Prinsens gate 39 i Trondheim

Leveranse fra GK GK har levert automatikk, ventilasjon og varme- og kjøletilførsel til rehabiliteringen av Prinsens date 39. GK har bidratt med automatikk og behovsstyrt ventilasjon gjennom systemet Lindinvent, som har tilluftsventiler med integrerte bevegelses-, temperatur og Co2-sensorer. Tilluftsventilene behovsstyrer dermed både tilførsel av friskluft, lysmengde i rommet og varme-/kjøletilførsel. Luft benyttes som grunnvarme, men tilluftsventilene gir beskjed til installerte panelovner dersom det er behov for ekstra varme.
GK i Trondheim har vært med på rehabiliteringen av Prinsens gate 39. Bygget fra 1987 fikk Trondheims kommunes Energipris i 2019 og oppfyller høyeste energiklasse A.

Prinsens gate 39 ligger sentralt til i midtbyen like ved Torvet i Trondheim. Bygget ble originalt oppført i 1987, og ble totalrenovert i samspill mellom byggherre E.C. Dahls Eiendom og totalentreprenør Consto i 2017/18. Consto valgte å ta GK med på laget, som aktivt har bidratt med å finne gode tekniske løsninger for å redusere energibehovet i bygget.

I GK ønsker vi å være et klimaforbilde med fokus på lønnsomhet, digitalisering og bærekraft. Rehabilitering av Prinsens gate 39 representerer på mange måter GK sitt satsingsområde, og gir rom for innovative og energieffektive tekniske løsninger. Skal vi nå FNs klimamål holder det ikke å bygge nye bærekraftige bygg, det er helt avgjørende å ta vare på de eksisterende byggene og rehabilitere disse til et teknisk bedre nivå.  

– Vi ser en positiv og økende trend for rehabilitering av næringsbygg, og det er spesielt morsomt å jobbe med en byggherre som E.C. Dahls Eiendom. De har som oss, stort fokus på bærekraft og er ikke redde for å prøve nye innovative løsninger, sier Alf Einar Grimsø, avdelingsleder for Trondheim ROT (Rehab).

Prosjektet har benyttet seg av Enova sine intensiver for beste tilgjengelige teknologi innenfor ventilasjon, automatikk og belysning. Her har GK bidratt med automatikk og behovsstyrt ventilasjon gjennom systemet Lindinvent, som har tilluftsventiler med integrerte bevegelses-, temperatur og Co2-sensorer. Tilluftsventilene behovsstyrer dermed både tilførsel av friskluft, lysmengde i rommet og varme-/kjøletilførsel. Luft benyttes som grunnvarme, men tilluftsventilene gir beskjed til installerte panelovner dersom det er behov for ekstra varme.

Ventilasjon

Det ble i prosjektet levert omfattende automatikk med formålsdelt energimåling og 3 stk energieffektive ventilasjonssystemer, som ble påkoblet en eksisterende varmepumpe. Andre energisparende tiltak i prosjektet var installasjon av solceller på tak, elektrokromatiske vinduer, ekstra isolasjon, nytt tak, ny LED-belysning og snøsmelting av overskuddsvarme. Noe som holdt til energiklasse A og Trondheim kommunes energipris i 2019.

Kulde og varmepumpe

For GK og E.C. Dahls Eiendom stopper ikke prosjektet der, og vi har i samarbeid utvidet byggets tekniske potensial ytterligere. Det er i ettertid levert en ny reversibel varmepumpe med det naturlige kuldemediet propan. Det er installert gjenvinning av overskuddsvarmen fra NTE sitt serverkjølesystem. Varmen benyttes til forvarming av tappevann, og har eliminert behovet for tilleggsvarme til snøsmeltesystemet.

I juni 2021 ble det installert et nytt aggregat med adiabatisk kjøling i bygget. Adiabatisk kjøling (befuktning av avtrekksluft) er spesielt nyttig ved rehabilitering av bygg som ofte har både plassbegrensninger og vernede fasader hvor store kjøleinstallasjoner er uaktuelt. Adiabatisk kjøling er også en god løsning sett fra et miljøperspektiv, lite effektkrevende og benytter vann som hovedressurs, noe vi har lett tilgjengelig i Norge. Dette er gammel teknikk som har ligget i brakk en stund grunnet bekymringer rundt legionella og soppvekst, men med dagens teknologi er ikke dette et problem lenger. Kjøleteknikken oppstår igjen, i våre øyne, som en innovativ løsning.

Vi ser en positiv og økende trend for rehabilitering av næringsbygg, og det er spesielt morsomt å jobbe med en byggherre som E.C. Dahls Eiendom, sier Alf Einar Grimsø, avdelingsleder for Trondheim ROT (Rehab).

Prinsens gate 39 Fasade.jpg
Bygget fra 1987 fikk Trondheims kommunes Energipris i 2019 og oppfyller høyeste energiklasse A.