Sykehuset Innlandet - Lillehammer

Leveranse fra GK GK har levert alt av rørarbeider samt nye isvannsmaskiner og ny tørrkjøler til Sykehuset Innlandet i Lillehammer.
Byggtype Sykehus
Byggeår 2015 - 2016
Lillehammer sykehus er et mellomstort sykehus i Helse Sør-Øst og utgjør ett av de fem somatiske sykehusene i helseforetaket Sykehuset Innlandet.

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet har bestått av utskiftning av to eksisterende væskekjølte isvannsmaskiner på 300kW og 600kW. I tillegg ble det levert en ny tørrkjøler tilpasset den minste isvannsmaskinen.

Rør

Rørleggerfaget inneholder kompleks teknologi med høyt fokus på løsninger som skaper rasjonelle og energibesparende bygg. Energi er sentralt i alle tekniske fag, om det er varme eller kjøling for velvære eller teknisk drift, vil energi transporteres i rør. Det skal være effektivt, rasjonelt og behagelig. Les mer

Kulde og varmepumper

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

Eksisterende rør ble fjernet og nye rør montert inkludert nye sirkulasjonspumper, ekspansjonskar, vakumutskillere og væskefilter. Det ble også satt opp ny tørrkjølerkrets mellom den ny kjølemaskin og tilhørende ny tørrkjøler.

Kommunikasjon og overvåking foregår via Modbus opp mot sykehusets overordnede SD-anlegg.

Det nye kjøleanlegget ble igangkjørt og overlevert i god tid til kjølesesongen 2016.