Nordre gate 12 i Trondheim

Leveranse fra GK GK leverer alle tekniske fag i prosjektet; rør, elektro, ventilasjon og byggautomasjon. Gjennom en samspillskontrakt med E C Dahls Eiendom og Veidekke har GK fra startfasen bistått med rådgivning når det kommer til ombruk av tekniske komponenter, planlegging og oppbevaring av materiell.
Et nesten 70 år gammelt kontorbygg i Trondheim skal bli til et moderne næringsbygg med svært ambisiøse mål innen bærekraft. Renoveringsprosjektet følger nemlig FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg og er samtidig prosjektert for å bli sertifisert med BREEAM-NOR Outstanding.

Bygget som mange kjenner som Gjensidige-gården ligger midt i Trondheim sentrum. Når bygget er ferdig med renoveringen i 2024, vil det inneholde nye kontorplasser, ny fasade, takterrasse tilgjengelig for allmenheten og en restaurant med panoramautsikt.

Prosjektet skiller seg ut med svært ambisiøse mål når det kommer til bærekraft, og satser høyt både på ombruk og energieffektive løsninger. FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg innebærer ombruk av minst 50 prosent av byggets vekt over bakken. I tillegg skal minst 10 prosent av de tilførte byggematerialer være ombrukte og minst 10 prosent skal være ombrukbare. 

E C Dahls Eiendom satser også på å få den gjeveste BREEAM-sertifiseringen; BREEAM-NOR Outstanding. 

Marit Sve. Foto: E C Dahls Eiendo
Marit Sve. Foto: E C Dahls Eiendom.

– Dette er et kriteriesett utviklet for nybygg, noe som gjør sertifiseringen ekstra krevende på enkelte områder for oss som holder på med et rehabiliteringsprosjekt. I tillegg er det utfordrende å gjennomføre ombruk i et BREEAM-prosjekt, da det er høye krav til dokumentasjon av materialer i BREEAM, sier prosjektleder i E C Dahls Eiendom, Marit Sve. 

Hun forklarer videre at prosjektet skal ivareta bærekraft i begrepets brede forstand. 

– Alle valg gjøres ut fra en helhetsvurdering innenfor de tre bærekraftbegrepene; økologisk, sosial og økonomisk, for å oppnå målene i prosjektet på best mulig måte. 

Dagsverket, en avdeling i Stavne Inkludering som er et tilbud for mennesker som har eller har hatt rusproblemer, ble engasjert til å rense 10.000 av totalt 25.000 teglstein til ombruk i prosjektet. 

– Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å bidra til sosial bærekraft og inkludering i lokalsamfunnet, sier Sve, og legger til:

– Prosjektet skal også være økonomisk bærekraftig. Vi velger for eksempel ikke å ombruke komponenter til enhver pris. 

Se også:

Glynitveien 33 i Ski har fått 500 kvadratmeter med rehabiliterte kontorlokaler.  Foto: Dmitry Tkachenko / Höegh Eiendom
Mål om 100 prosent ombruk viser VVS-bransjen nye muligheter
Les mer

GKs leveranse

GK leverer alle tekniske fag i prosjektet; rør, elektro, ventilasjon og byggautomasjon. Senior prosjektleder i GK, Rasmus Fornes, forklarer at godt samarbeid og tillit fra kunden er avgjørende for å lykkes.  

– Gjennom en samspillskontrakt med E C Dahls Eiendom og Veidekke fikk vi tidlig innflytelse i prosjektet, og sammen har vi kunne ta gode kost-nytte-vurderinger når det kommer til ombruk av komponenter, planlegging og oppbevaring av materiell. 

Ifølge Fornes krever et så omfattende ombruksprosjekter en god prosjekteringsfase. 

– Alle komponenter må vurderes nøye for å sikre at ombruk ikke går på bekostning av kvalitet eller energieffektivitet. Dette tar både tid og innebærer en del uforutsigbarhet. 

Det skal også tilrettelegges for enkel demontering slik at det skal være enkelt å demontere komponenter om de senere skulle vise seg å være nødvendig.

– Det er avgjørende at alle parter involveres i utfordringene som dukker opp underveis, og sammen blir enige om gode løsninger. Det opplever jeg at vi i høy grad har lykkes med her, sier Fornes.

