Stavanger konserthus

Leveranse fra GK GK har levert behovsstyrt ventilasjonssystem, kuldeanlegg og byggautomatisering.
Byggtype Kulturbygg
Prosjektstørrelse 13 800 m2
Byggeår 2010 - 2011
Sted Stavanger
Stavanger konserthus med akustikk i verdensklasse. Konserthuset inneholder to store saler. I foajeen er det restaurant, bar, messanin og VIP-rom med storslått utsikt. Konserthusamfiet kan ta 11 000 publikummere ved utendørskonserter.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger konserthus ligger ved sjøen i Sandvigå. Primært er bygget et musikkhus med akustikk i verdensklasse, men har også avansert teknologi som gjør det mulig på kort tid å omdanne fra konsert til arena for møter, konferanser og utstillinger. Foruten to store konsertsaler har bygget flere mindre fleksible saler, VIP-rom, mesanin, foajéområder og restaurant i toppklasse.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

Konserthuset oppvarmes og kjøles ved hjelp av fjernvarme og fjernkjøling som leveres fra felles energisentral lokalisert i parkeringsbygget. Energibruken kjennetegnes av behovsstyring og energieffektiv distribusjon av varme, kjøling og ventilasjon. GK har levert behovsstyrt ventilasjonssystem, kuldeanlegg og byggautomatisering.

Nye Stavanger konserthus ble offisielt åpnet av kronprins Haakon den 15. september 2012.