaldsverk, Hans Peter Eidseflot, forklarer at de er avhengig av en tjenesteleverandør som er presis, ryddig og innehar god kompetanse og kapasitet, for å kunne etterleve høye krav i forhold til drift. 

– Det er vårt inntrykk at GK er nettopp en slik leverandør, og vi ser derfor fram til et godt og langsiktig samarbeid rundt drift og utvikling av anlegget på Melsgjerdet, sier Eidseflot. 

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Leveranse fra GK 

Renholdsverket er en del av en større satsning Volda og Ørsta kommune har innen gjenvinning. Kommunene har hatt ambisiøse mål, og i 2020 klarte de å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 58,6 prosent, noe som er høyere enn det nasjonale målet på 50 prosent. Målene har nå økt til 65 prosent innen 2035. Det har også vært et krav fra Statsforvalteren om at anlegget må være luktfritt og uten sjenanse for naboer.

– I tillegg til å levere ventilasjonsaggregat til kontorbygget, omlastningshall og papirhall, har vi satt inn egne avtrekksystemer i vaskehall og pumpehus. For å oppfylle krav til lukt, støv og gasser fra miljøanlegget, har GK montert ventilasjonsanlegg med kullfilter som renser luften og forhindrer utslipp av lukt, støv og gasser, sier prosjektleder i GK, Lars-Morten Vågnes.  

Dette har ifølge han fungert effektivt og som prosjektert. 

– Som en ekstra bonus har Volda og Ørsta fått et miljøanlegg fritt for fugler, noe som ikke er vanlig på slike anlegg, forklarer Vågnes. 

Også driftsleder på Volda og Ørsta Reinhaldsverk, Ove Myklebust, kan bekrefte at det er lite lukt fra anlegget.

– Selv om mange i nærområdet var bekymret da det ble vedtatt at det skulle bygges et renholdsverk på Melsjordet, har vi faktisk ikke fått en eneste klage. Vi som jobber på anlegget plages heller ikke nevneverdig, sier Myklebust.

Moderne slusesystem rengjør avfallsbilene 

Miljøstasjonen består av omlastningshall med sluser, der avfallsbilene kan kjøre gjennom for å tømme avfallet og bli rengjort, før de kjører videre. 

– Avfallsbilene blir spylt med underspyling og blir stående i en hall hvor ventilasjon sørger for luktreduksjon ved bruk av overtrykk og undertrykk mot avtrekksaggregat med kullfilter, slik at de kan kjøre ut igjen rene, sier Vågnes.

I tillegg til å levere tilluft og avtrekk i omlastningshall, via regulering med spjeld og rister, har GK levert byggautomasjon.

– Vi har lagt på styring på ventilasjonen som koordinerer luftstyringen i forhold til hvor bilene er i prosessen, sier prosjektleder innen byggautomasjon i GK, Sigurd Storjord.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer

Effektiv drift 

Gjennom serviceavtalen skal GK gjennomføre service og bytting av filter og kull i ventilasjonsanleggene på renholdsverket som består av syv ventilasjonssystem, fordelt på administrasjonsbygg, papirhall, vaskehall, sorteringshall/omlastningshall og avfallshall. I tillegg har GK i samarbeid med driftsleder, ansvar for å overvåke SD-anlegget i byggene gjennom GK Clould.

– Vi bruker innsikten fra SD-anlegget til å justere driften, passe på at alt fungerer som det skal og iverksette tiltak om det er behov. Ved å forvalte systemene riktig kan vi sikre mest mulig energieffektiv drift, oppdage eventuelle avvik og iverksette tiltak, forklarer Storjord, og legger til: 

– Selv om installasjonene er moderne, må de forvaltes riktig. Å kjenne systemene slik at de kan justeres i henhold til bruk er blant annet viktig for å unngå å bruke for mye energi. 

Driftsleder Myklebust er så langt svært fornøyd med oppfølgingen han får fra GK. 

– GK svarer alltid raskt og er på ballen hvis det er noe. De er løsningsorienterte og gir god hjelp, det er viktig trygghet for meg i arbeidshverdagen, avslutter Myklebust.

Se også:

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.
GK Cloud
Les mer