Det Norske Myntverket

Leveranse fra GK GK gjennomførte en energikartlegging og analyse for energimerking av bygget . Analysen resulterte i en liste med tiltak som ved gjennomføring gir energireduksjon og et bedre energimerke. GK beregnet forventet energibesparelse ved hvert enkelt tiltak og synliggjort hva besparelsen i kWh utgjør i kroner og øre.
Byggtype Kontorbygg
Prosjektstørrelse 1000 m2
Byggeår 2016
Fra energimerking til reell ENØK. Energimerkingen resulterte i bokstaven F, men de foreslåtte tiltakene i attesten fikk Det Norske Myntverket til å bestille en totalteknisk entreprise fra GK umiddelbart. Resultatet er ikke bare et bedre energimerke, men en årlig energibesparelse på 500 000 kWh. Eller en halv million kroner.

I bergstaden Kongsberg fosser Lågen skummende forbi sentrum. På den andre siden av elva ligger Det Norske Myntverket, som utvikler, produserer og selger sirkulasjonsmynt, minnemynt og medaljer for det nasjonale og internasjonale markedet. Ja, selv medaljen som tildeles Nobels fredsprisvinnere lages her. Den automatiserte myntpregpressen preger 750 mynter i minuttet. Kjører man ett skift i døgnet, kan man følgelig årlig produsere ca. 160 millioner mynter ved myntverket. Mange penger.

Men da Myntverket fikk analysert bygningen i forbindelse med energimerking, kunne GK imidlertid påvise at det rant ut penger i overflødig energibruk også. Bokstaven F på attesten var ingen god nyhet for teknisk sjef Torbjørn Hansen.

– Vi visste at vi ikke ville få et bra merke, men ble likevel overrasket over resultatet, forteller Hansen, som sier ordningen satte fart i et område de lenge hadde ønsket å ta ordentlig tak i ved Myntverket, uten helt å lykkes. Da loven om energimerkeordningen ble innført i Norge i sommer, tok han derfor kontakt med GK som har vært servicepartner helt siden de installerte ventilasjonen i hovedbygningen for 20 år siden.

Det er en grunn til at vi har holdt oss til GK i alle år. De gjør bra arbeid.

Mange gjengangere

Loven krever at alle næringsbygg over 1 000 m2 som skal selges eller leies ut har gyldig energiattest. Attesten består både av et energimerke og et oppvarmingsmerke, og viktigst, en liste med tiltak som ved gjennomføring gir energireduksjon og et bedre energimerke. Det er denne lista det nå er tatt tak i. Samtlige ti punkter er ferd med å bli gjennomført, ved hjelp av GK i Notodden som også stod for selve merkingen.

– Vi så raskt at det var lønnsomt å gjennomføre tiltakene, sier Torbjørn Hansen.

Prosjektleder Pål Nagel i GK på Notodden har beregnet forventet energibesparelse ved hvert enkelt tiltak og synliggjort hva besparelsen i kWh utgjør i kroner og øre.

– Prisen for å gjennomføre tiltakene er 1, 1 millioner kroner. Den årlige besparelsen blir på noe i overkant at 500 000 kWh, som tilsvarer omtrent 500 000 kroner, sier Nagel.

Han presiserer at det ikke er noen usedvanlige funn eller «spektakulære» tiltak det handler om. Tvert imot.

Energireduserende tiltak ved Myntverket, i prioritert rekkefølge:

1. Energioppfølging
2. Ny styring av gatevarmen
3. Varmepumpe
4. Ny varmeautomatikk
5. Direktedrevne vifter
6. Behovsstyrt ventilasjon
7. Varmepumpe for varmt tappevann
8. Trykkstyrt varmeanlegg
9. Lysstyring
10. Isolere flenser, ventiler, med mer