Mer om rør

GK leverer sanitæranlegg, sprinkleranlegg, behovsstyrt varmeanlegg, prosess- og komfortkjøleanlegg. GKs fagarbeidere innen rør og kulde leverer reversibel varmepumpe og kjølemaskin med propan R290, som vil bidra til reduserte energikostnader.

Bygget hadde tidligere et fjernvarmebasert høytemperaturanlegg med radiatorer og konstante vannmengder. GK leverer ny behovsstyrt lavtemperatur løsning med reversibel varmepumpe og kjølemaskin hvor oppvarming og komfortkjøling leveres via luft.

– Porselen knyttet til sanitær utgjør det meste av ombruksmateriellet innen rør. Mye av dette er demontert fra bygget i tidlig fase, eller hentet fra andre prosjekter. Det er også demontert flere radiatorer for varmeanlegg, disse blir sendt til andre prosjekter som hører til byggherren. I tillegg er det flere sirkulasjonspumper som er blitt sikret for videre drift, sier Fornes.

Mer om elektro

GK har blant annet montert lysarmaturer med LED, stikkontakter, installasjonskalanaler, kabelbru, datauttak og sikringsskap, og UPS med erstattet batteripakke.

– Mye av elektroutstyret som ble demontert fra bygget kan ombrukes, eller har blitt kjørt til lager for å kunne få nytt liv i andre av E C Dahls Eiendom sine bygg. Særlig LED-armaturene utgjør mye av de ombrukte tekniske komponentene på bygget, sier Fornes.

Mer om ventilasjon

Et behovsstyrt ventilasjonssystem med sensorteknologi skal sikre et godt inneklima på kontorbygget, der og når det faktisk er behov. Det er brukt Lindinvent i hele kontor- og lagerdelen av bygget. 

– Ventilasjonskanaler, avdragsventiler, spjeld, rister, lydfeller og kontrollventiler er komponenter i bygget som passer seg for ombruk. De fleste arealer i kontoretasjene har åpen montasje med hengende akustikkbaffler som himling. Det gjør det enkelt å demontere utstyr for videre bruk, forklarer Fornes.

Mer om byggautomasjon

GK har levert byggautomasjon som skal styre alle de tekniske systemene på bygget.

SD-anlegget (sentral driftskontroll) sikrer effektiv drift gjennom styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, elektrotekniske systemer samkjøres og melding om driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av SD-anlegget. All dataen samles i ett grensesnitt, GK Cloud, som gjør det lett å holde oversikt fra telefon, nettbrett eller PC. 

– Gjennom å bruke SD-anlegg og energioppfølgingssystemer (EOS) vil det bli lettere å følge opp driftstider og teknisk avvik. Dette gjør at drifter raskere kan identifisere feil på tekniske anlegg og utbedre de løpende. Dette bidrar både til å forlenge levetiden på utstyret og reduserer energibruken på bygget, forklarer Fornes.

Resultat: 

Bærekraft har vært sentralt i prosjektet fra utviklingsfase og det ser ut som E C Dahls Eiendom når målsetningene de har satt seg, blant annet innen ombruk og energieffektivisering.

– Ved å rehabilitere og tenke ombruk regner vi med å kunne redusere klimagassutslippene med omtrent 50 prosent sammenlignet med å om vi skulle bygget nytt, sier prosjektleder Sve. 

Ifølge henne har et godt samarbeid mellom dem, GK og Veidekke vært avgjørende. 

– Et så ambisiøst prosjekt byr på en rekke utfordringer underveis, men GK har hele veien vært positive og løsningsorienterte. Vi har høye målsetninger og jeg er overbevist om at dette er et prosjekt både vi og våre samarbeidspartnere har vokst mye på, sier Sve. 

Administrerende direktør i E C Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten, forklarer at selskapet har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår, og at Nordre gate 12 er et viktig prosjekt for å bygge videre på deres kompetanse innen bærekraft. 

Svein Erik Nordbotten. Foto: E C Dahls Eiendom
Svein Erik Nordbotten. Foto: E C Dahls Eiendom

– Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt.  

Han legger til at E C Dahls Eiendom jobber metodisk og kunnskapsbasert. 

– Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker bysentrum og bylivet i Trondheim. Derfor preger bærekraft vår daglige drift, tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet, avslutter han.

Se også:

Nye krav sender byggebransjen på skattejakt før riving eller rehabilitering
Les mer